rosler murr Schunk

Rychlokovárna třetího tisíciletí ve Vítkovicích

Doslova průlomovou investici v oblasti strojírenské metalurgie představuje moderní linka rychlokovacího stroje, kterou v Ostravě zprovoznila strojírenská skupina Vítkovice Machinery Group. Obdobnou linku nemá nikdo široko daleko v Evropě a navíc jde o největší investici do strojírenské technologie v České republice za posledních 20 let.  

 

Linka společnosti Vítkovice Hammering, dceřiné firmy skupiny Vítkovice Machinery group (VMG), za více než dvě miliardy korun navazuje na investice, které byly v rámci skupiny dokončeny v předcházejícím období. Jde především o investice do zázemí společnosti Vítkovice Heavy Machinery (VHM), kde byla kompletně zrekonstruována ocelárna a řada dalších provozů. Přidanou hodnotou rychlokovací linky bude vysoká výkonnost, přesnost a kvalita. Kromě kovaných tyčí, bloků či dlouhých osazených kovaných výrobků budou k produktům rychlokovadla patřit i kované trubky s tloušťkou stěny od 35 do 130 mm, což je v rámci skupiny VMG naprostá novinka a zároveň obor, který chce společnost vzhledem k intenzivnímu zájmu trhu dále rozvíjet. Zprovoznění rychlokovací linky znamená obrovský krok kupředu, který se odrazí především ve zvýšené konkurenceschopnosti vítkovické produkce. Na tradici navazuje společnost Vítkovice Hammering i v jiném směru - s plným respektem k minulosti využívá historickou budovu lisovny z roku 1905. Zatímco nový objekt bude osazen moderní technologickou linkou, rekonstruovaná lisovna, kde se dříve vyráběla lisovaná vysokotlaká dna kotlů, kuželová dna pro cukrovary, segmenty pro vařiče celulózy, kotle na olej či komponenty pro atomový program, bude sloužit jako skladovací a expediční hala. Její ocelová konstrukce a režné zdivo zůstane zachováno.
Rychlokovací stroj představuje nejmodernější technologii volného kování v současnosti. Unikátnost zařízení spočívá hned v několika aspektech. Především je výrobní linka komplexně počítačově řízená. „Efektivita výroby se tím přiblížila možnému maximu, přičemž našim cílem je dostat roční produkci linky do roku 2015 až na 100 000 t. Významná je také návaznost operací, která v uzavřeném výrobním cyklu umožní produkovat hotové výrobky,“ vysvětlil generální ředitel a předseda představenstva strojírenských Vítkovic Jan Světlík. Produkty budou využívány v širokém spektru nejrůznějších strojírenských odvětví. „Dodávat budeme pro klienty z automobilového průmyslu, petrochemie, energetiky, těžby nerostných surovin či železniční dopravy. Dostaneme se ale i do zcela nových odvětví, která dosud nejsou z našeho pohledu obsluhována,“ doplnil J. Světlík. Rychlokovací stroj si navíc poradí i s nejrůznějšími typy materiálů počínaje lehce tvařitelnými níže legovanými uhlíkovými či nástrojovými ocelemi, až po těžce tvařitelné oceli s vysokým obsahem chromu nebo titanové slitiny. Díky posílenému hydraulickému výkonu a speciálnímu tvaru kovadel přechází během kování protváření až do samotného středu výkovku. Výsledkem je oproti volnému kování jemnozrnější struktura a dosažení lepších výsledných mechanických vlastností.
Vítkovické rychlokovadlo je i tzv. zelenou technologií, což koresponduje s širší filozofií a společensky odpovědným přístupem skupiny VMG. I při zmíněné vysoké produktivitě je jeho provoz ekologicky nezávadný s minimálním zatížením okolí. Například karuselová pec je vytápěna zemním plynem, vysoce úsporné ekologické hořáky mají snížený obsah oxidu dusíku ve spalinách, využívá se zbytkové teplo a technologie téměř nezatěžujeme okolí hlukem. Produkce této moderní technologie otevírá společnosti Vítkovice Hammering dveře nejen v tuzemsku, ale i na světové trhy. Kromě Evropy má firma už nyní domluveny první exporty do Asie i k zákazníkům z dalších kontinentů. /ek/
 

 

 
Publikováno: 10. 12. 2011 | Počet zobrazení: 3153 článek mě zaujal 681
Zaujal Vás tento článek?
Ano