rosler murr Schunk

Rexroth PS 6000 – integrovaný systém pro perfektní odporové svařování

Nové průmyslové aplikace kladou vysoké nároky na kvalitu odporového svařování. Pro tyto účely nabízí společnost Bosch Rexroth kompletní systém PS 6000.  

 

Modulární koncept PS 6000 slučuje vzájemně přizpůsobené komponenty v jeden
cenově výhodný systém:

• inteligentní invertory
• výkonné středofrekvenční transformátory
• operátorské rozhraní
 
Flexibilní řídicí systém, adaptivní regulátor a vysoce-dynamické servopohony otevírají cestu k novým inovativním aplikacím. Kvalitu svařování zajišťují standardní funkce, jako regulace na konstantní proud, regulace tlaku, koncept pro údržbu elektrod.

Výhody systému PS6000
• vysoká spolehlivost
• maximální flexibilita v úrovni vstupů/výstupů
• komunikační rozhraní PROFIBUS, PROFINET IO, DeviceNet, INTERBUS a EthernetCP/IP
• 100% kontrola jakosti a záznam o kvalitě svařovacího bodu
• omezení rozstřiku adaptivním řízením svařovacího procesu
• uživatelské rozhraní na bázi Windows s SQL databází
• další možnosti rozšíření prostřednictvím funkčních modulů

Rexroth PSI 6000 – správný invertor pro každou aplikaci
V mnoha aplikacích dokazuje svoje výhody 1000 Hz - středofrekvenční technologie:
• vyšší kvalita svařování díky dynamické regulaci proudu
• lepší svařitelnost mnohých materiálů
• redukce rozstřiku snížením svařovacího proudu nebo doby svařování
• vyšší životnost elektrod díky nižší  termické a mechanické zátěži
• menší a lehčí transformátory k zabudování do svařovacích kleští

* Invertor PSI 63C0
Invertor 36 kA s integrovanm řízením svařovacích kleští
• chlazení vzduchem/vodou
• možnost rozšíření o funkční modul pro vyšší kvalitu svařování PSQ 6000
• připojení na středofrekvenční transformátory PSG 6000

* Invertor PSI 62C0
Invertor pro svařování oceli a hliníku do 54 kA
• chlazení vodou
• možnost rozšíření o funkční modul pro vyšší kvalitu svařování PSQ  6000
• připojení na středofrekvenční transformátory PSG 6000

* Invertor PSI 6500
Pro odporové svařování do 120 kA
• chlazení vodou
• možnost rozšíření o funkční modul pro vyšší kvalitu svařování PSQ  6000
• paralelní zapojení až 3 invertorů pro proud do 360 kA

Rexroth PSQ 6000 – pro nejvyšší kvalitu při bodovém svařování
Pro zajištění kvality svařovacího procesu nabízí Rexroth rozšiřující kartu
PSQ 6000 určenou adaptivní pro U/I- řízení. Kromě řízení umožňuje karta také online monitorování a dokumentování svařovacího procesu.

* Adaptivní U/I regulátor
Adaptivní U/I-regulátor je vhodný pro svařování náročných materiálů a různých kombinací plechů. Díky měření proudu a napětí může být dopočítán průběh dynamického odporu a energie a následně také regulován a přesně vyhodnocen. Adaptivní regulační algoritmus zabezpečuje stálou kvalitu svařování a omezuje vznik rozstřiku.

* Monitorování procesu
U řady sledovaných procesních parametrů mohou být nastaveny toleranční rozhraní:
proud, fázový posun, napětí na elektrodách, odpor, výkon a energie.
Pro jednodušší práci se systémem doplnil Rexroth dvě nadřazené veličiny:
PSF – faktor stability procesu a UIP – faktor kvality

* Q-Stop
Patentovaný systém Q-Stop je velmi užitečným rozšířením monitorovacích funkcí.
Funkce umožňuje uživateli analyzovat a optimalizovat produktivitu systému. Definuje reakci systému na opakující se chyby v programu nebo specifických částech.

