murr Schunk

Strojírenský veletrh letos v doprovodu logistiky

Od 3. do 7. října 2011 proběhne v Brně 53. mezinárodní strojírenský veletrh jako nejvýznamnější průmyslová přehlídka v nových členských zemích EU a platforma pro představení nových výrobků a technologických řešení.   

 

Zvýšená pozornost se soustředí na problematiku energetických a materiálových úspor a na technologie pro dopravu a logistiku, které budou prezentovány v rámci samostatného bienálního veletrhu Transport a Logistika.
Zájem o účast podle organizátorů stoupá a MSV 2011 proběhne opět v celém areálu brněnského výstaviště, což signalizuje opětné oživení ekonomiky. Počet přihlášek je v řadě oborů vyšší než loni, vracejí se vystavovatelé, kteří se MSV zúčastnili naposledy v roce 2008, tedy před ekonomickou krizí. Zájem o veletrh koresponduje s pozitivním vývojem ekonomiky a růstem průmyslové výroby nejen v ČR, ale také v Německu a v celém regionu střední Evropy.
Partnerskou zemi MSV 2011 je Polsko
Již čtvrtým rokem na brněnském veletrhu pokračuje tradice partnerských zemí. V této roli se postupně vystřídaly Německo, Slovensko, Rakousko a letos je na řadě další sousední stát: Polsko, v současnosti třetí nejvýznamnější obchodní partner ČR. Polsko bude mít oficiální expozici umístěnou v centrálním pavilonu V a její součástí bude i výstava průmyslového designu. V rámci projektu proběhnou také bilaterální doprovodné akce v čele s druhým ročníkem Česko – polského hospodářského fóra, které se poprvé uskutečnilo loni.
Německo nabízí partnerství pro výzkumné projekty
Samostatnou expozicí je na letošním ročníku MSV v Brně poprvé zastoupeno i Spolkové ministerstvo vzdělání a vědy (BMBF), které představí německá výzkumná pracoviště, vysoké školy, výzkumné a vývojové sítě a podpůrné organizace. V pavilonu A1 v rámci projektu Transfer technologií a inovací budou zástupci německé výzkumné špičky prezentovat své know-how a služby v technologických sektorech strojírenství, mikrosystémová technika, mechatronika, nanotechnologie, automatizace a výrobní, ekologické a informační technologie.
Např. Institut pro výrobu strojů a zařízení Chemnitz, známý pod zkratkou ICM, provádí výzkum a vývoj inovací a systémových řešení pro strojírenství. Fraunhoferův institut výrobní techniky a automatizace IPA založený roku 1959 čítá dnes zhruba 300 vědeckých výzkumných specialistů, kteří se zaměřují na úkoly z oblasti výroby.
MicroTronics Europe propojuje potenciály a aktivity v oblasti mikrosystémové techniky a mechatroniky. Katedra mechatroniky Univerzity Duisburg-Essen, první svého druhu v Německu, je součástí Fakulty inženýrských věd a zaměřuje se na výzkum v oblasti tvorby algoritmů a softwarového modelování pro simulaci a řízení mechatronických systémů a Automotive engineering ve spolupráci s průmyslem na Aplikace v oblasti neklasické robotiky.
Dalším z elitních vědeckých pracovišť je Oddělení dálkového průzkumu a krajinných informačních systémů FeLIS Univerzity Freiburg a Katedra technických informačních systémů (TIS) Univerzity Hamburg (zaměřuje se na aplikace v oboru letectví a kosmonautiky).
Účastí na MSV chce Spolkové ministerstvo vzdělání a výzkumu v ČR představit Německo jako centrum výzkumu a inovací a nabídnout zúčastněným vystavovatelům možnost nalézt partnery pro spolupráci v technickém výzkumu, vědě a ekonomice.
Packaging live na MSV opět - i s novými firmami
Jednou ze stěžejních akcí doprovodného programu 53. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně bude opět specializovaná samostatná expozice Packaging Live. Po úspěšném startu v roce 2010 živá interaktivní ukázka provozu balicí linky letos programově naváže na souběžně probíhající veletrh Transport a logistika. Do projektu, připraveného ve spolupráci agentury EQUICom a Veletrhů Brno jsou zapojeny téměř dvě desítky partnerů, od dodavatelů produktů, přes výrobce a distributory technologií až po poskytovatele finančních služeb.
