rosler murr Schunk

Průmysl nabírá dech, strojírenství je opět na vzestupu

Tradičním stěžejním oborem veletrhu jsou už prakticky od jeho vzniku v 50. letech minulého století obráběcí stroje. Což není divu, vzhledem k tomu, že v tomto segmentu patřila ČR, tedy spíše dřívější Československo k významným světovým výrobcům, a z této tradice těží ostatně dodnes, ovšem už v moderní podobě.   

 

Pavilon P bude patřit kovoobráběcím strojům
Největší výstavní hala ve střední Evropě, která je také nejmladší v areálu brněnského výstaviště, se již potřetí stane hlavním prezentačním centrem nosného oboru obráběcí a tvářecí stroje. Návštěvníci se mohou těšit na zatím nejvyšší počet strojních exponátů v čele s novinkami předních tuzemských i světových výrobců. Přestože se letos nekoná specializovaný veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT, rozsah objednané výstavní plochy v tomto oboru již nyní překračuje skutečnost minulého ročníku, tj. veletrhu IMT 2010. „Oživení ve strojírenských oborech, o kterém se dnes hodně mluví, je skutečností a zřetelně se projevilo v zájmu o účast,“ komentoval situaci Jiří Rousek.
Pro vystavovatele díky modernímu velkoprostorovému pavilonu již neplatí žádná pravidla omezující prezentaci strojů, takže výrobci mohou představit potenciální klientům to skutečně nejzajímavější ze své nabídky. Například společnost Kovosvit MAS bude prezentovat svoji novinku roku - 5osé multifunkční centrum MCU 630VT 5X s možností soustružení.
Mezi vystavovateli, kteří ve srovnání s loňskem podstatně zvětšují své expozice, najdeme společnosti jako Strojírna Tyc, ITAX Precision, Agie Charmilles nebo DK machinery. K firmám, které na MSV vystavovaly naposledy v roce 2008 a letos se opět vracejí, patří např. Mikron Moravia (obráběcí stroje), FEIN elektronáradie (obráběcí a tvářecí stroje, nářadí), Dayton Progress (normalizované díly pro tvářecí stroje) nebo společnost SEMACO (obráběcí stroje), která se MSV zúčastnila naposledy v roce 2005.   
V oborovém celku „Obráběcí a tvářecí stroje, svařovací technika, povrchové úpravy a nářadí“ se zároveň představí nejvíce nováčků. Nejzajímavější letošní premiérou pokud jde o obráběcí stroje je zřejmě účast společnosti Yamazaki Mazak Central Europe. S nabídkou obráběcích strojů do Brna poprvé přicházejí také společnosti RIPRON, S.O.S. Difak, Macamatic, Maier CE, Pelug-Tech nebo Pavel Pardovský. K zahraničním premiérovým účastníkům patří např. anglický Eclipse Magnetics (brusiva)  nebo německá společnost Peiseler (nástroje pro obrábění).

Digitální továrna
Na problematiku moderní průmyslové výroby je zaměřena i jedna ze stěžejních akcí doprovodného programu, která se koná ve „strojařském“ pavilonu P hned druhý den veletrhu: výroční konference Českomoravské elektrotechnické asociace s názvem Vize v automatizaci – digitální továrna. Hlavními tématy konference, pořádané ve spolupráci s odborným měsíčníkem Sdělovací technika budou průmyslová automatizace, projekt digitální továrny, simulace a modelování výrobních linek, jejich optimalizace, vizualizace, robotika a rozpoznávání obrazu. Tyto obory jsou klíčovými prvky moderní průmyslové výroby a značná pozornost jim byla věnována i na předcházejícím veletrhu EMO v Hannoveru. Tam se prezentovaly např. systémy, umožňující detailní virtuální simulaci celých výrobních linek a jejich prvků ještě před fyzickou instalací příslušného zařízení, což umožňuje vyhnout se už dopředu možným problémům, které by se mohly následně objevit při provozu, kde je samozřejmě jejich řešení mnohem složitější a nákladnější.

Klíčové obory ročníku
Také vystavovatelé v dalších branžích hledí do budoucna s větším optimismem a chtějí se chopit nových příležitostí, které přináší ekonomické oživení. K nejpočetněji zastoupeným oborovým skupinám budou opět patřit Materiály a komponenty pro strojírenství, kde ve srovnání se dvěma posledními ročníky vzroste účast firem i rozsah pronajaté plochy. Vůbec poprvé se MSV zúčastní například italský ocelářský podnik Marcegaglia, který v rozsáhlé expozici představí svou nabídku svařovaných ocelových trubek a rour. Obdobný sortiment bude prezentovat také další premiérový účastník Benteler Distribution Czech Republic. K nováčkům patří také společnost LubTec s nabídkou centrální mazací techniky nebo německá firma Oiles Deutschland dodávající kluzná ložiska.
Také v oboru Materiály a komponenty pro strojírenství pořadatelé registrují významné rozšiřování expozic – nejmarkantnějším příkladem je společnost Vítkovice, která se prezentuje v expozici o ploše 300 m2. Společnost Moravia Steel svojí expozicí opět obsadí celý pavilon H. Velkorysejším způsobem se letos hodlají prezentovat také další podniky, mezi nimi např. společnost Schwer Fittings, která v Brně představí mj. i novou nabídku šroubení pro velmi náročné technologie na rozvody čistých plynů, s vysokou těsností a odolností proti agresivním médiím.
Z vystavovatelů materiálů a součástek, kteří se brněnského veletrhu zúčastnili naposledy v roce 2008, se letos vracejí mimo jiné firmy Schaeffler CZ, VK Ložiska, Kovobel, Visimpex nebo rakouská společnost Graessner.
K nosným oborům MSV dlouhodobě patří také Plasty, gumárenství a chemie. Již loňský veletrh K v Düsseldorfu ukázal, že krize v tomto odvětví je minulostí a vzhledem k dynamickému růstu automobilového a elektrotechnického průmyslu jako hlavních odběratelů, poptávka po plastikářských technologiích dále stoupá. Významní vystavovatelé jako Kuboušek, Plastochem či Wittmann Battenfeld meziročně rozšiřují plochy, vracejí se například firmy MAPRO a Mold-Masters. Ze zahraničí poprvé vystavují slovenský Mikon, Adiplast z Francie nebo izraelská společnost Polymer Gvulot. K tuzemským nováčkům oboru patří Plastikářský klastr a firma G-FIX průmyslová lepidla a aerosoly.
Dalším oborem, který rovněž zaujímá větší plochu než na minulém ročníku, jsou Pohony, hydraulika a pneumatika. Po třech letech opět vystavuje společnost Festo s nabídkou pneumatických prvků, příkladem společnosti rozšiřující plochu je Charvát Group a k novým účastníkům patří rakouský GKN Service Austria v oboru hydraulické prvky a systémy.

