rosler murr Schunk

Měli u IBM pravdu?

Pro první prognózy, vzhledem k tomu, že jsou projektovány pro 5letý horizont na základě již vyvíjených či testovaných technologií, by mělo být zřejmé, zda se analytici v inovacích „strefili“ či nikoli.   

 

Vize druhá, z roku 2007 (dočkáme se její realizace letos?):
Bude snadné být „zelený“ a přitom šetřit peníze
Ano.
Ekologické technologie jsou již realitou. Pilotní projekty inteligentních sítí umožňují úsporně regulovat a optimalizovat spotřebu, rovněž s perspektivou brzkého nasazení do běžného provozu.
Řízení vozidel a jízda budou zcela odlišné než dosud
Vysoce pravděpodobné. Asistenční a podpůrné systémy řidiče s využitím různých technologií jsou nasazovány a využívány již nyní ve vozech vyšších kategorií, a pronikají i do levnějších aut. Probíhají experimentální projekty inteligentních dálnic a ověřování dopravních systémů budoucnosti.
Měli byste vědět co jíte. Potraviny budou mít digitální pas.
S využitím čárových kódů i bezdrátových technologií budou potraviny vybaveny informacemi dokumentujícími původ, způsob přepravy, skladování, nutriční hodnoty a další doplňkové údaje. Pravděpodobné, do určité míry realizováno již dnes.
Mobilní telefony budou ještě inteligentnější
Mobil bude fungovat jako peněženka, rezervační systém, recepce, banka, nákupní pomocník apod. Pravděpodobnost vysoká, blížící se prakticky realitě. Pilotní programy např. pro využití mobilů pro bezkontaktní platby již probíhají, řada aplikací je na smartphonech již běžně dostupná prostřednictvím internetové konektivity.
Lékaři budou vybaveni “supersmysly” pro lepší diagnózu
Pravděpodobné. Medicína získává stále dokonalejší technologické vybavení, a možnost zpracování a vyhodnocování obrovského množství dat. Počítače pomáhají vyvíjet nové léky se selektivními účiny s vyšší efektivitou. Technologie nabízejí výrazně přesnější diagnózu. To navíc umocňuje možnost dálkové výměny informací a spolupráce specialistů.
Vize první – z roku 2006 (tzn. už by tedy měla dojít naplnění):
Budeme využívat vzdálený přístup ke zdravotnické péči, odkudkoli na světě
Ano – částečně. Telemedicína nastupuje do praxe - robotické vzdálené operace už probíhají, nastupují diagnostické technologie využívající vzdálený přístup apod.
Překlad mluvené řeči v reálném čase se stane běžnou záležitostí
Ano – částečně. Není sice ještě běžnou záležitostí, ale již existují vyspělé technologie, které tento proces umožňují. Zatím jsou ve fázi, která není definitivně zralá pro obecné nasazení. Podobně překladače webových stránek sice již fungují, ale ještě rozhodně nejsou dokonalé.
Trojrozměrný internet
Ano – částečně. Naděje v technologický pokrok trochu předstihla dobu, systémy a prvky sice už reálně existují, ale zdaleka nejde o univerzální všeobecné rozšíření, které výzkumníci předpokládali. 3D aplikace jako Second Life a hry včetně online verzí ovšem už vstoupily na trh, stejně jako virtuální simulace a globální spolupráce v kyberprostoru.
 Technologie ve velikosti několika atomů budou adresně ovlivňovat významné oblasti životního prostředí
Ano. Nanotechnologie se už uplatňují v praktické komerční podobě, nabízejí zcela nové možnosti.
Inteligentnější mobilní telefony, začnou se učit číst naše myšlenky
Ano. Smartphony začleněné do komunikačních sítí, vybavené příslušným softwarem a senzory už dokáží nabízet cílené služby na základě lokalizace a vyhodnocení dosavadního chování a zvyklostí uživatele.
 

 

 
Publikováno: 13. 2. 2012 | Počet zobrazení: 2193 článek mě zaujal 522
Zaujal Vás tento článek?
Ano