Rosler murr Schunk

Iniciativa Průmysl 4.0 má přinést modernizaci výroby

Národní iniciativa Průmysl 4.0, kterou připravuje MPO ČR, má za cíl přinést zásadní oživení českého průmyslu. České podniky budou moci díky ní např. žádat o dotace, které by umožnily přeměnit současné výrobní provozy na moderní automatizované robotické systémy. 

 

Vláda chce zmodernizovat český průmysl, aby obstál v konkurenčním boji se zahraničními firmami, které nejmodernější inovace souhrnně označované jako Industry 4.0 (Průmysl 4.0) již zdárně provedly.
Aktuální inovace v průmyslu, přicházející po zásadních historických změnách, které v minulosti přinesla pára, posléze elektřina a pak počítačové technologie, označované jako čtvrtá průmyslová revoluce, přivádějí na scénu inteligentní robotické výrobní jednotky, propojené prostřednictvím moderní informační sítě, které jsou schopny samostatné práce, umí mezi sebou komunikovat a dokážou přizpůsobovat výrobu různým podmínkám. Základní vize čtvrté průmyslové revoluce byly prezentovány v roce 2011 a ucelený koncept byl představen na veletrhu v Hannoveru v roce 2013, dnes jsou do projektu zapojeny prakticky všechny stěžejní německé průmyslové firmy, což znamená, že iniciativa Průmysl 4.0 se bude bezprostředně týkat i českých průmyslových podniků, které by měly tento projekt chápat jako unikátní příležitost ke svému rozvoji. „Česká ekonomika je výrazně svázána s německou, a proto je naše orientace na principy Průmyslu 4.0 nezbytná. Český průmysl musí být více napojen na výzkumná centra robotiky a automatizace. Čtvrtá průmyslová revoluce totiž vyžaduje rychlý přenos výsledků z univerzit do praxe," konstatuje profesor Vladimír Mařík, předseda představenstva společnosti CertiCon, která se dlouhodobě specializuje na vývoj inovačních řešení. V iniciativě vidí mimořádnou příležitost, kterou by si firmy neměly nechat ujít. „Průmysl 4.0 je pro české podniky velkou šancí, aby zmodernizovaly své výrobní provozy. Většina projektů CertiConu realizovaných v poslední době již standardy Průmyslu 4.0 plně splňuje a to samé platí i o projektech ve fázi vývoje. Podání kvalitně zpracované dotační žádosti a její následné schválení může firmě přinést výrazný technologický náskok,“ uvádí prof. Mařík.
 

 
Publikováno: 13. 5. 2016 | Počet zobrazení: 1892 článek mě zaujal 438
Zaujal Vás tento článek?
Ano