rosler murr Schunk

Sbližování výuky a praxe

Po dvou a půl letech končí letos s nástupem nového školního roku projekt s názvem „Zavedení výuky moderních technologií průmyslové výroby do oboru strojírenství“ zaměřený na sbližování výuky středoškoláků s praxí na kolínské průmyslovce, jehož partnerem je kolínská automobilka TPCA.   

 

Cílem programu, který absolvovali studenti Střední průmyslové školy strojírenské a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Kolíně, je zejména praktická příprava studentů na jejich budoucí povolání.
Hlavním úkolem projektu bylo vytvořit zcela nový modernizovaný výukový modul, který by akceptoval nejnovější poznatky z oblasti výrobních technologií i manažerských postupů. Změna struktury výuky si vyžádala nové učební osnovy, pomůcky a texty z praktických oblastí programování, řízení a obsluhy průmyslových strojů a automatů. Výstupy projektu s novými osnovami si škola osvojila a dokonce se navýšil i počet školou nabízených studijních oborů. Zkušenosti se promítly i do nové koncepce praktické maturitní zkoušky, což studenti i vyučující hodnotili velmi pozitivně.
V rámci projektu vznikl i cyklus přednášek věnujících se např. firemní kultuře či jednání s lidmi. Studenti jej zakončili simulací výběrového řízení uchazeče o zaměstnání.
„Projekt pro většinu studentů představuje první kontakt s pracovním prostředím a dává jim šanci si jej reálně vyzkoušet. Podobná struktura propojení teoretické výuky a praxe by mohla být aplikována i na dalších technicky zaměřených školách,“ říká Vadim Petrov, generální manažer TPCA, který stál u zrodu projektu a je zároveň i předsedou pracovní skupiny pro technické vzdělávání Sdružení automobilového průmyslu.
Automobilka TPCA, která se dlouhodobě věnuje rozvoji technického vzdělávání na celostátní i regionální úrovni a vede projekt na podporu zájmu o technické vzdělávání “Auta nás baví“ poskytla poradenství a konzultace při tvorbě vzdělávacího modulu a zajistila studentům dvoutýdenní souvislou praxi včetně simulace výběrového řízení a vstupních školení.

 

 

 
Publikováno: 10. 12. 2011 | Počet zobrazení: 3319 článek mě zaujal 741
Zaujal Vás tento článek?
Ano