rosler murr Schunk

Cesty moderní automatizace

Společnost STASTO patří k uznávaným tradičním dodavatelům prvků pro automatizované systémy a pneumatických komponent, které často tvoří jejich podstatnou část. Jak vypadá aktuální situace v tomto oboru jsme se zeptali ředitele firmy Ing. Tomáše Jahna.  

 

Jaké nové prvky (produkty) se objevily v sortimentu pneumatických a hydraulických systémů v poslední době?
Vývoj v oblasti pneumatických prvků je stejně jako i další obory ovlivněn rozvojem elektroniky, miniaturizací a snahou o úspory materiálu a úspory ve spotřebě vzduchu a elektrické energie. Všichni velcí výrobci pneumatických prvků se v posledních letech soustředili i na vývoj lineárních elektrických pohonů, které v některých aplikacích nahrazují resp. doplňují pneumatické obvody.
Další oblastí, které věnují všichni dodavatelé pneumatiky pozornost je bezpečnost
pneumatických systémů z hlediska možných úrazů obsluhy a soustřeďují se stále více i na úsporu stlačeného vzduchu. Ten, jak víme, je velmi drahým médiem a zamezením ztrát se dají uspořit velké částky. Audity spotřeby vzduchu jsou proto u velkých firem stále více žádané. Pro úspory vzduchu jsou rozhodující optimálně zvolené spotřebiče a rozvody zamezující nežádoucím únikům vzduchu.
Zákazníci stále více dbají na redukci tlaku na nejnižší potřebnou hodnotu, v rozvodech se používají bezpečnostní oboustranně uzavírající rychlospojky, zamezující zbytečným únikům a chrání před zraněním uvolněným proudem vzduchu.
Hadicové  resp. potrubní systémy se dnes velmi často opatřují speciálními ventily, které v případě prasknutí hadice omezí okamžitě průtok na minimum.
Mnoho provozů řeší například i používání ofukovacích pistolí s regulovatelným průtokem, speciálně tvarovanými tryskami, které optimalizují tok vzduchu a dosahují optimálního výkonu při menší spotřebě. Úspory a bezpečnost hrají i v pneumatice stále větší roli.

Kde nacházejí výrobky firmy STASTO nejčastější uplatnění?
Komponenty dodávané firmou STASTO Automation s.r.o. nachází vzhledem k širokému sortimentu od pneumatických prvků, přes otočné a lineární polohovací systémy až po speciální průmyslové armatury uplatnění téměř ve všech odvětvích průmyslu.
Pneumatické prvky spolu s polohovací technikou nachází zákazníky především v automatizační branži u výrobců jednoúčelových strojů a výrobních linek. V České republice jsou to především firmy navázané na automobilový průmysl a jeho dodavatele. Pneumatické prvky nachází samozřejmě uplatnění i v jiných branžích, jako např. výroba dopravních prostředků, ovládání průmyslových armatur v chemickém průmyslu, energetice, potravinářství atd.
Tyto branže spolu s výrobci obráběcích a tvářecích strojů jsou i hlavními zákazníky pro speciální armatury, které firma STASTO Automation rovněž dodává.

Stále podstatnější je kromě výrobků samotných a jejich inovace i nabídka služeb při tvorbě nových projektů a řešení. Jak se z Vašeho pohledu vyvíjejí služby v tomto segmentu?
Služby v oblasti dodávek automatizačních komponentů se jako všude soustředí na poradenství a optimalizaci dodávaných prvků a systémů podle požadavků zákazníka. U složitějších zařízení, jako jsou polohovací technika a speciální regulační armatury to znamená provádět výpočty a následné navržení optimálních prvků či systémů.
Za samozřejmé se dnes považuje dát zákazníkům na internetu k dispozici podrobné technické podklady a možnost zboží hned i on-line objednat.
Důležitou službou zákazníkům je i rychlá dodávka standardních komponentů a pro nepřetržité provozy pak třeba i 24 hodinová služba pro výdej zboží v případech havárií.

www.stasto.cz
 

 

 
Publikováno: 13. 2. 2012 | Počet zobrazení: 2483 článek mě zaujal 550
Zaujal Vás tento článek?
Ano