rosler murr Schunk

Úchylky kruhovitosti lze nově měřit třeba na karuselové brusce

Měření úchylek kruhovitosti velkorozměrových součástí v procesu výroby byl všeobecně velký problém. Do průměru 600 mm se dosud používalo měřidlo MUK 25 – 600, které využívá nesymetrický způsob měření v prizmatu a je společným výrobkem brněnské firmy Mesing a Technické univerzity v polských Kielcích. Toto zařízení bylo vyvinuto výhradně pro kontrolu hřídelových součástí s horizontální polohou osy při obrábění.  

 

Kotoučové součásti (např. velkorozměrové ložiskové kroužky), dokončované na karuselových bruskách, bylo možno kontrolovat jen speciálními laboratorními přístroji s přesným vřetenem a obvykle i s obdobným rozsahem jako MUK, a to až po obrobení. Laboratorní přístroje pro větší průměry jsou velmi drahé a jsou pro většinu firem těžko dostupné.
Tento problém se firmě Mesing podařilo vyřešit, tentokrát ve spolupráci s německou společností OptoSurf. Obě společnosti zatím spolu realizovaly zejména automaty na kontrolu oběžných drah kroužků valivých ložisek pro nejdražší typy osobních automobilů s minimalizovanými vibracemi. Mesing řešil vlastní automat a OptoSurf disperzní laserovou hlavici, která měří tvarové úchylky, drsnost a kontroluje povrch na přítomnost povrchových defektů i výraznější popálení. Čárový detektor zpracovává rozptýlené odražené laserové světlo. Touto nepřímou metodou se dosahují identické výsledky jako laboratorními přístroji s přesným vřetenem a s indukčnostním snímačem. Tím, že se vyhodnocují úhlové změny odraženého paprsku, jsou naměřené hodnoty minimálně ovlivněny nepřesností chodu vřetene a vibracemi prostředí. A právě díky těmto vlastnostem se podařilo vyřešit problém měření všech výše uvedených parametrů i přímo na velkých bruskách včetně karuselových, nebo na různých otočných stolech.
Zkoušky byly přednostně prováděny na kroužcích velkorozměrových ložisek. Na obr. 1 je příklad měření oběžné dráhy vnitřního kroužku kuželíkového ložiska o ø cca 1000 mm v PSL Považská Bystrica (velkou část produkce tvoří ložiska pro větrné elektrárny). Výsledky měření jsou na obr. 2 a 3, přičemž na obr. 2 je klasický kruhový diagram a na obr. 3 nahoře je záznam drsnosti (hodnocena novým strmostním parametrem Aq) a dole je Fourierova analýza vlnitosti, přičemž tento graf má všeobecně největší vypovídací hodnotu. Je zde dobře viditelná velikost jednotlivých vln u kterých dochází při obrábění k rezonancím. Při měření se vřeteno karuselu otáčelo 10x za minutu.
Výrobci velkých kotoučových součástek včetně kroužků valivých ložisek dosud nevěděli a většinou stále nevědí, jak kvalitně oběžné dráhy a ostatní funkční plochy dokončují a ani zatím nemají zakotvené údaje o potřebné tvarové přesnosti ve své výrobní dokumentaci a souvisejících normativních předpisech.
Situace se začíná měnit zejména instalováním velkorozměrových ložisek do stále větších větrných elektráren, u kterých vibrace a hluk hrají velkou roli a je přirozená snaha je minimalizovat, a to i zkvalitňováním ložisek. To byl důvod, proč se MESING s.r.o. a OptoSurf začaly touto problematikou společně zabývat. Výsledkem je nové univerzální mobilní a snadno ovladatelné zařízení, určené pro měření zejména v provozních podmínkách.

Širšímu rozšíření tohoto měřicího zařízení by měla napomoci i příznivá cena, která je zlomkem ceny velkých laboratorních přístrojů. U těchto nových zařízení se předpokládá, že budou dodávána hlavně jako zakázková v souladu s výrobními podmínkami a technologickými záměry uživatele.
Vývojové práce na tomto projektu byly ve společnosti MESING, spol. s r.o. realizovány za účinné grantové podpory MPO ČR – FRTI 1 / 241 a FRTI 2 / 705.
 

 

 
Publikováno: 13. 2. 2012 | Počet zobrazení: 3253 článek mě zaujal 608
Zaujal Vás tento článek?
Ano