Přehlídka progresivních technologií
Letošní ročník se primárně zabývá tématem efektivity průmyslové výroby. Do popředí se dostávají nová řešení pro úspornější využití vstupů, snížení spotřeby energie a materiálů a tím i zvýšení konkurenceschopnosti. Nabídka těchto progresivních technologií se zdaleka netýká jen energetiky, která je zdůrazněným oborem letošního ročníku veletrhu, ale prolíná se všemi průmyslovými segmenty, nicméně právě v oborovém celku Energetika a silnoproudá elektrotechnika vykazuje MSV 2011 zajímavou účast. Poprvé bude regulárním vystavovatelem ruská společnost Atomexpo v oboru jaderná energetika a po několika letech se na MSV vrací společnost Phoenix-Zeppelin, divize Elektro, s nabídkou elektrocentrál. Nebude chybět ani Český svaz zaměstnavatelů v energetice, odborný garant oboru, který na svém stánku bude zastupovat členské firmy a odborné školy. Zúčastní se také doprovodného programu na téma „Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energetiku“.
V oboru Ekotechnika je významná např. premiérová účast společnosti Camil Farr, což je  světová jednička ve výrobě a vývoji vzduchových filtrů a řešení pro čistění vzduchu.
Zajímavým faktem, který rovněž potvrzuje pozitivní vývoj ekonomiky, je historicky nejvyšší účast finančních institucí – bank, pojišťoven a leasingových společností – v oborovém celku Výzkum, služby a instituce.

Premiéry i návraty
Průmyslový trh střední Evropy roste a firmy ze západní Evropy, ale také z dalších částí světa chtějí využít nové obchodní příležitosti. „Velmi nás těší zvýšený zájem přímých zahraničních vystavovatelů, a to zejména z Německa, Slovenska a Itálie,“ konstatoval v této souvislosti Jiří Rousek. Návštěvníci se tentokrát seznámí s nabídkou řady významných firem, které v Brně ještě nikdy nevystavovaly, ale cítí, že právě letos nastal ten správný čas k proniknutí na nové trhy. Jedním ze zahraničních vystavovatelů, kteří se MSV zúčastní vůbec poprvé, je globálně působící společnost BS&B Safety Systems se sídlem v Nizozemí, která vyvíjí a vyrábí speciální součástky a techniku pro měření a regulaci tlaku.
Tradičně nejvíce přihlášek pořadatelům přichází z Německa, a to především v oborech obráběcí a tvářecí stroje a materiály a komponenty pro strojírenství. Dvě desítky německých vystavovatelů se na veletrh hlásí poprvé a celkově německá účast překoná loňský ročník jak počtem firem, tak obsazenou plochou. Opět se chtějí rozsáhle prezentovat jednotlivé spolkové země, které chystají oficiální účasti se zastoupením desítek firem z různých průmyslových oborů. Největší expozice budou mít Bádensko – Württembersko a Bavorsko, následují Hesensko, Durynsko a po přestávce se do Brna vracejí také spolkové země Sasko a Porýní – Falc.
Jiným zajímavým návratem je švýcarská oficiální účast, kterou organizuje Obchodní komora Švýcarsko – Česká republika. Další švýcarské firmy vystavují samostatně, a to zejména v oboru kovoobráběcí stroje, mezi nimi například SWISSTOOL Export – Gruppe nebo TEXIMP. Na rozsáhlém stánku společnosti Alfleth Engineering bude spoluvystavovat celkem 18 firem ze Švýcarska, Německa, Itálie, Francie a Indie.
Tradičním garantem slovenské účasti je Ministerstvo hospodářství SR, rakouskou účast zaštiťuje Obchodní oddělení Rakouského velvyslanectví a francouzskou Francouzsko-česká obchodní komora. K zajímavostem letošního ročníku patří oficiální účast Běloruska a dokonce dva velké stánky proexportních institucí z Turecka, které dokumentují současný boom této nové ekonomické mocnosti. Nechybí samozřejmě ani mimoevropští vystavovatelé, mezi nimiž přibylo zejména firem z Indie a Číny.

 

 

 
Publikováno: 10. 12. 2011 | Počet zobrazení: 3205 článek mě zaujal 642
Zaujal Vás tento článek?
Ano