rosler murr Schunk

SEALL v.o.s. a těsnění

Dva známé a neoddělitelné pojmy. Jde o dlouholetého výrobce a dodavatele těsnicích prvků pro hydrauliku a pneumatiku a největšího certifikovaného distributora těsnění Parker Hannifin. Společnost SEALL v.o.s. je již od devadesátých let také spojena s distribucí standardních i speciálních těsnicích technologií Garlock.   

 

Těsnění a odvozené technologie Garlock jsou již od minulého století součástí průmyslových odvětví po celém světě a jsou zastoupeny ve speciálních aplikacích také v českých výrobních podnicích. V důsledku zvyšování efektivity a náročnosti výroby stoupají také nároky na výkon jednotlivých těsnění. Současná těsnění musejí splňovat ekologické a zdravotní normy, lépe těsnit při vyšších teplotách a tlacích a vydržet delší intervaly mezi následující údržbou. Těsnění Garlock se používají v letectví, chemických výrobních procesech, při spalování fosilních paliv, ve vodních elektrárnách, plynových a olejových procesech, hliníkárnách a ocelárnách, papírnách a je také soustředěno na farmacii a potravinářský průmysl.
SEALL v.o.s. dodává množství strategických typů těsnění Garlock, kterými pokrývá celý rozsah parametrů provozu. V kompresorové technice se angažuje s kompletními sety ucpávek, samostatnými ucpávkovými kroužky z PTFE s příměsemi grafitu, uhlíku a bronzu, nebo Hi-Flow sacími a výtlačnými ventily produkce Garlock France patřící dnes do skupiny Compressor Product International. Tyto produkty dodává Seall zejména na rozvody stlačených plynů (vzduchu, vodíku, dusíku a další).
V potrubních rozvodech chemických a energetických celků s teplotami médií nad 200 °C SEALL v.o.s dlouhodobě nabízí vláknové materiály HTC 9850, G-9900Ti na vodu, oleje, benziny, plyny a uhlovodíky. Pro rozvody páry do trvalých teplot 400 °C pak úspěšně dodává materiál Garlock ST-706 z minerálních vláken. Tento bezazbestový materiál se nízkou mírou oxidace vyrovnává azbestu a jeho velkou předností je odolnost extrémním teplotním výkyvům páry a kondenzátu, čímž v mnoha ohledech předčí používaný grafit. Splňuje náročný bezpečnostní požární atest. Je dodáván v deskách 1,5x1,5 m tlouštěk 1, 2 a 3 mm nebo vysekávaný dle rozměrů DIN a ČSN.
Během posledních let Seall postupně rozšiřuje spolupráci s tuzemskými výrobci armatur a přidružených technologií. Dodávky se soustřeďují na kompletní osazení těsněním ze kterých patří mezi nejexponovanější utěsnění vřeten ventilů v ucpávkových komorách. Tyto jsou zastoupeny hlavně typem Garlock EVSP 9000. Jde o sety grafitových kroužků různé hustoty a zkosení hran. Speciální tvar umožňuje při stlačení rozpínání samotných kroužků a dokonalé utěsnění vřetene. Sety splňují normy posledních emisních limitů zabraňujících ztrátám zejména při úniku plynů.     
Pro výrobu potravin a ve farmacii je společnost SEALL v.o.s. nápomocna se špičkovým rotačním těsněním Garlock PS-Seal. Toto těsnění najde uplatnění v míchacích a hnětacích zařízeních, nezbytných při výrobě potravin a léčiv, ale také pro různé chemikálie. Unikátní design těsnění tvoří nerezové pouzdro a PTFE těsnicí břit. PTFE materiál je vyroben z Garlockem patentovaného těsnění Gylon. Jde o modifikované PTFE, které nepodléhá studenému toku při působení tlaků a teplot. Samotný rotační PS-Seal tak může dosáhnout obvodových rychlostí až 45m/s a tlaků standardně 10 bar až se speciálním pouzdrem 25 bar, čímž výrazně předčí klasická gufera, nemluvě o teplotách do 250 °C. Díky použití PTFE břitu není nutné mazání. Těmito parametry si PS-Seal vyhrazuje univerzální použití ve výrobním průmyslu.
SEALL v.o.s. s pomocí těsnících prvků Parker a Garlock pokrývá náročné potřeby výrobních zařízení dneška, jejichž požadavky jsou rychlost, efektivnost a bezpečnost.   
 

 

 
Publikováno: 10. 12. 2011 | Počet zobrazení: 4187 článek mě zaujal 699
Zaujal Vás tento článek?
Ano