rosler murr Schunk

Trendy k miniaturizaci a větší mobilitě zařízení NDT

Podstatná část letošního srpnového vydání TechMagazínu byla věnována základním informacím o nedestruktivním zkoušení materiálů a konstrukcí. Čtenáři zde byli mimo jiné seznámeni s významnou roli, kterou v této oblasti hraje Česká společnost pro nedestruktivní testování – ČNDT. Jednou z důležitých úloh této společnosti je i pořádání pracovních setkání odborníků, workshopů a mezinárodních konferencí.   

 

Listopad je již tradičně měsícem, ve kterém se koná největší přehlídka nedestruktivní defektoskopie v České republice – konference a výstava NDE for Safety / Defektoskopie. Od roku 2001 navíc ČNDT ve dvouletém cyklu v říjnu pořádá speciální workshop NDT in Progress. Letošní podzim se tak stal dějištěm obou těchto významných, ale zaměřením diametrálně odlišných událostí.
Workshop NDT in Progress byl od svého vzniku koncipován jako pracovní setkání významných světových specialistů, které doplňují mladí vědečtí pracovníci a studenti doktorského studia. Počet účastníků i množství přednášených příspěvků jsou striktně omezeny a důraz je kladen především na diskuze k představeným referátům. Letošního VI. workshopu, který se konal v kongresovém centru Floret v Průhonicích, se zúčastnilo více než 50 odborníků z 18 zemí, kteří přednesli 26 příspěvků a dalších 20 představili na posterových prezentacích. Podobně jako v minulosti bylo i letos tradiční specifikou workshopu zaměření na předpokládané trendy ve vybraných oblastech NDT. Řada vystoupení byla věnována problematice zpracování a modelování šíření vln v materiálech s defekty. Významně diskutovanou metodou se stala především akustická emise, která si postupně nachází místo mezi plnohodnotnými defektoskopickými metodami. Z hlediska aplikačního byla rozsáhle probíranou tématikou oblast detekce poškození leteckých konstrukcí.
Oproti především teoretickému zaměření většiny vystoupení na zmíněném workshopu je konference NDE for Safety / Defektoskopie věnována prakticky zaměřené defektoskopii.
Letošní 41. ročník této mezinárodní konference se konal v Ostravě. Konference byla určena především účastníkům z průmyslové praxe, ale samozřejmě i odborníkům z vysokých škol a výzkumných pracovišť, studentům a dalším zájemcům o nedestruktivní zkoušení. Organizátorům se letos podařilo zajistit řadu příspěvků, které shrnovaly zkušenosti autorů z oblasti aplikací všech základních metod nedestruktivního zkoušení zejména v oblasti strojírenství a dopravy, ale významně byla zastoupena i oblast stavebnictví. Několik příspěvků bylo zaměřeno také na aktuálně poněkud ožehavou problematiku normalizace, certifikace a vzdělávání v oboru NDT. Je velmi obtížné vyzdvihnout některou z oblastí defektoskopie, nicméně i zde se významná část příspěvků věnovala aplikacím metody akustické emise. To je samozřejmě způsobeno poměrně širokou a kvalitní výzkumnou základnou a vysokou úrovní aplikací metody AE v České republice.
Součástí konference NDE for Safety / Defektoskopie 2011 byla i výstava NDT techniky, které se zúčastnilo více než 20 vystavujících firem, zabývající se vývojem, výrobou a prodejem defektoskopické techniky, případně poskytují služby pro tuto oblast. Na výstavě byla představena řada špičkových přístrojů z oblasti ultrazvukové defektoskopie, magnetických a elektromagnetických metod. Ve všech těchto metodách jsou zřejmé trendy k další miniaturizaci a především mobilitě zařízení. Důraz je kladen na zjednodušování obsluhy a zvyšování odolnosti zařízení. Řada přístrojů již umožňuje dálkový přenos dat a okamžité vyhodnocování naměřených parametrů.
Obě podzimní defektoskopické události splnily očekávání účastníků a přispěly k dalšímu zvýšení úrovně této zcela nezastupitelné oblasti technické praxe. Všechny odborné příspěvky byly publikovány v tištěné podobě v konferenčních sbornících a v těchto dnech bylo připraveno i souhrnné CD s materiály z obou konferencí. Více informací je možné získat na webové prezentaci České společnosti pro nedestruktivní testování – www.cndt.cz.

Příští 42. mezinárodní konference a výstava NDT techniky NDE for Safety / Defektoskopie 2012 se bude konat ve dnech 30.10. až 1.11.2012 v hotelu Jezerka na Sečské přehradě u Chrudimi.

Pavel Mazal, Prezident ČNDT
 

 

 
Publikováno: 5. 1. 2012 | Počet zobrazení: 2502 článek mě zaujal 525
Zaujal Vás tento článek?
Ano