Rosler murr Schunk

Euro Trailer: Kögel vyvinul nový přívěs pro Evropu

Výrobce autopřívěsů Kögel představil Evropské komisi svůj inovativní Euro Trailer a informoval eurokomisaře pro dopravu a pro obchod a průmysl o novém pojetí návěsu a jeho ekologických a ekonomických výhodách. Pro schválení přívěsu Euro bez výjimečných povolení je však potřebná změna současné směrnice EU 96/53 o délkách nákladních automobilů. Poté by bylo možné používat EuroTrailer ve všech zemích EU bez omezení i v přeshraniční dopravě.   

 

Každodenně stoupající požadavky rostoucího objemu dopravy v Evropě kladou stále vyšší nároky na dopravní podniky. Aby bylo možné tyto požadavky splnit, musí průmysl vyvíjet koncepce, které v krátkodobém i dlouhodobém horizontu zvládnou větší objem. Podle studie expertů firmy Kessel & Partner vzroste objem přepravy v Evropě v příštích 10 až 15 letech o 60 až 70 %. Objem ložného prostoru přitom hraje nejdůležitější roli. 80 % všech nákladních automobilů v Evropě je dnes vytíženo objemově, ale jen 20 % co do hmotnostní kapacity. Všechny dopravní prostředky – ať už lodě, vlaky nebo nákladní automobily – tudíž musejí dále růst, aby tento rozmach dopravy zvládly. Ale problém je, že stále rostoucí počet nákladních automobilů znamená stále větší zatížení silnic.

Delší přívěsy - přínos pro dopravce, silnice i ekologii

Kögel proto vyvinul přívěs Euro o 1,30 m delším sedlovým návěsem. Projekt Euro Trailer byl poprvé představen v roce 2005 v závěru roku a v Německu probíhá jeho zkušební provoz. Institut motorových vozidel (IKA) dosvědčuje ve svém průvodním dobrozdání, že přívěs Kögel Euro má vynikající praktickou využitelnost a vysokou míru dopravní bezpečnosti a nevyžaduje změny v dopravní infrastruktuře. Tím ulehčuje silnicím, protože pro stejný objem dopravy je třeba méně vozidel.
Hodnoty spotřeby přívěsu Euro udávané výrobcem jsou přitom stejné jako u dosavadních 40tunových tahačů. Umožňuje tak dopravovat vyšší přepravované objemy bez dopadů na mýtné, pojištění nebo daně. Přívěs Kögel Euro lze provozovat s konvenčními tahači, pořizovací vícenáklady se amortizují již po půl roce. Prodlouženými návěsy by chtěla vybavit 75 až 100 % svého vozového parku asi 1/3 dotazovaných dopravců.
K přednostem novinky patří i využití ekologičtějších technologií: Nano Ceramic plus kataforézní lakování jako nejmodernější a nejkvalitnější forma průmyslového provádění povrchových úprav nabízí stejně vynikající vlastnosti, jako je dosavadní zinkové fosfátování, je však šetrnější k životnímu prostředí a má lepší energetickou bilanci.

Různé varianty pro různé potřeby

Nový typ přívěsu je navržen v několika různých variantách, resp. úpravách:
Mega - Standardní řešení jako velkoobjemový návěs s délkou prodlouženou o 1,3 m, světlou ložnou délku 1,30 m navíc a 10 % ložného objemu navíc je přívěs Euro řešením pro narůstající problém dopravy v Evropě.
Combi - Optimální řešení pro kombinovanou dopravu. Stejný objem ložného prostoru jako souprava nákladního automobilu a přívěsu při kratší celkové délce vozidla. Lze nasadit standardní tažné vozidlo místo motorového vozidla s výměnným přívěsem.
Rail - Přívěs Euro v železniční verzi pro kombinovanou dopravu. S vybavením Kögel Rail lze Euro Trailer naložit na běžný kapsový vagon vlakového provozovatele. Vzhledem k prodloužené délce je disponibilní objem ložného prostoru lépe využit, vozidlo má lepší aerodynamiku a díky optimalizaci objemu se zkracuje doba překládky. Standardní sedlový návěs o délce 14,92 m s max. vnitřní výškou 2,70 m a průměrem sedla návěsu 1100 až 1250 mm díky sklopné ochraně proti podjetí a konstrukční úpravě rámu na zádi lícuje se soudobými běžnými kapsovými vagony jako jsou T2000 a T3000, jež používají velcí provozovatelé kombinované dopravy.
Cool - V prodloužené nástavbě poskytuje chladicí přívěs Euro Cool kromě větší kapacity ložného prostoru a více místa pro palety také 100 mm přídavného prostoru pro cirkulaci vzduchu, takže chladicí vzduch ve vozidle může lépe proudit okolo zboží. Výsledkem je rovnoměrné chlazení a tím i podstatně lepší kvalita přepravy chlazeného a čerstvého zboží pro většinou citlivé potraviny.

