Rosler murr Schunk

Jaderná energetika po Fukušimě neskončí

Podle nejnovějších údajů Světové nukleární asociace (WNA) není pravděpodobné, že by následky havárie jaderné elektrárny Fukušima znamenaly začátek konce jaderné energetiky ve světě. V současné době je sice v porovnání s předfukušimským obdobím v provozu menší počet bloků, produkují však celkově více proudu. Podíl atomové elektřiny na světové výrobě dnes činí 13,8 %.  

 

V přímém důsledku fukušimské havárie se pro rychlou likvidaci jaderné energetiky rozhodlo Německo; Švýcarsko nebude nahrazovat novými reaktory ty, které doslouží během příštího čtvrtstoletí; úvahy o výstavbě jaderných elektráren ukončila Itálie. Naproti tomu Francie a Finsko budují nové reaktory, Švédsko předpokládá náhradu dosluhujících modernějšími a rozhodnutí o vstupu do atomového klubu ohlásilo Polsko. Výstavba nových jaderných bloků se nezastavila ani v Číně, Indii ani Jižní Koreji.
Evropská unie počítá do roku 2050 s výstavbou 40 reaktorů. Nic tak zatím nenasvědčuje tomu, že by se naplňovaly vize protivníků mírového využívání jaderné energie, že Fukušima znamená začátek jejího konce a významný mezník při přechodu k obnovitelným zdrojům. Atomové plány se zřejmě pozdrží, nikoli však zruší.
„Přednosti jaderné energetiky v oblasti ochrany klimatu, bezpečnosti dodávek a konkurenceschopnosti mohou významně přispět k udržitelnému evropskému mixu. Jaderný průmysl je přesvědčen, že toho lze dosáhnout pouze s nejvyššími bezpečnostními standardy, bezpečným nakládáním odpadu a provozování bloků co nejtransparentněji, za podpory vlád a veřejnosti,“ reaguje na nejnovější plán rozvoje evropské energetiky aktualizované stanovisko Evropského atomového fóra (Foratom). Deklaruje, že v cílovém roce bude „jaderná energetika v EU dodávat nejméně 20 % veškeré elektřiny, a je s to dosáhnout až 30% podílu v souladu s očekávaným výrazným vzestupem poptávky po proudu“.
Zatím nezastupitelnou roli sehrávají atomové a další fosilní, v první řadě uhelné zdroje, v tzv. základním zatížení. Na krytí trvalé poptávky především průmyslu se reaktory podílejí i více než 50 %. V hospodářsky vyspělém Bavorsku, které vyrábí polovinu veškerého proudu v jaderných blocích, dokonce i výrazně větší měrou.

Jaderná energetika ve světě 

Výroba elektřiny         2. 3. 2011         1. 12. 2011

v TWh                          2560                  2630

podíl v %                       14                    13,8

provozované bloky

počet                             62                     63

výkon v Mwe                377750              368467

ve výstavbě

počet                             62                     63

výkon v Mwe                 64374               63934

plánované bloky

počet                            158                   152

výkon v Mwe                176773              171325

navrhované bloky

počet                            324                    350

výkon v Mwe                368295              399655

spotřeba uranu

v tunách                       68971                62552

Statistiky WNA: www.world-nuclear.org/info/reactors.html
Foratom: www.foratom.org

 
Publikováno: 13. 2. 2012 | Počet zobrazení: 3298 článek mě zaujal 690
Zaujal Vás tento článek?
Ano