Rosler MURR2 Schunk

Inteligentní distribuce proudu díky modulu Mico

Moduly Mico společnosti Murrelektronik jsou osvědčené přístroje, které zajišťují inteligentní rozvod elektrické energie a účinnou ochranu napájecích vedení v rozvaděčích odpovídajících normě UL 508A. 

 

V současnosti je k dispozici 8 modelů přístrojů Mico se schválením k použití v ovládacích obvodech kategorie NEC Class 2, které tak lze velmi efektivně sestavovat. Obvody kategorie Class 2 jsou elektrické proudové okruhy s omezeným přenášeným výkonem nepřevyšujícím hodnotu 100 VA. Podle ustanovení vydaných organizacemi NEC (National Electrical Code) a UL (Underwriters Laboratories) u takovýchto obvodů díky omezené energii neexistuje nebezpečí vzniku elektrického výboje ani požáru. U komponent obvodů kategorie Class 2 v rozvaděčích podle normy UL 508A tudíž není vyžadováno schválení od UL.
Dosud se pro každý proudový okruh uvedeného typu používal samostatný napájecí zdroj se schválením NEC Class 2. Důsledkem byly větší výdaje za přístroje, větší nároky na místo v rozvaděči a výrazně větší pracnost kabeláže.
Nyní, s moduly MICO se schválením NEC Class 2, lze obvody kategorie NEC Class 2 sestavovat rychleji, v kompaktnějším provedení a s menšími náklady. K tomu, abyste bez obtíží vytvořili dva, čtyři nebo osm navzájem oddělených proudových okruhů s omezenou energií, stačí použít jeden standardní síťový napájecí zdroj (nikoliv nutně se schválením NEC Class 2) v kombinaci se schváleným modulem Mico. Spojením několika těchto modulů, při použití vestavěných propojovacích můstků, lze počet kanálů zvětšit až do celkového dodávaného proudu 40 A. U komponent navazujících obvodů kategorie NEC Class 2 v rozvaděči pak již není požadováno schválení od UL. Tím odpadá mnoho „papírování“.
Moduly Mico nabízejí při projektování proudových okruhů ještě další osvědčené a přínosné funkce:
- selektivní vypínání jednotlivých kanálů při přetížení,
- včasná světelná signalizace nárůstu proudu,
- ukládání zpráv o poruchách,
- postupné zapínání proudových okruhů, umožňující instalovat napájecí zdroj s menším jmenovitým výkonem.

www.murrelektronik.cz
 

 
Publikováno: 14. 3. 2016 | Počet zobrazení: 1506 článek mě zaujal 328
Zaujal Vás tento článek?
Ano