rosler murr Schunk

Král je mrtev, ať žije král!

Poslední zářijový víkend se zavřely brány veletržního areálu Hannover Messe za posledními návštěvníky a veletrh EMO 2011 už patří minulosti. Další se bude konat za dva roky (od 16. do 22. září 2013) v Miláně, s nímž se Hannover pravidelně střídá v pořadatelství této prestižní přehlídky. Pro řadu firem však účast na EMO Hannover nebyla konečná letošní veletržní sezóny, ale i “trénink” na reprízu v menším rozsahu v podobě MSV Brno 2011.  

 

Veletrh, který patří do “první ligy” průmyslových akcí zaměřených na strojírenství, pořádaný tradičně každé dva roky střídavě v Německu a v Itálii, dvou zemích, které reprezentují evropské lídry ve výrobě obráběcích strojů a nástrojů, přilákal podle předběžné závěrečné zprávy organizátorů do areálu hannoverského výstaviště na 140 000 návštěvníků ze stovky zemí.

Nové stimuly pro strojírenství
I když je hannoverský ročník EMO tradičně silnou doménou domácích výrobců, sdružených ve Svazu výrobců strojírenské techniky (VDW) zhruba 40 % návštěvníků veletrhu  přicestovalo ze zahraničí (zejména z Evropy, ale také z USA, Asie a částečně Latinské Ameriky) a zhruba čtvrtina z nich strávila na veletrhu nejméně tři dny. Což pro organizátory znamená potěšitelný 6,5% nárůst a signál opětovného vzestupu po těžkých krizových letech. Zdá se, že průmysl opět nabírá dech, jak nasvědčují i rostoucí statistiky zakázek. Šestidenní přehlídka pořádaná pod mottem “Víc, než jen nástroje” představila nabídku produktů a služeb více než dvou tisícovek (přesněji řečeno 2037) vystavovatelů ze 41 různých zemí světa. Samotné expozice, zahrnující často partnerské firmy a významné pobočky či divize dokumentují pokračující globalizaci průmyslu.
"Strojírenský průmysl pokračuje naplno, během posledních 6 dnů dosáhl objem zakázek minimálně 4,5 miliardy eur", uvedl v závěru veletrhu výkonný ředitel Dr. Wilfried Schäfer. Inovativní potenciál strojírenství není zjevný jen z impresivního nárůstů výkonových parametrů strojů, ale i jejich vysoce funkčního a atraktivního designu, což je aspekt typický pro současné, na vysoký výkon a efektivitu zaměřené strojírenství. K hlavním trendům charakterizujícím většinu inovací a řešení patří silná orientace na tzv. udržitelnou výrobu.
Pozitivní nálada byla viditelná i ve výstavních halách, kam více než polovina návštěvníků přišla se záměry nakupovat. Podle průzkumu organizátorů zhruba 55 % odborných návštěvníků přijelo na veletrh s konkrétními investičními plány, a mezi zahraničními návštěvníky byl tento podíl ještě vyšší - týkal se zhruba tří čtvrtin z nich. Pětina návštěvníků plánovala svůj první nákup strojního vybavení.
Firmám, které modernizovaly své vybavení pomohla lepší produktivita a efektivita lépe se vypořádat s důsledky krize. Např. linecký závod výrobce hliníkových součástí Nemak díky modernizaci své výroby překonal krizové výkyvy a mohl reagovat vyšším počtem variant, což firmě výrazně pomohlo snížit ztráty.

Trendy: multifunkce, mikro a nanoobrábění

Stroje budoucnosti toho musejí zvládnout více než jejich předchůdci, ať už jde o výkon, či přesnost, a to pokud možno v kompaktnější a efektivnější, a v každém případě energeticky úsporné podobě. K typickým trendům v moderním strojírenství patří proto příklon k multifunkčním zařízením, kombinujícím více schopností a možností v jednom zařízení, zatímco v tradiční podobě bylo k provedení příslušných operací potřeba několik různých strojů. Špičkové systémy umožňují komplexní zpracování dílu (obrobku) na jednom stroji, „na jedno upnutí“.
Pokročilé technologie umožnily výrobcům strojů dosahovat také větší přesnost obrábění, což je další z výrazných trendů, který si vynutil nástup nových materiálů. Zvýšily se tím možnosti dokonalejších povrchových úprav. Výrazně se to projevuje zejména u tzv. těžko obrobitelných materiálů, jako je např. titan, které jsou stále více používány v leteckém a kosmickém či automobilovém průmyslu a v medicínských aplikacích. Právě jim byla věnována i část doprovodného programu letošního ročníku veletrhu EMO. Ten byl sám o sobě reprezentativní a bohatý na konference a workshopy zaměřené na konkrétní témata, jako např. Nové technologie pro sektor leteckého a kosmického průmyslu, nebo Milníky v nákladově efektivní výrobě titanových dílů.
Možnost setkání s uživateli, výzkumníky a výrobci a zpětné vazby je pro rozvoj odvětví velmi důležitá, protože umožňuje rychlou a efektivní výměnu informací zaměřených na praktické požadavky průmyslu i o nových možnostech, které pokročilé technologie pro výrobní sektor nabízejí. „Naše výzkumníky vysíláme na EMO, aby se dozvěděli o reálných potřebách zákazníků a uživatelů přímo na místě, říká Prof. Dr.Ing. Gunther Reinhart, šéf renomovaného Institutu pro obráběcí stroje a Průmyslový management na univerzitě v Mnichově.
Příklady energeticky úsporných inovací: Elektromechanika šetří watty – výměna tradiční hydrauliky za elektromechanické řešení hnací osy u stroje na výrobu ozubení německé firmy Profiroll Technologies umožnila snížit spotřebu energie až o 30 %. Podobně optimalizace soustruhu 250 DS pomohla výrobci, firmě Emag Salach Maschinenfabrik dosáhnout snížení nákladů na energii a výrobu stlačeného vzduchu z původních 2,39 a 1,70 Euro na hodinu m3 na hodnoty 0,1 Euro/kWh a 0,02 Euro/m³ ve srovnání s předchozím modelem VLC 800 MT.

