rosler murr Schunk

METAV 2012 mapuje vývoj evropského průmyslu obráběcích strojů

Veletrh METAV je nejvýznamnějším mezinárodním veletrhem výrobní techniky a automatizace. Od 28. února do 3. března otevře v Düsseldorfu již posedmnácté své brány.   

 

Strojírenský veletrh METAV, jehož pořadatelem je už tradičně Spolek německých továren obráběcích strojů (VDW, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken), prezentuje moderní výrobní techniku celého procesního řetězce, od jednotlivých strojů až po kompletní výrobní systémy. Těžištěm jsou obráběcí a tvářecí stroje, výrobní systémy, přesné nástroje, automatizace materiálových toků, počítačové technologie, průmyslová elektronika a příslušenství. Jak poukázal vedoucí sekce veletrhů VDW, Christoph Miller, za více než tři desetiletí své existence si veletrh pořádaný ve dvouletém cyklu v sudých letech, vydobyl přední pozici ve společnosti evropských veletrhů kovoobrábění.
Pro průmysl obráběcích strojů je Německo s více než třetinovým podílem a odhadovaným objemem 5,4 mld. EUR největším trhem v Evropě a METAV je důležitým barometrem investičních záměrů nejrůznějších odběratelů obráběcích strojů, kteří se na veletrhu informují o konkrétních novinkách v celém výrobním procesu. Na posledním veletrhu v r. 2010 bylo jednoznačným ohniskem zájmu 45 000 odborných návštěvníků z 26 zemí celé spektrum obrábění kovu, výroby a automatizace. Více než polovinu návštěvníků veletrhu tvoří podle statistik vystavovatelů profesionálové z výroby strojů a zařízení, automobilového průmyslu, všech oblastí opracování kovů od železa přes ocel a lehké kovy až po plechy. Ale také z elektrotechniky a elektroniky, leteckého a kosmického průmyslu, výroby kolejových vozidel, zdravotní techniky, jemné mechaniky, optiky a mnoha dalších oborů. METAV oslovuje především dvě velké skupiny odběratelů průmyslu obráběcích strojů: strojírenství a automobilový průmysl včetně subdodavatelů. Více než polovina návštěvníků METAVu 2010 přišla jen z těchto dvou oborů.

Doprovodné programy
Součástí veletrhu jsou tradičně doprovodné akce, které cíleně oslovují speciální skupiny zákazníků, a ani letošní ročník není výjimkou.
Zdůrazněným oborem, na který se pod heslem “Metal meets Medical“ zaměřuje letošní ročník je výroba zdravotní techniky, která klade kvůli svým nárokům na strojírenskou výrobu speciální požadavky, ať už jde o extrémní preciznost nebo použití speciálních materiálů. Společnost Siemens ve speciální expozici zdravotní techniky nazvané „Od unikátu k masové produkci“ představí nejrozličnější aplikace z oblasti obrábění kovů pro silně rostoucí trh zdravotní techniky.
Spolková země Severní Porýní – Vestfálsko (NRW) představí na veletrhu v rámci společné expozice svých oborových klastrů různé aplikace z oblasti povrchové techniky, výrobní techniky, energetické a materiálové efektivity a z automobilové branže. Veletržní prezentaci doprovodí odborná konference na téma „Výrobní technika na cestě k elektromobilitě“.
Letošní ročník veletrhu doprovází i speciální výstava s přednáškovým fórem s názvem „Vláknové kompozity pro lehké konstrukce“, která představuje jednu z významných oblastí moderní průmyslové výroby. Lehké konstrukce využívající materiály na bázi uhlíkových vláken nacházejí uplatnění zejména v automobilovém a leteckém průmyslu, kde hrají významnou úlohu v úsilí o snižování hmotnosti a tím i spotřeby pohonných hmot. Na specializované výstavě k této problematice budou prezentována moderní výrobní a automatizační řešení pro opracování kompozitních materiálů na bázi vláken.
Inspirací pro český průmysl může být i jedna z dalších významných specializovaných doprovodných akcí veletrhu, zaměřená na výchovu mladé generace technických specialistů, kterou pořádá německý svaz VDW a je tradičně již několik let součástí veletrhu. Projekt „Maschinenbauer – Job mit Power“ (Strojař – povolání s energií) se uchází o kvalifikovaný dorost pro průmysl obráběcích strojů a získávání mladých pracovníků jako koncepční záležitost.

Příležitost pro český průmysl
Vzhledem k tomu, že veletrh METAV je zaměřen na evropský trh, je tato prestižní přehlídka významná pro investiční záměry tamních firem. Investiční rozpočty nejdůležitějších zákaznických oborů průmyslu obráběcích strojů zůstávají podle výhledů VDW s více než 7 % v Evropě a více než 5 % v Německu i v příštím roce na růstovém kurzu. Zejména výroba a zpracování kovů, elektrotechnika, měřicí technika, zdravotní technika, optika, automobilový průmysl a jeho subdodavatelé, výroba ostatních vozidel a výroba strojů investují v Evropě v dvoumístných hodnotách, a totéž platí pro tyto obory i v Německu. To se výrazně projeví na evropské a německé poptávce po obráběcích strojích, která pravděpodobně vzroste o 12, resp. 11%. Především automobilový a letecký průmysl plánuje podle výhledu VDW mnoho strategických investic do nových trhů, technologií i modelů, a z toho bude profitovat i průmysl obráběcích strojů.
Český průmysl je silně orientovaný na export, což klade vysoké nároky na moderní, kvalitní výrobní techniku a Německo je zejména díky svým speciálním strojům již mnoho let nejdůležitějším dodavatelem českého průmyslu. Obchodní bilance je však kolísavá - německé exporty do ČR klesly v roce 2009 na méně než polovinu, na 114 mil. EUR, v následujícím roce však opět stouply o necelou čtvrtinu. V prvním pololetí 2011 oživení pokračovalo vzestupem o dalších 42 %. Dodávaly se především součástky a příslušenství, ale také široká paleta dalších technologií.
Český vývoz obráběcích strojů klesl v r. 2010 podle statistik VDW o 8 %, vývozy do Německa, které je pro ČR nejdůležitějším průmyslovým trhem, klesly dokonce o 15 %, po 21% propadu v předchozím roce. V prvním pololetí 2011 ale české dodávky nabraly vzestupný směr a zaznamenaly 12% růst. Pro české výrobce je tak METAV významnou šancí jak své pozice na německém trhu posílit. /pv/
 

 

 
Publikováno: 13. 2. 2012 | Počet zobrazení: 2673 článek mě zaujal 540
Zaujal Vás tento článek?
Ano