rosler murr Schunk

Kuličkový šroub s poháněnou maticí

Společnost KULICKOVE SROUBY KURIM, a.s. má ve výrobě kuličkových šroubu dlouholetou tradici. Pro zajištění úspěchu na trhu hraje rozhodující roli schopnost nabídnout výrobek co nejlépe splňující očekávání zákazníků. Významný vliv zde proto má inovace výrobku vycházející z potřeb a požadavků zákazníků.   

 

Trendy ve výrobě a vlastnostech obráběcích a tvářecích strojů i dalších pohybových zařízení jsou základními vstupy pro požadavky na vlastnosti kuličkových šroubů, a proto jsou vývoj a inovace tohoto výrobku nezbytně nutné pro udržení jeho konkurenceschopnosti.

Novinka
Na druhou polovinu roku 2011 připlavila společnost pro své zákazníky novinku, která rozšiřuje stávající nabídku poháněných matic s vloženými ložisky: kuličkový šroub s poháněnou matici s integrovanými ložisky (RMI).
Jde o konstrukční celek určený pro přímou montáž do suportu zařízení a k napojení na pohon přes ozubená kola nebo kola pro ozubené řemeny. Na tělese matice jsou vybroušeny ložiskové dráhy pro radiálně-axiální ložiska a matice je přímo uzpůsobena pro montáž ozubeného kola pro výše uvedené varianty pohonu. Výběr předepnutých ložisek a jejich částí je volen s ohledem na únosnosti vlastní matice kuličkového šroubu. Třída přesnosti ložisek je rovněž volena dle přesnosti vlastního KŠ.
Tento kompaktní celek je naplněn trvalou tukovou náplní a případné domazávání matice i ložisek se provádí ručně pomocí mazacího otvoru. Standardně je tento komplet dodáván s předepnutou dvojicí matic vybavených efektivním externím převodem kuliček v axiálním otvoru vedeném nad závitem v tělese matice. V případě aplikace dvouchodého závitu je možné realizovat předepnutí v rámci pouze jedné matice a získat tak velmi kompaktní pohonnou jednotku pro vysoké rychlosti a zrychlení. Příklady a technické parametry
provedení je možno najít v nově připravovaném katalogu a následně i na internetových stránkách společnosti.
Toto řešení dává možnost výrobcům kovoobráběcích strojů a dalších zařízení použit
ekologicky přijatelnější a energeticky úspornou variantu pohonu, než je standardní uspořádání
s pohonem hřídele, který se negativně podílí na potřebném výkonu pro jeho roztočení a tímto
reflektuje na požadavky nově připravované Evropské legislativy v tomto směru.

Varianty provedení:
• využití předepnutí dvouchodého kuličkového šroubu a zkrácení maticové jednotky o vlečenou matici
• aplikace pouze jedné matice s vůlí a zkrácení maticové jednotky o vlečenou matici

Připravované novinky budou zákazníkům i zájemcům z řad odborné veřejnosti představeny v průběhu letošních veletrhů EMO Hannover 2011 (19.-24.9.2011, Pavilon 6, stánek K24) a MSV Brno 2011 (3.-7.10.2011, Pavilon P, stánek 085).

www.ks-kurim.cz
 

 

 
Publikováno: 10. 12. 2011 | Počet zobrazení: 3709 článek mě zaujal 703
Zaujal Vás tento článek?
Ano