Češi se v Hannoveru neztratili

Ani na letošním ročníku EMO nechyběly české firmy – účastnilo se ho 35 vystavovatelů kteří prezentovali své produkty a služby na ploše 2150 m2. Někteří, zejména velké společnosti a skupiny jako např. ALTA, Kuličkové šrouby Kuřim, TOS Varnsdorf, TOS Hulín, TOS Kuřim, Kovosvit MAS, Narex Ždánice, Škoda Machine Tools, Pramet Tools či ZPS Zlín aj. ve svých samostatných stáncích, další pak ve sdružené expozici v rámci české proexportní agentury CzechTrade. Slovensko, dříve významná součást bývalého československého strojírenského průmyslu, tak se svými dvěma zastoupenými vystavovateli na zhruba 160 m2 nebylo na letošním ročníku veletrhu velkou konkurencí.
Kromě expozic byla součástí české účasti na letošním ročníku EMO i samostatná tisková konference Strojírenský průmysl v České republice. O současné situaci v českém strojírenství podali přehled zástupci Svazu strojírenské technologie (SST), který sdružuje na čtyři desítky výrobních a dodavatelských organizací, které se zabývají převážně výrobou a dodávkami obráběcích a tvářecích strojů, dřevoobráběcích strojů, nástrojů a měřidel, hydraulických prvků a agregátů. Řada z nich na konferenci také představila svůj výrobní program a produktové novinky. např. Pramet Tools, Škoda Machine Tools, nebo TOS Varnsdorf. Konkrétní aktuality ze svého produktového portfolia prezentovaly i další přední čeští výrobci: společnost Tajmac ZPS představila svou klíčovou novinku Mori Say TMZ625CNC, TOS Hulín zase vertikální soustružnické centrum Powerturn 2500 pro výkonnostní obrábění, Kovosvit MAS pak nový víceúčelový stroj MCU 630VT-5X Sprint. Tyto novinky budou k vidění také na MSV.

Vřeteník s výsuvným vyvrtávacím vřetenem

Vřeteník v provedení s výsuvným vyvrtávacím vřetenem W = 800 prezentovaný společností TOS Kuřim – OS na veletrhu EMO (a MSV Brno na stánku č. 51 v pavilonu P) rozšiřuje pracovní možnosti horizontálních frézek, obráběcích center o další souvisle řízenou osu – výsuv vyvrtávacího vřetene (lineární osa). Umožňuje využít vřeteník pro technologické operace vrtací, vyvrtávací, frézovací a navíc i operace karuselovací. Díky speciální konstrukci totiž umožňuje i automatické upnutí nástrojů řady CAPTO, které jsou nedílnou součástí nožových držáků pro soustružení IZN.

Mori Say TMZ625CNC

Šestivřetenový soustružnický automat společnosti Tajmac ZPS, určený pro hromadnou a sériovou výrobu dílců až do průměru 25 mm. Výchozím materiálem pro obrábění je tyčový materiál, odlitky nebo výkovky. Hlavními produkty, které jsou produkovány na těchto strojích jsou převážně rotační součásti pro automobilový průmysl, další oblastí využití tohoto stroje jsou jednotlivé části ložisek, ventily, komponenty pro letecký průmysl, apod. (V Brně bude vystaven v expozici Tajmac ZPS na stánku 54 v hale P).  

MCU630VT-5X

Multifunkční 5osé vertikální obráběcí centrum Kovosvit MAS pro frézování a soustružení nabízí široké technologické využití – souvislého 5osého frézování a soustružení zvládá i další technologie jako je vrtání a vyvrtávání, vystružování či řezání závitů s vysokou produktivitou a přesností. Poradí si s ocelí, litinou a železnými i neželeznými kovy, ale i s plasty, dřevem či grafitem. K dalším silným stránkám stroje patří optimalizace výkonu vřetene, diagnostika a možnost monitoringu výroby a automatické vypnutí silových obvodů po skončení výroby. (Na MSV bude k vidění v pavilónu P, na stánku 135).