Přednosti přívěsu

Větší přepravní objem: Při povolení provozu sedlového návěsu o délce 14,90 m by mohl být ušetřen každý osmý (při průměrném vytížení 80 % každý desátý) nákladní automobil, protože při délce prodloužené o 1,30 m může přívěs Euro díky větší ložné délce přepravit o 10 % větší objem než dnešní sedlový návěs.

Bezpečnost o ohled vůči infrastruktuře: Přívěs Kögel Euro nemá žádný vliv na dopravní bezpečnost jiných účastníků silničního provozu. Přívěs o délce 17,80 m je asi o 1 m kratší než dnešní souprava nákladního automobilu a přívěsu a je tedy vhodný pro všechny existující parkovací plochy a pro ostatní účastníky silničního provozu, např. při předjíždění, neznamená neobvyklou délku. Euro Trailer vyhovuje předpisům pro jízdu po okruhu - při projíždění předepsaného okruhu o průměru 25 m (přípustná kružnice otáčení) návěs neprotíná vnitřní kruh o 5,30 m a míra vybočení při vjíždění do okruhu je menší než dovolených 0,80 m. Proto může být nasazen celoplošně do provozu bez nákladných úprav infrastruktury.

Hospodárné řešení: Rozsáhlé provozní zkoušky ukázaly ekonomické přednosti přívěsu: Dopravci při nasazení prodlouženého návěsu nezjistili žádnou změnu ve spotřebě paliv a bylo možno ušetřit zhruba 5 až 10 % jízd. Mírně vyšší cena ve srovnání s běžným sedlovým návěsem (< 5000 €) se vyplatí za méně než jeden rok (a to i když se dopravce a odesílatel o zvýšený výnos dělí). Vyšší přepravní objem umožňuje dosáhnout vyšších tržeb za jednu jízdu při stejných nákladech na zaměstnance a pohonné hmoty. Tím se výrazně zvyšuje výnos na ujetý kilometr.

Vhodný pro kombinovanou dopravu:

Výhodou je možnost nasazení v dopravě kusového zboží v kombinované dopravě s železnicí, je možné nasazení v kombinované dopravě silnice – dráha a silnice – vodní cesta. Díky plné kompatibilitě s běžnými výměnnými přepravníky budou přepravci mnohem flexibilnější. Prodloužený návěs umožňuje jako jediný přívěs např. dopravení dvou výměnných valníkových nástaveb po 7,45 m do terminálu na jednom sedlovém tahači s návěsem - dnes je k tomu třeba dvou různých vozidel. Na prodlouženém návěsu lze bez problémů přepravovat standardní kontejner (20‘ a 40‘) stejně jako větší kontejnery (45‘ a 48‘).
Ochrana životního prostředí: Součinitel odporu vzduchu sedlových tahačů je příznivější než u souprav nákladního automobilu a přívěsu. Nasazením sedlového tahače s návěsem se při stejném přepravním výkonu dá dosáhnout úspory paliva cca 2 l/100 km, což znamená 50 g/km CO2. To je u jedné nákladní soupravy v dálkové dopravě zhruba o 7,5 t CO2 za rok méně, a při celkem více než 2 mil. nákladních automobilových souprav v Evropě by to mělo přinést dlouhodobé snížení emisí CO2 o 15 mil. t ročně. /ko/
 

 

 
Publikováno: 10. 12. 2011 | Počet zobrazení: 3638 článek mě zaujal 705
Zaujal Vás tento článek?
Ano