murr Schunk

Český export loni zaznamenal historický rekord

Téměř 4 biliony korun (3,89 bilionu Kč) dosáhnul loni export firem z ČR, který meziročně stoupl o 7,2 %, a stanovil tak nový rekord – jde o největší objem vývozu v historii země. 

 

Do zemí EU loni mířilo 83,3 % exportu, nejvíce do Německa, kam směřovalo zboží za 1,26 bilionu Kč, (meziroční růst 8,7 %), kvůli pokračujícím sankcím EU a slabší poptávce naopak loni výrazně (o téměř 31 %) klesl vývoz do Ruska, které patřilo k tradičním silným exportním destinacím. Podle zjištění Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Rusko stále dominuje mezi TOP trhy zájmu exportérů mimo EU, byť meziročně došlo k poklesu přímého vývozu téměř o třetinu.
Aktuální data potvrzují konkurenceschopnost našich firem v oblasti exportu a schopnost udržet si pozice na zahraničních trzích, zejména na náročných evropských trzích. Částečně situaci nahrává nízce nastavený kurz koruny a proaktivní politika vlády v ekonomické diplomacii, ale stěžejní pro udržení rekordní hodnoty českého exportu je podle SP ČR institucionální a finanční podpora státu. Za dobrý nástroj otevírání dveří na mimoevropských trzích považuje SP ČR podnikatelské mise doprovázející politiky na cestách do zahraničí. Důležitým nástrojem podpory exportu jsou státní dotace na účast českých firem na mezinárodních výstavách a veletrzích, služby České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) při zajišťování exportních úvěrů a pojišťování rizik, a v neposlední řadě zajištění dostatečně velké (a odborně vzdělané a profesně zkušené) diplomaticko-ekonomické a obchodní sítě v zahraničí. U pojištění vývozních rizik SP ČR upozorňuje, že některé země, které jsou z pohledu exportérů prioritní, jsou zařazeny do nejrizikovějších kategorií, a tím se zvedají i náklady vývozců na riziku oproti jiným destinacím.
SP ČR poukazuje také na to, že nově připravené projekty podporovaných veletrhů navazující na úspěšné projekty „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí“ a „Design pro konkurenceschopnost“ realizované CzechTrade v letech 2009 – 2015, předložené již loni v říjnu k posouzení řídícímu orgánu OP PIK k posouzení dosud nebyly schváleny. Zpoždění způsobí významnou časovou prodlevu při organizaci společné české účasti na vybraných veletrzích, které profesní organizace navrhly zařadit a SP ČR proto apeluje, aby došlo ke schválení těchto interních projektů agentury CzechTrade co nejdříve a byla zajištěna kontinuita podporovaných veletrhů.

 

 
Publikováno: 13. 5. 2016 | Počet zobrazení: 1915 článek mě zaujal 377
Zaujal Vás tento článek?
Ano