Rosler murr Schunk

Technické a technologické inovace ABB

K tradičním vystavovatelům veletrhu Amper patří neodmyslitelně společnost ABB, která letos představí řadu novinek ve dvou expozicích. Divize Procesní automatizace bude mít vyhrazen stánek v hale V 5.14, a v hale P 4.11 budou předvedeny produkty a technologie divize Automatizace výroby a pohony, Elektrotechnické výrobky a Energetika.  

 

Společnost ABB, která má v ČR sedm výrobních závodů, čtyři centra pro výzkum a vývoj a komplexní technický servis, umožňuje zákazníkům ze sféry výroby a distribuce energií, průmyslu, dopravy a infrastruktury zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu na životní prostředí. Ani letos nebude chybět rovněž na doprovodných akcích, ať jde o konference Smart city v praxi či Perspektivy e-mobility, Fórum automatizace, nebo seminář nazvaný Údržba a diagnostika elektrických zařízení.

Divize Energetika
Moderní energetický provoz je fontána dat (v řádu GB za s), jejichž sběr, filtrování a analýza s potřebou rychlé a správné reakce představuje stále se zvyšující výzvu. ABB nabízí kompletní řešení pomocí uceleného portfolia produktů s důrazem na unifikaci HW, SW a komunikačních platforem a zabezpečení. I u řízení a chránění rozvoden elektrické energie je patrný posun z analogového přenosu informací na digitální využívající komunikační technologie. Portfolio ABB v oblasti digitálních rozvoden zahrnuje „state-of-the-art“ komunikační řešení a produkty na úrovních procesu, pole a celé rozvodny.

MicroSCADA Pro je navržena pro kompletní sledování a řízení primárních a sekundárních zařízení rozvoden v reálném čase. Umožňuje velmi jednoduše a bezpečně komunikovat s ochrannými a řídicími IED, RTU a zároveň s procesem prostřednictvím operátorských stanic, čímž podporuje rozhodování obsluhy a zvyšuje dostupnost energetického systému.

Historian
poskytuje výkonné nástroje pro analýzu dat trendů a výkazů pro vyhodnocování spotřeb elektřiny, které identifikují oblasti k optimalizacím a umožňují významné úspory zejména v energeticky náročných procesech.

Moderní SCADA systém DMS600 disponuje funkcemi založenými na vyspělých a prověřených algoritmech zahrnujících např. lokalizaci poruch, nebo obnovu a rekonfiguraci sítě po poruše. Pokročilá DMS databáze podporuje vyspělé aplikace zlepšující monitoring sítě a zvládání jejích výpadků v reálném čase.

Systém SDM600 je určený pro centralizovanou komplexní správu dat zařízení různých výrobců podporujících standard IEC61850 - poruchových zapisovačů, centralizovanou správu uživatelů a centrální logování bezpečnostních a konfiguračních událostí. Umožňuje i centrální skladování a grafický přehled o časové posloupnosti událostí v celé síti, včetně jejich vyhodnocení.

Řada IED 670 (Intelligent Electronic Device) poskytuje všestrannou funkčnost, maximální flexibilitu a výkon, splňující nejvyšší požadavky pro jakékoliv aplikace systému ochran ve výrobě, přenosu a distribuci elektrické energie. Jedním IED lze současně chránit a ovládat několik objektů, např. vedení a transformátor.

REL670 je zařízení optimalizované pro chránění, monitorování a ovládání venkovních a kabelových vedení pro přenos a distribuci elektrické energie. Výkonné IED poskytuje rychlou (<16 ms) distanční ochranu a řadu dalších ochranných a logických funkcí, což s flexibilním a rozšiřitelným HW umožňuje vyhovět různým specifickým požadavkům.

REB500 je číslicová ochrana přípojnic pro rychlé a selektivní chránění na úrovni VN a VVN o jmenovité frekvenci 50 Hz, 60 Hz nebo 16,7 Hz. Typický čas působení diferenciální funkce je 15 ms. Modulární struktura umožňuje snadnou konfiguraci a přizpůsobení pro daný primární systém přípojnic od jednoduchých až po složité, kapacita dovoluje chránit přípojnice až s 59 vývody a až 32 zónami. K dispozici jsou další funkce jako např. ochrana při selhání vypínače, nadproudová ochrana aj. 