O sekundy se už bojuje nejen v parametrech

Návštěva veletrhu EMO Hannover nám kromě přehledu o hlavních trendech a posledních produktových novinkách ve strojírenství přinesla ještě jeden postřeh – z kategorie označované obvykle jako tzv. vedlejší efekty. Jde o srovnání v přístupu českých a zahraničních firem.
Na hannoverském výstavišti jsme se přirozeně zajímali o účast českých vystavovatelů, a tak naše kroky při prohlídce hal mířily obvykle nejdříve k jejich expozicím. Ale dosažením kýžené destinace není zdaleka dosaženo cíle, naopak problém obvykle spíše začíná.

Našinci versus svět

Možná je osazenstvo stánku tak ostrozraké, že i na dálku z hlubiny stánku rozliší drobnými písmeny uvedenou příslušnost média k České republice, která je z byznysového hlediska v případě prioritně exportně zaměřených firem mimo hlavní oblast jejich zájmu. Velkým písmem  psané označení PRESS však přehlédnout nelze (ostatně právě to je účelem příslušné kartičky neboli badge), a právě toto magické slůvko působí u zahraničních firem, zejména asijských, jako kouzelné aktivační tlačítko na nejbližšího pracovníka. Stačí dát najevo nepatrný zájem, třeba tím, že pootočíte hlavu abyste si přečetli popisek k vystavovanému exponátu, někdy i jen fakt, že jste zvolnili krok, když kolem stánku procházíte. A vzápětí z jeho nitra (pokud je momentálně při jednání tam, většinou však jsou v pohotovosti „v přední linii“) startuje nějaký člověk s dotazem čím vám může pomoci, nebo se vás snaží aspoň na chvilku přimět k tomu, abyste věnovali pozornost tomu, či onomu produktu, novince apod. Šance na možnost jejich prezentace, pokud se jim to podaří, je pro ně nepochybně prvek výrazné motivace, přestože přísně byznysově vzato může být zrovna v Česku výsledný efekt minimální. Nicméně vrozená (či spíše nekompromisně nacvičená) profesionalita velí nepromeškat žádnou příležitost.
U českých firem – netvrdím že všech, podstatná část expozic naštěstí nevykazuje zrovna tyto rysy – je tomu trochu jinak. Po chvíli zevlování u stánku, kde chcete aspoň ze slušnosti pozdravit člověka, s nímž jste za příslušnou firmu ve styku a jemuž jste slíbili, že se na veletrhu v jejich expozici určitě zastavíte, se od stolku zvedne bezvýrazně se tvářící osoba. Po krátké chvilce, kdy vám dává ještě poslední šanci na ústup, v naději, že si to třeba rozmyslíte a půjdete dál po svých dojde ke kontaktu. Nezřídka s výsledkem, že člověk kterého hledáte tam není (nejjednodušší osvědčené řešení, jak se rušivého prvku vytrhujícího ze zasloužené siesty zbavit), někdy ale s nadějnější variantou že je, i když momentálně někde mimo stánek. A v případě, že mezitím zvítězí návrat z relaxačního do profesionálního režimu, získáte i informaci, kdy je šance zastihnout hledaného v nejbližší době. A to už je napůl vyhráno. Haleluja. I když skloubit časové možnosti obvykle značně vytížených lidí ve veletržním shonu není zrovna jednoduché...

Rozhodovat mohou i detaily

Tento pozoruhodný rozdíl mezi přístupem (některých) českých firem a jejich zahraniční konkurence lze možná do jisté míry omluvit tím, že veletržní akce tohoto typu jsou pořádným kusem adrenalinové logistiky – během pár dnů je potřeba ve výstavním areálu koncentrovat a instalovat stovky kusů strojů, a to i pořádně těžkou váhu jakou jsou portálová obráběcí centra apod. což dá jistě zabrat. A vyhlídka na obdobné marytyrium o několik dnů později v opačném gardu při lividaci stánku, aby se to samé zopakovalo vzápětí ještě jednou s několikadenním odstupem na MSV Brno určitě na náladě nepřidá.
Nicméně skuteční profesionálové se musí i s tím vyrovnat a právě to je možná i důvodem, proč „naši“ nedosahují takových výsledků jako zahraniční konkurence. Žít jen z tradice bývalé, byť zřejmě zasloužené slávy, čekat, že kdo má zájem přijde přece sám a pak se v rámci efektivity stačí věnovat pouze těm, kdo už mají nejlépe sebou k podpisu připravenou smlouvu, se dnes prostě nedá. A zvlášť v globalizovaném světě, kde rozhodující parametry jsou už často vyrovnané „na doraz“ o úspěchu může často rozhodovat i zdánlivě drobný detail z prvního dojmu. Jsme skutečně připraveni na boj o sekundy? /jv/
 

 

 
Publikováno: 10. 12. 2011 | Počet zobrazení: 2791 článek mě zaujal 578
Zaujal Vás tento článek?
Ano