Schunk

Jaderná energetika po Fukušimě neskončí

Podle nejnovějších údajů Světové nukleární asociace (WNA) není pravděpodobné, že by následky havárie jaderné elektrárny Fukušima znamenaly začátek konce jaderné energetiky ve světě. V současné době je sice v porovnání s předfukušimským obdobím v provozu menší počet bloků, produkují však celkově více proudu. Podíl atomové elektřiny na světové výrobě dnes činí 13,8 %.  

 

V přímém důsledku fukušimské havárie se pro rychlou likvidaci jaderné energetiky rozhodlo Německo; Švýcarsko nebude nahrazovat novými reaktory ty, které doslouží během příštího čtvrtstoletí; úvahy o výstavbě jaderných elektráren ukončila Itálie. Naproti tomu Francie a Finsko budují nové reaktory, Švédsko předpokládá náhradu dosluhujících modernějšími a rozhodnutí o vstupu do atomového klubu ohlásilo Polsko. Výstavba nových jaderných bloků se nezastavila ani v Číně, Indii ani Jižní Koreji.
Evropská unie počítá do roku 2050 s výstavbou 40 reaktorů. Nic tak zatím nenasvědčuje tomu, že by se naplňovaly vize protivníků mírového využívání jaderné energie, že Fukušima znamená začátek jejího konce a významný mezník při přechodu k obnovitelným zdrojům. Atomové plány se zřejmě pozdrží, nikoli však zruší.
„Přednosti jaderné energetiky v oblasti ochrany klimatu, bezpečnosti dodávek a konkurenceschopnosti mohou významně přispět k udržitelnému evropskému mixu. Jaderný průmysl je přesvědčen, že toho lze dosáhnout pouze s nejvyššími bezpečnostními standardy, bezpečným nakládáním odpadu a provozování bloků co nejtransparentněji, za podpory vlád a veřejnosti,“ reaguje na nejnovější plán rozvoje evropské energetiky aktualizované stanovisko Evropského atomového fóra (Foratom). Deklaruje, že v cílovém roce bude „jaderná energetika v EU dodávat nejméně 20 % veškeré elektřiny, a je s to dosáhnout až 30% podílu v souladu s očekávaným výrazným vzestupem poptávky po proudu“.
Zatím nezastupitelnou roli sehrávají atomové a další fosilní, v první řadě uhelné zdroje, v tzv. základním zatížení. Na krytí trvalé poptávky především průmyslu se reaktory podílejí i více než 50 %. V hospodářsky vyspělém Bavorsku, které vyrábí polovinu veškerého proudu v jaderných blocích, dokonce i výrazně větší měrou.

Jaderná energetika ve světě 

Výroba elektřiny         2. 3. 2011         1. 12. 2011

v TWh                          2560                  2630

podíl v %                       14                    13,8

provozované bloky

počet                             62                     63

výkon v Mwe                377750              368467

ve výstavbě

počet                             62                     63

výkon v Mwe                 64374               63934

plánované bloky

počet                            158                   152

výkon v Mwe                176773              171325

navrhované bloky

počet                            324                    350

výkon v Mwe                368295              399655

spotřeba uranu

v tunách                       68971                62552

Statistiky WNA: www.world-nuclear.org/info/reactors.html
Foratom: www.foratom.org

 
Publikováno: 13. 2. 2012 | Počet zobrazení: 2488 článek mě zaujal 480
Zaujal Vás tento článek?
Ano