IBM Rosler murr Schunk

Výrobci vozidel musí poskytnout identifikační údaje náhradních dílů

Evropská komise doplnila emisní nařízení „Euro 5“ přijetím nového zákona, který reguluje přístup k elektronickým identifikačním údajům náhradních dílů těm účastníkům trhu, kteří nejsou součástí sítě výrobce vozidel.   

 

Patří mezi ně např. všeobecné opravny, nezávislí velkoobchodníci náhradních dílů, silniční asistenční služby, výrobci diagnostických nástrojů, ale i dodavatelé dílů. Na úrovni celé Evropy jde zhruba o 885 000 podniků. Nový zákon ukládá výrobcům automobilů za povinnost uvolnit elektronické údaje, které umožňují přesnou identifikaci náhradních dílů vozidel. S ohledem na rostoucí složitost moderních vozidel a rostoucí rozmanitost a diverzitu dílů i v rámci jedné série bylo pro nezávislé provozovatele na trhu náhradních dílů ve stále větší míře obtížné provozovat svou činnost. Hrozilo vytvoření monopolu na straně výrobců vozidel, a tedy hrozily i vyšší ceny placené evropskými motoristy.
Aby nedošlo k vyloučení z důvodu vzniku monopolu na informace, Evropská komise tento problém řešila a reagovala na něj.

Dobrá zpráva pro motoristy - větší konkurence
Změnou „Euro 5“ posílila Komise EU dvě hlavní evropské myšlenky:
1.     Podporuje spravedlivou soutěž na trhu oprav vozidel, protože nyní jsou všichni provozovatelé oprávněni požadovat údaje a mají tak k dispozici stejné informace, které jim pomáhají vstupovat na trh ze stejné startovní čáry.
2.     Je také posíleno právo na dostupnou mobilitu obsaženou v principech EU, protože zvýšená konkurence na trhu oprav a cenová konkurence, která je s tím spjata, má pozitivní dopad na disponovatelné rozpočty spotřebitelů.
Autoopravce si může zakoupit náhradní díly buď od výrobce vozidla – nebo díly stejné kvality – na nezávislém trhu náhradních dílů. Tato svoboda výběru je také podporována EU a jejími zákony. Motoristé si mohou nechat provést opravu a servis v nezávislých opravnách bez toho, že by došlo ke ztrátě záruky poskytované výrobcem.

Jasná identifikace vozidla a náhradního dílu
Vozidla vyžadují moderní metodu identifikace náhradních dílů na základě „genetického kódu“ vozidla – identifikačního čísla vozidla (VIN). Výrobci vozidel vydávají katalogy náhradních dílů s uvedením čísel dílů, která jsou známá jako OE čísla, navázána na vozidlo prostřednictvím jeho jedinečného VIN (identifikačního čísla vozidla). Pokud konkrétní vozidlo potřebuje náhradní díl, prostřednictvím počítače se okamžitě najde správný náhradní díl – ale pouze díl přímo od výrobce vozidla. Je zřejmé, že výrobci vozidel volají po objednávání cestou jejich katalogů.
Ostatní dodavatelé nemají přístup k VIN, takže nejsou schopni jednoznačně identifikovat typ vozidla a jeho různé součásti, čímž je pro ně nemožné jednoznačně identifikovat potřebné náhradní díly.
Nový zákon nařizuje výrobcům vozidel, aby poskytovali vztah mezi číslem VIN a číslem OE náhradního dílu za účelem usnadnění jasnější identifikace náhradních dílů, které je možné používat také na nezávislém trhu náhradních dílů.
 

 

 
Publikováno: 18. 10. 2011 | Počet zobrazení: 4794 článek mě zaujal 860
Zaujal Vás tento článek?
Ano