rosler murr Schunk

Hannover Messe 2012: ve znamení „greentelligence“

Za tři měsíce se na hannoverském výstavišti otevřou brány komplexu průmyslových veletrhů Hannover Messe, jehož letošní podobu představili zástupci veletržní správy Hannover Messe na počátku ledna v Praze. Partnerskou zemí bude Čína a prostřednictvím zvýrazněného tématu se představí hlavně „zelené“ technologie.   

 

K tradičním veletrhům Industrial Automation, Energy, MobiliTec, Digital Factory, Industrial Supply, CoilTechnica, IndustrialGreenTec a Research & Technology přibude letos několik novinek. 
Premiéru bude mít mezinárodní odborný veletrh technologií pro životní prostředí  IndustrialGreenTec, který představí postupy pro ekologickou a udržitelnou výrobu.
Rozšíření se letos dočkala výstavní oblast Metropolitan Solutions, která měla úspěšnou premiéru loni. Představí technická řešení pro výzvy v oblastech infrastruktury, v energetice, zásobování vodou, odpadovém hospodářství, mobilitě a ochraně klimatu.
„Zvýrazněné téma „greentelligence“ prostupuje všemi oblastmi veletrhu. Příčinou zájmu o výrobní postupy šetřící životní prostředí a zdroje jsou jednak rostoucí ceny energie a surovin, a na druhé straně intenzivnější trvale udržitelný přístup průmyslu. Tématem „Green Production“ se budeme v rámci vedoucího veletrhu IndustrialGreenTec zabývat v plné šíři,“ řekl Oliver Frese, vedoucí odboru Hannover Messe. 

Všechny podoby automatizace
Na mezinárodním odborném veletrhu automatizace procesů, výroby a systémových řešení Industrial Automation budou v 8 halách zastoupeny všechny disciplíny a oblasti průmyslové automatizace - řešení řízená počítači, inovace ve výrobě strojů a zařízení a v robotizaci, nová mobilní řešení robotizace pro nasazení v průmyslové výrobě, ve veřejné sféře a ve službách. Pozornost bude soustředěna na nasazení robotů v letecké dopravě, automatické čisticí systémy pro fotovoltaické panely a dopravní systémy bez řidiče. Téma automatizace doplní informační technologie, na fóru Industrial IT.
Na veletrhu Energy, budou v centru pozornosti technologie pro konvenční a regenerativní výrobu energie a její přenos a distribuci. Jeho integrální součástí je i oblast Renewables - spektrum témat zahrnuje větrnou energii a bioenergii přes fotovoltaiku až po solární a biotermální zdroje, vodík a palivové články.
Veletrh MobiliTec je určen především pro výrobce hybridních a elektrických pohonů, akumulátorů a firmy nabízející alternativní technologie pro mobilitu. Jeho stěžejním tématem je elektromobilita a na volném prostranství budou mít návštěvníci možnost vyzkoušet si elektromobily všeho druhu.

Inteligentní materiály a řešení pro budoucnost
Veletrh řešení průmyslových subdodávek a lehkých staveb Industrial Supply, který je letos dále rozšířen, obsáhne celkem 9 tématických parků, z nichž několik bude mít v roce 2012 premiéru. Výstavní portfolio veletrhu tvoří know-how o materiálech a technologiích, vývoj, plánování, technologické postupy, díly, komponenty a systémy. Velká pozornost bude letos věnována inteligentním materiálům.
Odborný veletrh výroby cívek, elektromotorů, generátorů a transformátorů CoilTechnica je po úspěších předchozích tří ročníků dále rozšířen. V centru pozornosti budou obnovitelné energie pro elektronický průmysl, šance elektronického průmyslu při výrobě automobilů a zvyšování účinnosti elektrotechnických zařízení.
Náplň veletrhu Research & Technology, který tradičně nabízí pohled na průmysl v budoucnosti, tvoří témata jako je adaptronika, bionika, výzkum v oblasti energetiky a životního prostředí, výzkum materiálů, organická elektronika, technické textilie, výzkum mobility a nanotechnologie. 
Portfolio průmyslových veletrhů doplňuje expozice Digital Factory.
 

 

 
Publikováno: 13. 2. 2012 | Počet zobrazení: 2326 článek mě zaujal 584
Zaujal Vás tento článek?
Ano