* Koncept uvedení do provozu
Uživatele podporujeme efektivním konceptem a nástroji pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu.
Kroky při uvedení do provozu:
- definování parametrů svařování
- nastavení adaptivního regulátoru
- nastavení limitů pro monitorovací funkce

* Analýza procesu
PSQ analýza je důležitým nástrojem jak pro uvedení do provozu, tak pro optimalizaci běžící výroby. Při provozu je možné sledovat stabilitu zařízení jako celku a stejně tak stabilitu jednotlivých svařovaných bodů.

Rexroth PSG 6000 – řada kompaktních transformátorů pro střední frekvence
Díky certifikovanému transformátoru PSG 6000 rozšiřuje Rexroth úspěšnou řadu systému invertorů PSI 6000. Tyto vzájemně sladěné komponenty umožňují nyní optimální přenos výkonu právě tak, jako i kontrolní funkce mezi invertorem a transformátorem. Výsledkem je větší hospodárnost a vyšší přesnost při svařování.
Nové transformátory pro střední frekvence z řady PSG 6000 jsou optimalizovány na větší výkon a hospodárnost. Vyznačují se také kompaktním provedením a nízkou hmotností.
Vlastnosti řady transformátorů PSG 6000

Monitorování procesu pomocí:
- integrované cívky pro měření proudu
- snímače sekundárního napětí pro kontrolu izolačního stavu
- přizpůsobené regulační vlastnosti

Ochrana komponentů pomocí:
- integrovaného hlídaní teploty svazků vinutí a usměrňovače
- programovatelných mezních hodnot

Rexroth PST 6000
– AC regulátory pro standardní aplikace
Pro standardní aplikace nabízí Rexroth AC řadu PST6000. Mechanicky je toto AC řízení shodné s řadou invertorů PSI 6300/61000. To umožňuje pozdější jednoduchou náhradu AC-řízení středofrekvenční technologií. I toto řízení nabízí stejnou flexibilitu v možnostech V/V, jako i všechny funkce celého systému PS6000.
AC řízení je určeno pro aplikace do 250 kVA
- vzduchové/vodní chlazení
- optimální výsledek svařování pomocí regulace primárního nebo sekundárního proudu

Rexroth PST 600E
– kompaktní regulátory pro stacionární stroje a manuální svářecí zařízení
Pro stacionární svářecí stroje a ruční svářecí pracoviště má Rexroth pro střídavý proud kompaktní automaty ve štíhlém provedení, které jsou až o 60 % menší a lehčí. Přesto má PST 600E stejně široké funkční možnosti a stejně komfortní obsluhu a programování jako modulární řízení PST 6000.
AC řízení je koncipováno pro aplikace do 500 kVA
- vzduchové/vodní chlazení
- paralelní pole vstupů/výstupů s přiřazenými funkcemi
- vysoce přesná regulace primárního proudu bez externího senzoru proudu – odpadají kabel a konektor
- volitelné připojení pro fieldbus (Ethernet)
- ideální, cenově výhodné řešení pro nasazení spolu se staršími svařovacími zařízeními

Rexroth BOS 6000 – dokonalost v obsluze a kontrole
Operátorské rozhraní BOS 6000 je konceptem budoucnosti pro zvláště komfortní obsluhu na bázi Windows s integrovanou funkcí SQL databáze. S BOS 6000 můžete sváření, procesní modul a řízení kleští ovládat přes jedno jediné operátorské rozhraní.
- IndraControl VCP – kompaktní obslužný terminál
Operátorský panel VCP je malý prostor zabírající zařízení pro obsluhu a diagnostiku. Svými rozměry je vhodný pro zabudování do dveří rozvaděče, či do pultu pro obsluhu.
- IndraControl VPP 40 – robustní průmyslové PC
Průmyslové PC VPP 40 je dalším možným řešením pro řízení, obsluhu a vizualizaci. Je koncipováno pro použití jako samotné stand-alone nebo i v síti. Podle požadavků je toto PC dostupné jako Touchscreen nebo s klávesnicí.

 

www.boschrexroth.cz
 

 

 
Publikováno: 10. 12. 2011 | Počet zobrazení: 4486 článek mě zaujal 587
Zaujal Vás tento článek?
Ano