SAM600
(Process Bus IO systém) umožňuje integrovat konvenční přístrojové transformátory do moderní digitální technologie pro chránění a řízení rozvoden založené na komunikačním standardu IEC 61850-9-2 (procesní sběrnice). Modulární konstrukce umožňuje bezpečnou a efektivní postupnou modernizaci rozvoden přenosové a distribuční soustavy, jednotlivé moduly lze umístit kdekoli v těsné blízkosti primárních přístrojů. Náhrada měděných kabelů optickými umožňuje využít výhod IEC 61850 Process Bus a digitalizace všech dat u zdroje snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Jednotka PWC600 (Switchsync™) je určená pro řízení okamžiku zapnutí a vypnutí vysokonapěťového vypínače tak, aby k nárůstu proudu nebo k jeho přerušení došlo při fázovém úhlu, který minimalizuje namáhání spínané zátěže nebo vypínače. Používá se pro minimalizaci nebezpečných a škodlivých elektrických přechodných jevů při plánovaném spínání zátěží, jako jsou např. kondenzátorové baterie, kompenzační tlumivky, výkonové transformátory, přenosová vedení a kabely.

Nová série vzduchem izolovaných rozvaděčů UniSec, která je určena pro sekundární distribuci, nabízí širokou škálu dlouhodobých technických řešení. Odpínačové jednotky a jednotky s vyjímatelným vypínačem odpovídají dle IEC 62271-200 klasifikaci plynulosti provozu LSC2A-PM, jednotky s výsuvným vypínačem pak standardu LSC2B-PM pro jmenovité napětí do 17,5 kV a klasifikaci LSC2B-PI pro jmenovité napětí do 25 kV.


Divize Automatizace výroby a pohony     
Jednotka ABB Pohony, divize Automatizace výroby a pohony, představí řadu novinek prostřednictvím interaktivních dem. Jednou z nich je měnič frekvence ACH580 pro široké použití v oblasti vytápění, větrání a klimatizace (HVAC). Má prověřené potlačení harmonických, intuitivní ovládací panel a vestavěný komunikační protokol BACnet. Ideálně se hodí pro nepřetržitý provoz v kriticky důležitých aplikacích, např. v nemocnicích a datových centrech.
Plug-and-play měnič připravený k okamžité instalaci funguje s každým motorem určeným pro HVAC, včetně asynchronních, motorů s permanentním magnetem a synchronních reluktančních motorů. Lze jej integrovat do většiny běžných automatizačních systémů, komunikuje v jazycích běžných pro oblast HVAC, reguluje motory do výkonu až 250 kW.
Představena bude i nová řada produktů pro strojní zařízení - dva nové plně kompatibilní měniče frekvence ACS380 a ACS880_M04, které pomohou výrobcům zlepšit výkon strojů. Vedle standardních komunikačních protokolů používaných v průmyslu pro komunikaci s frekvenčním měničem jako Profibus, Ethernet, DeviceNet, CANopen apod. přichází výrobce s možností bezdrátové komunikace pomocí Bluetooth. Asistenční ovládací panel je vybaven přijímačem i vysílačem ve standardním pásmu 2,4 GHz, pro ovládání pomocí smartphonu si stačí pouze stáhnout aplikaci Drivetune, a jejím prostřednictvím zadat např. potřebná data pro uvedení měniče do provozu, číst a řešit chyby či poruchy chodu, provádět základní parametrizaci apod. Asistenční ovládací panel a aplikace Drivetune splňují požadavky Cyber Security.

Divize Elektrotechnické výrobky  
V rámci expozice představí projekt Jeden dům, jedno řešení. V jeho rámci se budou návštěvníci moci seznámit se sofistikovanými instalačními výrobky, např.:

ABB Jokab Safety - „vše pro bezpečnost strojů“, vyvíjené s cílem zjednodušit návrh bezpečnostního obvodu a montáž při zachování maximální bezpečnosti. Všechny komponenty nabízí v nejvyšší úrovni PLe. Dynamický signál umožňuje při jednokanálovém zapojení připojit až 30 spínačů v sérii do jednoho vyhodnocovacího systému VITAL, a ušetřit řadu bezpečnostních relé. Pro složitější aplikace je v nabídce i bezpečnostní PLC se statickým i dynamickým signálem, umožňující propojit až 32 PLC systémem „ALL master“ a využít jej pro řízení technologických procesů.

