rosler murr Schunk

Průmysl se snaží přilákat mladé odborníky

Po dvouleté přestávce na MSV v Brně opět proběhne projekt JobFair, který reaguje na novou poptávku zaměstnavatelů po kvalifikovaných pracovnících. „Po období stagnace se znovu začíná projevovat nedostatek mladých odborníků ve strojírenských i jiných oborech, což je známkou pokračujícího oživení.  

 

JobFair má pomoci tento problém řešit,“ uvedl ředitel MSV Jiří Rousek. Smyslem projektu JobFair, který se uskutečnil naposledy při MSV 2008, je zprostředkovat kontakty mezi zaměstnavateli v různých průmyslových oborech a uchazeči o zaměstnání včetně studentů.
Zároveň na veletrhu pokračuje atraktivní Soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů, která se na minulých ročnících setkala s velmi příznivým ohlasem. Mladí soutěžící vypracovávají v časovém limitu program podle zadaného výkresu. Nejlepší výsledky jejich práce se pak uplatní na vystavených strojích a výherci získávají hodnotné ceny.
Do svého třetího ročníku vstoupí letos projekt Transfer technologií a inovací - veletržní kontaktní centrum s prezentací vysokých škol a jejich vědecko-výzkumných kapacit nabízených průmyslu. Technické univerzity a jejich výzkumná centra dostanou prostor v pavilonu A1 a opět zde nebudou chybět ani zahraniční vystavovatelé, mezi nimi např. Německé spolkové ministerstvo vzdělávání a výzkumu.

„Národ sobě“ v průmyslové verzi
O tom, že firmy nechtějí ponechávat nic náhodě, a nespoléhají se, že potřebný přísun nových techniků pro jejich potřeby zajistí přirozený vývoj ve školství, snaží se samy aktivně připravovat nové specialisty. V ČR tak už funguje několik škol provozovaných průmyslovými podniky. Výhodou těchto firemních škol je především praxe, kterou budoucí mladí techničtí specialisté získají už během studií, a navíc si firmy mohou samy školit pracovníky pro konkrétní zařazení nebo typ strojů apod. Probíhají různé akce a kurzy zaměřené na zvyšování kvalifikace a seznámení s novými stroji a zařízeními, na nichž budou jednou budoucí absolventi pracovat. Firmy se rovněž snaží podporovat technické školství tím, že poskytují vzdělávacím institucím vybavení, lektory apod. Příkladem je třeba Společnost ELKO EP, zabývající se výrobou a vývojem elektronických přístrojů a inteligentní elektroinstalace. Dlouhodobě podporuje školy s odborným zaměřením a vzdělanost studentů a učitelů také pořádáním odborných stáží v rámci projektu IQ Industry i dalších školení v oboru. Své systémy poskytla již téměř dvaceti školám a univerzitám – jde hlavně o výukové moduly, které pomáhají učit studenty pracovat s inteligentními systémy iNELS a seznámit se tak s produkty, s nimiž se setkají po studiu v praxi. „Jsme rádi, že můžeme studentům z odborných technických a stavebních škol poskytnout své systémy jako učební pomůcky a dalším studentům u nás poskytnout potřebnou stáž. Firma podporuje studenty i při zpracování bakalářských a diplomových prací. Spolupráce s vysokými školami a studenty je oboustranně přínosná i z hlediska spojení teorie s praxí,“ říká Jiří Konečný z ELKO EP, který rovněž na několika školách přednáší.
Střední odborné školy a univerzity mají k dispozici např. zmenšený modul elektroinstalace umístěný v kufru, nebo výukový panel se systémem iNELS. Většina škol vlastní více kusů těchto zkušebních jednotek. Další školy dokonce budují učebny inteligentních elektroinstalací, Centrum odborné přípravy ve Valašském Meziříčí má dokonce vybudovaný přímo „domeček iNELS“, na kterém studenti vidí, jakým způsobem mají být umístěny konkrétní přístroje a zařízení.
 
O techniky je zájem, mají jistější perspektivu
Podle statistik ministerstva práce bylo v srpnu letošního roku bez práce 23 137 absolventů, ale o absolventy technických oborů a IT je mezi zaměstnavateli zájem, a jejich potřeba podle všeho ještě poroste. Ne všechny pozice však vyžadují vysokoškolské vzdělání a velkým problémem je i učňovské a střední školství pro technické obory. V minulých letech nebylo pro mladé lidi vystavené tlaku marketingového náporu zaměřeného spíše na lákavé nabídky ekonomického, finančního sektoru apod., dostatečně atraktivní, což se odrazilo i v zájmu o studium těchto oborů. Nyní se situace změnila a zájemci o tyto obory mají před sebou naopak šanci na stabilní uplatnění bez Damoklova meče propouštění, jaké postihlo v uplynulém období při snižování počtu zaměstnanců v rámci úsporných opatření právě administrativní pracovníky. Kvalifikované specialisty si výrobní a průmyslové firmy snaží naopak udržet i v těžkých časech, protože získat je není jednoduché. Podniky si je proto snaží samy vychovávat od školních let a nejlepším nabízejí také jistotu uplatnění. Tito absolventi na úřadech práce stát nebudou.
O projektech českých průmyslových firem v oblasti vzdělávání a přípravy nové generace mladých specialistů se dočtete v tomto vydání TechMagazínu i v ekonomické rubrice na str. 53.


 

 

 
Publikováno: 10. 12. 2011 | Počet zobrazení: 2535 článek mě zaujal 612
Zaujal Vás tento článek?
Ano