Návštěvníci budou moci sledovat přímo na výstavní ploše simulaci reálného výrobního provozu. Uvidí stroje a technologie, zajišťující celý proces od plnění a balení produktů a manipulaci s nimi a následnou logistiku, přes jejich vážení, třídění, skupinové balení, značení, identifikaci, paletizaci až po konečný transport zboží k zákazníkovi. Důraz bude opět dán na dosledovatelnost logistického řetězce a tzv. chytré etikety.
Novinkou letošního ročníku Packaging Live bude balený produkt - půjde o mazivo, přesněji olej pro univerzální použití ve strojírenství a nový partner linky, světová olejářská společnost FUCHS OIL, připravila pro návštěvníky i malý dárek ve formě praktické olejničky. Nově se budou prezentovat také dopravně logistická společnost a společnost s manipulační technikou. Mezi staronové partnery patří společnosti ONDRÁŠEK INK-JET SYSTÉM, Albertina Trading, Gaben, Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, Thimm, Fabory, Ing. Rudolf Mašek - balicí stroje, Penta-servis, Technology, firmy Strand, Wanzl, Maxitech, Robotic SK, Mercedes. Více informací lze najít na www.packaginglive.cz
Bohatá paleta doprovodných akcí
Třetím ročníkem pokračuje na MSV také projekt Transfer technologií a inovací, jehož cílem je představit výrobním podnikům výzkumné aktivity vysokých škol a podpořit přenos výsledků vývoje a výzkumu do průmyslové praxe. V rámci projektu je vystavovatelům a návštěvníkům prezentována nabídka vědecko-výzkumných kapacit vysokých škol, výzkumných center a dalších subjektů pro průmyslové využití.
K nyní již tradičním akcím v rámci MSV patří i veletrh JobFair –setkání zaměstnavatelů a studentů v oblasti strojírenství a průmyslu, které reaguje na poptávku firem po mladých odbornících. Studentům zase dává možnost na jednom místě najít informace k jejich budoucímu uplatnění. V letošním roce se veletrhu zúčastní zhruba 30 firem, včetně lídrů v oboru, jako jsou společnosti ČEZ nebo Škoda Auto.
I letos proběhne již tradiční soutěž Zlatá medaile MSV 2011. Jejími vyhlašovateli jsou Svaz průmyslu a dopravy a Vysoké učení technické. Soutěž již nevychází z oborového členění veletrhu jako dříve, ale budou oceněny inovativní exponáty, které vyhodnotí mezinárodní hodnotitelská komise jako nejlepší.
Součástí veletrhu je tradičně i rozsáhlý doprovodný program. Kromě již zmíněných akcí zahrnuje např.: Sněm Svazu průmyslu ČR, konferenci Machines Communicate 2011, Celostátní setkání elektrotechniků, Prezentaci klastrů. Logistické tématice budou věnována např. logistická konference EULOG 2011, kooperační burza Projekt logistika a mobilita 2011, na technologická témata jsou zaměřeny zase doprovodné konferenční akce, workshopy a semináře CIO Network – Pokročilá řešení pro strojírenství a diskrétní výrobu, Posuzování shody strojních zařízení, Identifikace v průmyslu, 11. mezinárodní konference z cyklu Integrované inženýrství, IT systémy pro strojírenství 2011. Ekonomickým aspektům jsou věnovány Příležitosti a rizika obchodování v zemích BRIC, strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou ekonomiku, Přístup na třetí trhy a rozvojová pomoc EU, obchodní dny Ruské federace, Běloruska, Slovenský národní den a investiční seminář Business Friendly Slovakia či kooperační rozhovory s vystavovateli společné německé expozice. Zdůrazněným energetickým tématům budou věnována např. Energetická efektivita a mobilita či Energie pro budoucnost – energie v průmyslu chytře a efektivně apod.     /je/
 

 

 
Publikováno: 19. 10. 2011 | Počet zobrazení: 2107 článek mě zaujal 434
Zaujal Vás tento článek?
Ano