Schunk

Je plat vaší hlavní motivací?

Společnost Hays Czech Republic oslovila letos více než 500 uchazečů o zaměstnání v oblasti středního a vyššího managementu s průzkumem na téma: Je plat vaší hlavní motivací? Cílem studie bylo zjistit, nakolik je výše platu podstatná, když zvažujeme změnu zaměstnání, zda se zvýšení platu odrazí na pracovní morálce a také, jak často firmy v ČR plat svých zaměstnanců upravují.  

 

Z průzkumu sice vychází, že 60 % respondentů není spokojeno se svým současným platem, nicméně není to prý v jejich profesním životě to hlavní, co určuje směr jejich pracovního života. Hlavním důvodem pro hledání nové práce je plat jen pro zhruba třetinu (36 %) respondentů, celých 64 % odpovídajících uvádí, že mzda není hlavním kritériem při výběru nového zaměstnání. Nicméně zhruba pětina (22 %) lidí si změnou zaměstnavatele finančně polepšilo. Pouhá 2 % zaměstnanců dosáhla zvýšení platu podáním výpovědi.
Výsledky průzkumu ukazují, že většina zaměstnavatelů nezvyšuje plat pravidelně každý rok, takto odpovědělo 70 % respondentů. Nicméně i tak téměř 40 procentům odpovídajících byl zvýšen plat v loňském roce, 20 % v letošním roce, 22 % respondentů uvedlo, že ke změně platu u nich nedošlo již více než dva roky.
Téměř shodně (32 %) odpovídali v průzkumu uchazeči na otázku, zda bylo zvyšování platů individuální či plošné. Nadpoloviční většina respondentů (58 %) přiznává, že zvýšením platu se u nich vlastně nic nezměnilo - nezvýšila se jejich motivace, loajalita či spokojenost, ale také se nezvýšil jejich zájem o hledání nové práce. Zdá se tedy, že zaměstnanci zpravidla berou zvyšování mzdy automaticky nebo to není to hlavní, o co ve svém profesním životě usilují.
Co nás tedy nejvíce motivuje pro změnu, nebo naopak setrvání ve stávajícím zaměstnání? Preference se liší i v závislosti na věku uchazeče. Důležité je pro nás místo pracoviště (20 %), renomé společnosti (20 %), méně pak benefity (8 %). Mezi další nejčastěji zmiňované faktory patří možnost seberealizace, náplň práce, perspektiva, pracovní prostředí, kolektiv a přístup managementu.
Pro 75 % dotázaných nejsou ani v součtu plat, odměny a benefity tím hlavním důvodem, proč pracují pro současného zaměstnavatele. Upřednostňují již zmíněnou náplň práce, prestiž společnosti, dostupnost a pracovní prostředí. „Nepodceňujme důležitost příjemného pracovního prostředí, vždyť v práci trávíme minimálně 8 hodin denně. Pěkné prostory, které disponují i zónami pro relaxaci či aktivní odpočinek jsou jednou z forem nejefektivnější motivace“, zmiňuje Ladislav Kučera, Managing Director, Hays Czech Republic.
 

 
Publikováno: 24. 2. 2016 | Počet zobrazení: 1433 článek mě zaujal 212
Zaujal Vás tento článek?
Ano