rosler murr Schunk

Z Vysočiny do celého světa

Pro akciovou společnost ŽĎAS byl letošní rok poměrně úspěšný, konstatuje obchodní ředitel Stanislav Hrdina, ale znamenal i náročný souboj s konkurencí na zahraničních trzích, které bude muset žďárský výrobce čelit stále častěji. Hodlá se totiž ještě výrazněji prosazovat i v dalších oborech a teritoriích.  

 

Rozhodující pro výsledek firmy je metalurgie, která se letos podílí na celkových tržbách firmy zhruba ze 65 %, následuje obor strojírenské výroby a nástrojárny. Největší podíl z tržeb tvoři výkovky, na druhém místě jsou odlitky, dále ingoty a menši část tržeb tvoří modely. Budoucnost strojírenské metalurgie však závisí na tom, jak se bude celkově vyvíjet průmysl ve světě a navíc musí Žďas čelit neustále sílící asijské konkurenci, která díky vývoji a nakoupeným technologiím dostihla už i špičkové evropské výrobce. Např. korejské firmy se výrazně prosazují ve výrobě dílů pro lodní průmysl, s konkurenty z Číny nebo z Indie se pak firma střetává hlavně v oblasti výroby odlitků pro parní a plynové turbíny. Ve strojírenské výrobě asijské firmy začínají konkurovat v oblasti lisů pro volné kování včetně manipulátorů, objevují se i velmi levné paketovací lisy a nůžky na železný šrot.
Levné konkurenci má čelit kvalita a technologie
Žďas je však připraven i na tuto situaci reagovat a chce se zaměřit zejména na výrobky s vysokou přidanou hodnotou a zajistit si tak konkurenceschopnost. K tomu je nastartováno již několik projektů, jako např. výroba potrubních spojek pro těžbu plynu a ropy z mořského dna pro skandinávské odběratele. Tyto spojky by firma dodávala včetně navaření tvrdokovem, hotově opracované a odtlakované, už jako konečný výrobek zákazníkovi, který nyní nakupuje tyto výkovky ohrubované a u dalších různých firem si pak zadává návar, opracovaní na hotovo a konečný nátěr. Letos byla již úspěšně realizována výroba zkušebního kusu, čímž se Žďas certifikoval jako výrobce a v současné době se připravuje ověřovací výroba dalších dvou největších typů těchto spojek.
„Chceme se věnovat výrobě turbinových skříní zejména z materiálů, jako je tzv. P91, kde již příliš mnoho konkurentů v asijských a dokonce ani evropských zemích není. Ocel P91 se vyznačuje lepšími žárupevnými a technologickými vlastnostmi v oblasti velmi vysokých teplotních pásem, což ji předurčuje k aplikaci v tepelně-energetických zařízeních. To by firmě mohlo „otevřít dveře“ například na indický trh v dodávkách turbínových skříní z tohoto materiálu,“  uvedl Hrdina.
Spolupráce při hledání nových příležitostí
Při oslavách 60. výročí zahájení výroby v akciové společnosti ŽĎAS byla podepsána  významná dohoda s firmou Vítkovice, a.s., s níž mj. už společně realizují kontrakt na dodávky odlitků pro italskou firmu Galpperti, určených pro loďařsky průmysl pro konečného zákazníka v Holandsku.
Skladba cílových zemí je už nyní poměrně rozsáhlá: Kromě EU se firmě po Asii (Indie, Čína) podařilo proniknout i na trh vzdálené Austrálie, a aktivity směřují také do Argentiny a Brazílie. „Rádi bychom rozšířili působeni o další oblasti, jako je Vietnam, nebo pro zvlášť metalurgický obor velmi perspektivní norský trh, či dodávky výkovků a odlitků v oblasti Ruska. Hledáme rovněž nové zákazníky, ať už je to dokončeni výroby zkušebních pastorků pro firmu Bosch nebo odlitky pro italskou firmu GE Oil and Gas, říká obchodní ředitel.
Cestou k tomu jsou podle něj i rozsáhlé investice do vývoje nových zařízeni a technologií na světové úrovni a kvalifikace nových materiálů - především P91, P92 - díky nimž by firma měla získat technologickou výhodu a náskok proti konkurenci. Snaží se prosadit i v nových oborech a komoditách, jako jsou např. přílivové elektrárny. Ve strojírenské výrobě se firma dlouhodobě snaží připravit a získávat první dodávky do oblasti železničního průmyslu. /jv/
 

 

 
Publikováno: 5. 1. 2012 | Počet zobrazení: 3867 článek mě zaujal 598
Zaujal Vás tento článek?
Ano