ABB Thomas & Betts
- sortiment kabelových stahovacích pásek, teplem smrštitelných bužírek, koncovek vodičů a lisovacích konektorů pro použití v extrémních podmínkách, mj. v prostředích s vysokou teplotou, s chemicky agresivními látkami, popř. s nebezpečím výbuchu.

 

 

System pro M Compact® - tyto výrobky, díky 90leté zkušenosti s výrobou přístrojů instalovaných na DIN lištu, nabízejí moderní a inteligentní řešení, výrazně usnadňující instalační práce. Zvyšují bezpečnost a šetří čas. V expozici představí např. proudové chrániče, miniaturní jističe, svodiče přepětí, instalační stykače, impulzní a instalační relé nebo digitální elektroměry.

Rozvodnice System pro E comfort MISTRAL®
- je nová typová řada rozvodnic, zkonstruovaných s ohledem na zjednodušení a urychlení práce elektroinstalatérů. Dodávají se ve velikostech od 4 do 72 modulů, a ve dvojím krytí: IP41 a IP65. Plná nebo průhledná dvířka, která lze otvírat až o 180°, umožňují pouhým otočením víka zaměnit směr jejich otvírání.

Softstartéry PSE a PSTX - typ PSE je specializován na řízení provozu čerpadel a řízen pomocí dvou fází s provozním napětím 208 až 600 V AC a jmenovitým provozním proudem 18 až 370 A. Typ PSTX je nejnovějším softstartérem ABB určeným pro řízení a ochranu motoru. Je určen pro přímo připojené motory i motory v deltě a řízen pomocí tří fází s provozním napětím 208 až 690 V AC a jmenovitým provozním proudem 30 až 1250 A. Obdobně jako sofstartér PSE má zabudované přemostění (bypass) a nabízí např. funkci rozběhu a doběhu motoru napěťovou a momentovou rampou, proudové omezení, dynamický (kick) rozběh, sekvenční start, reverzaci při rozběhu, dynamickou i klidovou brzdu, krokový chod motoru v obou směrech, elektronickou ochranu proti přetížení, příliš nízké zátěži nebo proti zablokování rotoru, ale i proti proudové/napěťové nesymetrii, podpětí/přepětí.

Vertikální pojistkové odpínače řady InLine II
- nová generace odpínačů testovaná podle normy EN 60947-3 nabízí díky nejnovější technologii vertikálních pojistkových odpínačů maximální úroveň bezpečnosti a je dostupná ve dvou různých verzích: ZLBM (snížená hloubka 121 mm pro úsporu místa v kabelových distribučních skříních) a ZHBM (standardní hloubka 154 mm pro snadnou integraci transformátorů proudu na straně přípojnic). K dispozici jsou provedení se šroubovým připojením kabelů, i s V-svorkami, provedení se spolehlivým elektronickým monitorem stavu pojistek. Držáky přepínače a měřicího přístroje v kombinaci s proudovými transformátory na straně přípojnic umožňují umístit měření i s přepínačem měřených veličin přímo na konkrétní vývod.

Díky systému ABB-free@home® bude domovní automatizace snazší. Táto letošní novinka umožňuje pomocí prvků systému libovolně ovládat osvětlení, žaluzie nebo vytápění objektu, přičemž celý systém nabízí mnoho dalších funkcí, které je možné během ovládání libovolně měnit, i různé možnosti ovládání. Celou instalaci lze nastavit a ovládat pomocí aplikace standardními ovládači, termostaty, žaluziovými spínači umístěnými na stěně místnosti, i dotykovým panelem se 7“ displejem, nebo pomocí smartphonu či tabletu.

Systém Welcome Midi je základem nově vytvářené platformy pro domovní komunikaci. Postupně se tak postupně rozšíří i o přístroje, které dosud nenabízel. Jde o tlačítková tabla z ušlechtilé oceli, kde budou i tlačítkové moduly s vestavěným snímačem IC karet, nový videotelefon se 7“ obrazovkou (i v provedení pro systém ABB-free@home), či kamerové rozhraní, kam lze připojit až 4 analogové kamery. Jeden systém tak bude nabízet celé spektrum funkcí a bude použitelný od nejmenších instalací pro rodinné domy až po rozsáhlé instalace pro bytové domy a rekonstrukce v panelových domech.

