rosler murr Schunk

HNC MONITORING (Heidenhain Numerical Control Monitoring) – opce 100

CNC řízení iTNC 530 HEIDENHAIN může zodpovědět většinu dotazů po zapojení do sítě v DNC režimu bez zásahu obsluhy stroje. Vnitřní inteligence zaznamenává většinu potřebných údajů provozního režimu do paměti. Pomocí knihovny nástrojů RemoTools NC si software HNC MONITORING vybírá a archivuje v podobě připravené pro další zpracování a vyhodnocení.    

 

Význam monitoringu ocení především provozovatelé strojů ve vícesměnném provozu na strojích s vysokou hodnotou strojní hodiny a při záběhu nového stroje. Strojní čas, který není využitý k obrábění je možno považovat za ztrátu. HNC je zdrojem nezkreslených údajů o provozu stroje bez možnosti jejich on line úprav cizím zásahem na stroji.

Komu je HNC MONITORING  určen a hlavní cíle a očekávání od nasazení monitoringu:
- navyšování výtěžnosti fondu pracovní doby 
- eliminace používání nevhodné technologie
- eliminace ručních zásahů do odladěné technologie
- kontrola nežádoucích (nevýrobních) aktivit na NC stroji

vedoucí výroby, mistři – hodpodárnost výroby
sledují provozní časy a analyzují příčiny odchylek (doba obrábění, spotřeba nástrojů, prostoje a jejich příčiny)

údržba a hlavní mechanik – spolehlivost a poruchovost
provozní spolehlivost stroje, příčiny odstávek software vykazuje výpisem chybových hlášení stroje, plánování oprav, lokalizace okruhu závad (hydraulika/ pohony/ odměřování ....) aktivní free warning – ohlášení poruchy v kteroukoliv denní dobu na mobil nebo email 

technolog – optimalizace řezných podmínek
minimalizace mrtvých časů nástroje, využitím programovací stanice jako simulátoru stroje, zadání vhodné části upínací plochy stroje podle toho jak je stroj opotřebovaný

manažerská úroveň-vedení firmy
výběr časového snímku provoz u stroje / dílny / cechu v úseku v jednotkách  směny / dny / týdny / měsíce a jeho konverze do excelu a zpracování tabulek / grafů / reportů / prezentací v prostředí Window, možnost on line připojení webkamery i do  serveru a sledování okamžité činnosti na stroji v reálném čase

Po spuštění monitoringu se naskytne zajímavý pohled na všechny instalované stroje v dílně

MCV1210-1       -  stroj je zapnut a nepracuje (např. seřizování)
DMU60-2          -  stroj pracuje v automatickém režimu anebo v ručním režimu
DMU40-1          -  stroj je vypnut
HERMLE C40-1   -  stroj je zapnut, ale je v poruše
MCV1210-3       -  stroj je odpojen od monitoringu (administrátorem)

V HNC lze měnit výběr směn, rozsah sledované doby, směnnost CNC stroje, lze zobrazovat data pro určitý CNC stroj, skupinu CNC strojů anebo celou dílnu. Pokud je grafický záznam stavů stroje (strojů) neuspokojivý (nízké vytížení), lze zobrazit záznam jednoho dne i určité směny a analyzovat produktivitu.

Zakoupení jedné licence na obráběcí stroje umožňuje připojení ca 15 klientů bezplatně.
            


www.heidenhain.cz
 

 

 
Publikováno: 10. 12. 2011 | Počet zobrazení: 4496 článek mě zaujal 661
Zaujal Vás tento článek?
Ano