its murr Schunk

Air Liquide Welding – řešení pro automatizaci sváření

Air Liquide je světovým lídrem ve výrobě a dodávkách technických plynů a ve vývoji, výrobě a prodeji svařovacích a pálicích technologií. Air Liquide Welding nabízí ucelenou řadu zařízení pro ruční svařování a dělení kovů, celou škálu strojů a doplňků pro automatizaci i přídavné svařovací materiály. Svým zákazníkům zajišťuje firma ALW CZ, s.r.o. školení, servis a poradenské služby v oboru řezání a svařování kovů s použitím různých stupňů automatizace. Týmy našich expertů jsou připraveny podpořit Vaše projekty a pomoci zvýšit produktivitu i kvalitu vaší výroby.  

 

3A digitální řídicí systém                              
Air Liquide Welding je světovým výrobcem, který do vývoje inovativních technologií pro řezání a svařování investuje nemalé částky. Jedním z výsledků vývoje je nový řídící systém pro automatizaci svařování 3A. 
Air Liquide Welding uvedl na trh nový digitální řídící systém pro řízení svařovacího procesu  SAW a navařování páskou.
Svařovací stroj je řízen elektronickým digitálním systémem 3A Welding System – Advanced Automatic Architecture.   
Parametry se zadávají v různých úrovních programování a jsou uloženy v mobilním modulu programování. Můžeme nastavit všechny parametry svařovací hlavy, typu  zařízení, druhu svařovacího postupu, materiaul, typy ovládání a také ovládání všech periferních zařízení, jako jsou polohovadla, rotator atp.. Celkové naprogramování parametrů svařovacího cyklu se provádí v programovacích blocích přes jednotlivé obrazovky, které jsou vzájemně propojené.  Programy je možné ukládat jako projekty (včetně variantních programů) nebo přímo jako jednoduché svařovací programy do paměti.  
Mobilní konzola „Plug & play“ přináší operátorovi úplnou mobilitu a umožňuje ovládání stroje i svařovacího procesu.  Tato nová generace uživatelsky příjemného prostředí je navíc jadnoduchá k ovládání a rychle programovatelná.
 Koncept 3A je navržen pro všechny obloukové svařovací metody. Zařízení lze up-gradovat prostřednictvím otevřené architektury.

Obdobné řídící systémy ALW používá i pro řízení jiných svařovacích procesů HPW  a tepelného dělení HPC.
•    HPW – digitální řídící systém pro svařování plazmou HP
•    HPC – digitální řídící systém pro řezání plazmou HP

Toptig – svařování TIG nejvyšší kvality
Svařovací zařízení TOPTIG bylo vyvinuto s cílem sloučit kvalitu svařování metodou TIG s výkonností a efektivitou svařování metodou MIG. TOPTIG je mimořádně vhodný pro robotizované a automatizované svařování.
Zařízení TOPTIG je určeno především pro vysoce kvalitní  svařování tenkých plechů. Klíčovým prvkem automatizovaného svařovacího procesu TIG je konfigurace svařovacího hořáku. Ve většině dosud užívaných systémů je přívod drátu veden v úhlu téměř 90° od osy wolframové elektrody, tzn. drát je veden z boku plynové hubice, což vytváří zásadní problém z hlediska velikosti hořáku a jeho přístupnosti ke sváru. Hořák musí být vždy otočen v takové pozici, aby byl přívod drátu do tavné lázně v optimální poloze. Tato orientace musí být zabezpečena šestou pohybovou osou robota nebo manipulátoru, tedy otáčením „zápěstí“ robota.

Patentovaný svařovací hořák TOPTIG řeší výše popsané problémy originálním a důmyslným způsobem. 
Vedení přídavného drátu prochází skrz plynovou hubici v úhlu cca. 20° k ose wolframové elektrody a směřuje ke kuželu špičky wolframové elektrody. Při této konfiguraci drát prochází nejteplejší oblastí oblouku, což umožňuje aplikovat velmi vysokou rychlost podávání drátu. Tím je možno použít hořák TOPTIG stejně jako běžný hořák MIG/MAG – orientace hořáku vzhledem k ose svaru není rozhodující.
Vzdálenost elektrody od tavné lázně nemusí být přísně kontrolována, protože drát směřuje za všech okolností přesně do svarové lázně. Vedení drátu je pevně fixováno v plynové dýze, takže není potřebné neustálé nastavování polohy a směru drátu vzhledem k hořáku. 