Inteligentní elektroinstalace Ego-n® v designu Levit® - vyznavači designu si přijdou na své. Designovou řadu Levit® se rozhodl výrobce, ABB s.r.o., Elektro-Praga, integrovat i do inteligentní elektroinstalace Ego-n®. Nyní tedy obsahuje veškeré přístrojové vybavení - datové i TV zásuvky, kryty pro HDMI, USB zásuvky, zásuvky centrálního vysávání a internetové nebo FM rádio do zdi. Pomocí modulu přijímače RF868 lze inteligentní elektroinstalaci Ego-n® ovládat i prostřednictvím RF vysílačů.
Také v designové zásuvkové řadě Decento přibyly nové komunikační zásuvky – pro připojení reproduktorů, zásuvky USB, VGA a HDMI pro připojení např. TV nebo data projektoru, i nabíjecí přístroj s USB rozhraním.

Snímač kvality vzduchu - v objektech se často zapomíná na řádné větrání, takže zejména při větším počtu lidí, např. v učebnách nebo kancelářích, dojde poměrně brzy ke zvýšení koncentrace CO2, což může vyvolávat pocit únavy, poruchy soustředěnosti i bolesti hlavy. Při nedostatečném větrání se také zvyšuje relativní vlhkost vzduchu. Větrání však často zajišťují ventilační systémy, které nezohledňují skutečnou potřebu, takže se ventiluje nedostatečně nebo naopak zbytečně.
Nový snímač kvality vzduchu hlídá oba parametry - koncentraci CO2 i vlhkost vzduchu a zčervenáním displeje informuje o překročení nastavených hodnot a současně sepne jeden ze dvou výstupů. Lze tak automaticky ovládat např. ventilátor nebo elektrické otevírání a zavírání oken.

Divize Procesní automatizace
Kromě nabídky širokého portfolia produktů pro měření a regulaci (od snímačů teploty, tlaku, průtoku, hladiny přes regulátory a zapisovače až ke komplexním dodávkám pro kontinuální analýzu plynů a kapalin) se na veletrhu představí i globální inženýrské centrum v Ostravě, poskytující služby v oblasti inženýringu, ale i řízení dodavatelského řetězce.

Flexibilní analyzátor TALYS je o jednoduchý a robustní FT-NIR analyzátor pro řízení chemických procesů. Model TALYS ASP500 je vybaven vláknovou optikou a navržen pro monitoring v reálném čase pro petrochemii a rafinérie. Tato nová generace analyzátorů využívá více než 30 let odborných zkušeností ABB v procesní spektroskopii a byla navržena ve spolupráci se zákazníky. Model TALYS ASP400 je nyní k dispozici i ve variantě ASP400-Ex, kterou je možné umístit přímo do prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX Cat. II 2G T3 nebo Class I Division 1YS. 

ProcessMaster FEP500 - indukční průtokoměr modulárního designu určený pro náročné průmyslové aplikace v provedení s integrovaným nebo odděleným převodníkem. Disponuje pokročilou diagnostikou: detekce prázdného potrubí, bublin v médiu, povlaku na elektrodách, nabízí monitoring vodivosti, teploty senzoru či kvality uzemnění.

Zirkoniová sonda AZ20 představuje pokročilý zirkoniový analyzátor pro měření obsahu kyslíku. Je určená pro standardní aplikace s rychlou odezvou a vhodná pro teploty procesu až 800 °C s volitelnou délkou sondy až 4 m. Sonda vybavená unikátní autokalibrací i diagnostikou je kompatibilní s protokolem HART a umožňuje souběžné zobrazení procesních proměnných a digitálních komunikací.

EasyLine EL3000
- je zjednodušená řada analyzátorů pro kontinuální analýzu plynů využívajících osvědčené měřicí principy, jako je infračervená fotometrie, paramagnetické a elektrochemické měření koncentrace kyslíku nebo tepelně vodivostní měření. K benefitům, které nabízí, patří mj. zjednodušená kalibrace a obsluha, nižší cena či rozsáhlé spektrum autodiagnostických funkcí.

Více informací ohledně všech aktivit společnosti ABB lze najít na:
http://new.abb.com/cz/media/eventy-a-akce/abb-na-veletrhu-amper-2016
nebo Vás rádi uvítáme v našich expozicích v pavilonech P 4.11 a V 5.14 na veletrhu AMPER
 

 
Publikováno: 13. 5. 2016 | Počet zobrazení: 2703 článek mě zaujal 496
Zaujal Vás tento článek?
Ano