rosler murr Schunk

MMC 1500 (DT) – novinka v portfoliu KOVOSVIT MAS

Stroje řady MMC představila společnost KOVOSVIT MAS, a.s. již v lednu 2010 při dnech aplikovaných technologií věnovaných zákazníkům, respektive dnech věnovaným zahraničním distributorům. Novinka je inovací centra FCV 1450, které již není součástí výrobkového portfolia. Koncepčně na sebe stroje navazují portálovou konstrukcí s pevným příčníkem a pohyblivým stolem, hlavní rozdíly oproti předchůdci jsou ovšem v konstrukčním provedení.   

 

Stroj MMC navazuje na historicky jeden z nejúspěšnějších projektů značky MAS a to stroj WKV. Hlavní odlišnosti strojů jsou v konstrukci příčníku, nicméně stroj MMC je, stejně jako WKV, určen pro přesné vrtání a vyvrtávání. Nový produkt navíc díky cnc řízení umožňuje i tvarové a prostorové frézování při nesrovnatelné produktivitě oproti oběma zmíněným strojům.
Řada MMC vyplňuje prostor mezi klasickými vertikálními centry řady MCV „C“ konstrukce, která jsou limitovaná především zdvihem osy Y, a těžkými portálovými stroji MCU 2000 a MCU 3000, které dominují ve výrobě těžkých forem až do hmotnosti 18 000 kg.
Základní provedení MMC jsou dvě: jednostolová a dvoustolová (nesoucí označení DT „dual-table“). Dvoustolové „DT“ je možné využívat s pracovním prostorem děleným, nebo spojeným, plnohodnotně srovnatelným s jednostolovou variantou.
Stroje MMC jsou určeny výrobcům forem malých i středních rozměrů, dále pro výrobu přesných různorodých strojírenských součástí. Velkou výhodu přináší verze DT, která díky rychlé paletové výměně nalezne uplatnění nejen v sériové výrobě ale i u zákazníků jejichž spektrum výroby je kusového charakteru a u menších součástí využijí překrytí nevýrobních časů potřebných na ustavení a upnutí dílce. Při výrobě středně velkých součástí získají pomocí demontáže příčky mezi stoly a současného spárování pohybu obou stolů velký plnohodnotný pracovní prostor.
Nové stroje MMC vynikají vysoce tuhou konstrukcí důkladně dimenzovanou s ohledem na instalovaný výkon a krouticí moment na vertikálním vřetenu a zejména na dynamiku stroje. Parametry posuvů a zrychlení jsou v porovnání se stroji této kategorie vysoce nadstandardní.
Další možnosti volby mají zákazníci ve vřetenových jednotkách od POWER, přes SPEED a SPRINT až po RAPID. Základní řídicí systém je HEIDENHAIN iTNC 530. Jako opce je nabízen SIEMENS SINUMERIK 840D SL. Samozřejmostí je široká škála rozšiřujícího příslušenství, jako je středové chlazení až 6 MPa, filtrace chladicí kapaliny, nástrojové i obrobkové sondy a filtrace par s odsáváním. Stoly umožňují přivést na upínací plochu nejrůznější přívody energií pro polohovadla nebo upínací zařízení jako jsou např. přídavná 4. nebo 5. osa.
Jako nadstandard KOVOSVIT MAS, a.s. nabízí i softwarové opce vlastního vývoje, zejména MAS Remote diagnosic, MAS Machine monitor a MAS GSM monitor, které zákazníkovi umožňují kromě technologické a servisní vzdálené podpory i funkce pro sledování výroby a následnou optimalizaci kapacit, případně personálu.
Konkrétní hlavní technické parametry jsou uvedeny v následující tabulce:
Jde o klasický portálový stroj s pracovním stolem posuvným na loži (osa Y) a se vřetenem umístěným svisle ve smykadle. Smykadlo se pohybuje vertikálně na saních (osa Z), které pojíždějí po portále (osa X).
Pracovní prostory verze DT lze spojit a stroj používat jako jednostolový s plným zdvihem (1500 mm) v ose X. Dvoustolová verze je určena pro rychlou výměnu obrobků. Krytování neaktivního stolu umožňuje výměnu dílce za plné činnosti stroje. Zvětšený pojezd stolu pro vyjetí z pracovního prostoru odkrývá celý jeho půdorys pro nakládání jeřábem. Zatížení stolu bez omezení parametrů rychlosti je 2500 kg u základní verze a 1250 kg na jeden stůl u verze DT.
Na stroji jsou aplikována osvědčená motorová vřetena firmy FRANZ KESSLER GmbH s otáčkami od 10 000 do 24 000 ot/min a upínacími kužely ISO50, ISO40 nebo HSKA63. Všechna vřetena umožňují použití středového chlazení až do 6 MPa. Chladicí kapalina po opuštění pracovního prostoru prochází dvěma stupni přídavné hrubé filtrace než je zpět nasáta do chladicího okruhu čerpadlem. Jemná filtrace je řešena zvláštním příslušenstvím.
Nástroje zakládá do vřetena rychlá mechanická ruka z kotoučového nebo řetězového zásobníku. Boční přístup k zásobníku umožňuje výměnu opotřebených nebo osazování nových nástrojů během práce vřetena. Třísky z pracovního prostoru odstraňuje trojice šnekových dopravníků. Za strojem třísky vynáší pásový dopravník.
Z hlediska dalších kroků ve vývoji strojů této řady jsou uvažovány aplikace souvisle řízené dvouosé hlavy, zvýšení podélného zdvihu stolu a svislého zdvihu.
Ing. Zbyněk Ludačka, KOVOSVIT MAS
 

 

 
Publikováno: 10. 12. 2011 | Počet zobrazení: 3104 článek mě zaujal 648
Zaujal Vás tento článek?
Ano