Rosler murr Schunk

Pokročilé plánování výroby v českém království-pokračování

V první části článku bylo hovořeno o tom, co je APS (Advanced Planning and Scheduling), k čemu může být užitečné, a postřehy z jeho zavádění v naší zemi. V této části je blíže představen český APS systém inPlan.  

 

APS řešení pro české podmínky
inPlan je prvním českým APS systémem pro dynamické řízení a plánování výroby. Byl vyvinut společností inSophy s využitím know-how v oblasti matematických optimalizací, modelování, simulací a pokročilého softwarového inženýrství. Umožňuje provádět analytické, simulační a optimalizační výpočty nad výrobními daty s cílem získat co nejpřesnější odpovědi na zásadní otázky spojené s procesem plánování a řízení výroby. Je určen pro specifické podmínky českých průmyslových firem.

Kdo může mít z inPlanu užitek?
Všechny výrobní firmy, které jsou nuceny plánovat a termínovat zakázky, plánovat výrobní kapacity, používají technologické postupy a kusovníky, musí dodržovat návaznost operací ve výrobě, jsou pod tlakem termínů a hospodárnosti, firmy které je složité uřídit pouhými lidskými silami.

Co může výrobní firma od inPlanu očekávat?
• Výroba bude lépe předvídatelná, dodávky budou na čas, kapacity plánovány s předstihem, usnadněné plánování i řízení výroby a nákupu.
• Obchodní oddělení bude moci kvalifikovaně stanovit, jaký termín smí slíbit pro nově uzavírané smlouvy. Bude vědět, co se stane, když přijme novou urgentní objednávku, jak ovlivní ostatní, jestli ji lze zařadit mezi stávající, nebo až na konec fronty.
Výroba bude s předstihem vědět, která zakázka musí jít do kooperace, kde je aktuálně úzké místo výroby, bude znát s předstihem přesné kapacitní požadavky, bude vědět, co to znamená, když se zpozdí dodávka materiálu nebo porouchá stroj, bude vědět, na čem mají dnes dělat konkrétní pracoviště, jaké dávkování je optimální atd., atd., atd.
Management bude moci velmi kvalifikovaně rozhodovat do navyšování nebo snižování výrobních kapacit a počtu pracovníků, hledat optimální uspořádání podniku a simulovat různé varianty.
Firma nastupuje cestu k technologicky nejvyspělejšímu způsobu řízení založenému na softwarové simulaci výroby.
Ačkoliv mnohé ERP systémy obsahují nějakou variantu kapacitního plánování, jejich algoritmy většinou nevystihují skutečné chování ve výrobě a také nedávají mnohé podstatné výstupy, neboť jsou zaměřeny na poměrně úzkou oblast standardizovaných úloh.

„Projekt START“
Při implementaci inPlanu v českých podnicích se snažíme o obojí: S využitím dostupných dat (která nikdy nejsou kompletní a dokonale správná) získat alespoň základní efekty pokročilého plánování – počítačové simulace výroby. Díky pružnosti, kterou inPlan dovoluje při tvorbě modelu je téměř vždy možné, při určitých zjednodušeních a „obejití“ chybějících dat dosáhnout přínosu. Tedy z inPlanu získávat nějaké informace, které významně zkvalitní nebo usnadní rozhodování v prostředí neustále se měnící výroby. Tento společný krok nazýváme „projekt START“.

Nákladná revoluce se nekoná
- V rámci „projektu START“ proběhne následující:
- Spolu se zákazníkem zvolíme první cíl
- Z databáze zákazníka jsou získána potřebná data a upravena
- Je nastaven systém inPlan ve verzi LIGHT
- Zákazník začíná užívat inPlan LIGHT jako službu, platí nízký měsíční paušál, a může přemýšlet o dalších krocích
- Řešení APS je nasazeno krok za krokem, bez revoluce procesů ve firmě. Velké změny je dosaženo postupně, po malých krocích, ale od začátku s podporou plně funkčního inPlanu LIGHT.

Tento způsob je proti implementaci systému jako celku výhodnější v několika směrech:
- Odpadá vstupní analýza a dlouhá implementace
- Není třeba hned školit uživatele na komplexní využití - systém začíná reálně používat pilotní skupina už po dvou měsících, pouze na vybrané činnosti
- Další vlastnosti modelu jsou dopracovány, až pokud je to potřeba
- Projekt šetří čas klíčových zaměstnanců: jejich zatížení je menší, a je rozloženo do delšího období
- Nedělá se žádná zbytečná práce
Z uvedeného je zřejmé, že náklady na „projekt START“ jsou zlomkem nákladů na implementaci systému jako celku a všech jeho funkcí.

inPlan lze užívat podobně, jako je dnes běžné. Za malý poplatek užívat všechny možné webové aplikace, bez nutnosti závazků a velkých investic. S tím rozdílem, že v tomto případě jde o sofistikované řešení „na míru“ každému podniku. Tento způsob je možný jen díky obchodní politice, kterou inSophy s.r.o., jako tvůrce inPlanu na svůj systém poskytuje. Vzhledem k nízkému měsíčnímu paušálu nemusí podnik zdlouhavě zvažovat, zdali se mu „projekt START“ vyplatí. Můžeme směle říci, že čas, který spolu stráví zástupci výroby, plánování, IT a nákupu spolu s externím konzultantem vždy přinese do výroby nový cenný pohled. A pokud je nějaký APS systém skutečně dostupný i pro malé a střední podniky, pak je to právě inPlan.

Ing. Petr Inemann, externí konzultant


www.ipiweb.cz

 

 

 
Publikováno: 10. 12. 2011 | Počet zobrazení: 2871 článek mě zaujal 692
Zaujal Vás tento článek?
Ano