Hlavní výhody svařovacího zařízení TOPTIG:
• Rychlost svařování až do 3 m/min, vysoký výkon odtavení
• Svařování všemi směry bez nutnosti otáčení hořáku
• Vysoce stabilní přenos svarového kovu
• Jemná, pravidelná struktura a kresba svarové housenky
• Výrazné zvýšení produktivity a kvality svařování

NERTAJET HP – plazmové řezání 
Řezání plazmou je v průmyslu velmi používanou metodou. Air Liquide Welding je předním světovým výrobcem řezacích zařízení. Nyní uvádíme na trh nový technologický systém pro řezání kovů NERTAJET HP High Plasma, který je výsledkem vývoje klasického plazmového procesu nabízejícího alternativu k laserovému řezání.
Systém sestává z High Plasma zdroje a nového plazmového hořáku CPM 400-450. Nedílnou součástí nového digitálního řízení je inovovaný plazmový řezací proces HPC. V tomto spojení poskytujeme výrazně vyšší výkon – tedy lepší kvalitu a produktivitu.

  
High Plasma zdroje poskytují možosti použití pro 150A a 300A.  Při paralelním spojení obou těchto zdrojů docílíme výkonu 450A. 
Systém NERTAJET HP300+CPM 400-450 poskytuje dostatek výkonu, k řezání uhlíkové  i nerezové oceli v tloušťkách od 1- 35 mm v nejvyšší kvalitě. Řezy nevykazují otřepy na spodní hraně ani zkosení (podřez) na řezné hraně.  Mnoho praktických  zkoušek  potvrdilo, že rozsah  úhlů  a  drsnosti  povrchu po provedení řezu je o jeden stupeň výše, než u srovnatelných zařízeních na našem trhu .

Hlavní výhody systému NERTAJET HP + CPM 400-450:
•  Řezání a značení plechu při použití stejných dílů hořáku
•  Vyšší produktivitu zvýšením rychlosti řezání
• Nižší  náklady snížením spotřeby plynů a elektrické energie s následným prodloužením životnosti spotřebního materiálu 2 až 3x.
•  Snížení celkové spotřeby elektrické energie cca o 10%
• Snadné použití hořáku CPM s rychlospojkami umožňuje rychlé připojení i jeho výměna CPM 400 – uhlík. ocel, CPM 450 – nerez ocel. 
•  Zvýšení flexibility s novým zdrojem proudu
•  Lepší ovládání s HPC řízením
• Zvýšení spolehlivosti a bezporuchovosti systému s dotykovou detekcí řezaných plechů

Plazmové svařování s řízením HPW 
Plazmové svařování patří k nejkvalitnějším metodám svařování kovů. Při svařování plazmou metodou ‚klíčové dírky‘ dosahujeme stoprocentního průvaru u materiálů do tloušťky až 10 mm. Výsledný svár má excelentní kvalitu, velmi malé tepelně ovlivněné zóny, čímž eliminujeme deformace a zvyšujeme produktivitu.
Vybavení pro plazmové svařování můžeme namontovat na klasický sloup s výložníkem nebo na seamer či jiný nosič svařovací hlavy.
Svařování se provádí z jedné strany, tzv. klíčovou dírkou, a to buď bez nebo s použitím přídavného materiálu.
 Plazmový svařovací hořák SP7 je hořák pro automatové aplikace plazmového a TIG svařování.
Efektivní vodní chlazení zaručuje dlouhou životnost  i při vysokých výkonech a zatěžovateli 100 % DZ.
Plynová ochrana nejvyšší kvality zajistí excelentní výsledky svařování.
Snadná výměna elektrody pomocí speciálních nástrojů,  samovystřeďovací systém.
Řídicí systém  HPW poskytuje plnou kontrolu řízení svařovacího procesu od startu stroje až do dokončení svařování a to z jednoho řídícího panelu.

Hlavní výhody plazmového svařování ALW:                           
•  Svařování z jedné strany na tupo do tl. 10 mm
• Eliminace tepelných deformací a mnohonásobné zvýšení produktivity svařování.
• Numerické řízení svařovacího procesu a pohybů stroje
• Kontrola kvality (opce), zápis a uložení parametrů svařování (proud, napětí, rychlost podávání drátu, svařovací rychlost)
• Intuitivní, jednoduché programování stroje se snadnou navigací, která usnadňuje dialog mezi operátore a strojem
• Snadné nastavení stroje i svařovacího cyklu díky grafickému zobrazování na řídícím panelu s dotykovým displejem
• Off line programování z PC, data přenášena přes připojení USB

www.airliquidewelding.cz
 

 

 
Publikováno: 9. 1. 2012 | Počet zobrazení: 3669 článek mě zaujal 543
Zaujal Vás tento článek?
Ano