murr Schunk

Od kola válečného vozu k pneumatice

Mezi nejdůležitější technické vynálezy v historii lidstva patří bezesporu kolo. Dle záznamů nalezených na hliněných tabulkách bylo kolem roku 3200 př. n. l. poprvé použito kolo v dopravě, a to na válečných vozech. Od té doby prošlo velkou transformací, počínaje dřevěnými koly na vozech tažených koňmi, těžkými ocelovými na vlacích, až po lehká a pružná kola dnešních automobilů. 

 

První pneumatiku si nechal patentovat skot Robert William Thomson roku 1845, ale jeho myšlenka, která předběhla dobu, nenašla praktické uplatnění. O více než 40 let později znovuobjevil pneumatiku irský zvěrolékař John Boyd Dunlop, který na ni získal v roce 1888 patent. Protože poptávka po tomto produktu v danou dobu vzrostla, pneumatiky se brzy začaly vyrábět hromadně.

Kaučuk - základ pneumatiky
Kryštof Kolumbus na svých výpravách do Nového světa, dnešní Ameriky, pozoroval místní obyvatelé, jak si hráli s divným míčem. Jak zjistil, byl vyroben z vysušené šťávy vytékající z narušené kůry stromů, kterým indiáni říkali plačící stromy (Cau-Uchu), zkráceně kaučuk. Na Starý kontinent se vzorky této suroviny dostaly až v roce 1735 a komerčního využití se mu dostalo v roce 1791, kdy byl používán na impregnaci lodních plachet a poštovních pytlů.
Americký chemik Charles Goodyear vyráběl gumové pytle pro převoz vládní pošty. Ty se však rozpadly dřív, než byly zásilky doručeny adresátům. Pak mu zřejmě pomohla náhoda a v roce 1839 dospěl k významnému objevu procesu vulkanizace kaučuku pomoci síry a tepla, který si nechal v roce 1844 patentovat. Díky těmto objevům se kaučuk brzy stal jednou z nejdůležitějších průmyslových surovin a poptávka po něm rapidně vzrůstala. To mělo za následek prudký nárůst cen tohoto materiálu dováženého výhradně z Brazílie a devastaci deštných pralesů. Evropští vědci se proto snažili vyrobit syntetický kaučuk z uhlovodíků. První patent na jeho výrobu byl udělen již v roce 1909, ale měl nízkou kvalitu, která nedovolila jeho praktické využití. V průběhu první sv. války vyráběli Němci syntetický kaučuk v afrických koloniích na bázi 2,3-dimetylbutadiénu, ale ani ten nedosáhl masové úrovně. Čekalo se až do třicátých let dvacátého století, než se objevily první kvalitní alternativy pro alespoň částečné nahrazení přírodního kaučuku. Německá firma IG Farben začala chemickou reakcí, tzv. polymerací vyrábět butadien-styrenový kaučuk Buna, který se používá dodnes. Touto chemickou cestou vznikají z malých molekul  makromolekuly, které dodávají struktuře pryže pružnost a odolnost proti odírání.
V současnosti je v gumárenské technologii využíváno několik stovek typů kaučuků, které umožňují produkci širokého spektra gumových výrobků. Ekologické zájmy však vyžadují odvrácení pozornosti od výroby syntetických kaučuků, která značně znečišťuje životní prostředí, zpět k pěstování přírodního kaučuku pomocí vhodných stimulátorů růstu za účelem zvýšení množství kaučuku v jednotlivých kaučukodárných stromech. Výrobce pneumatik, firma Continental, zahrnuje do vývoje pneumatik ekologické trendy, např. nahrazuje přírodní kaučuk směsí vyrobenou z kořenů pampelišek.
 

 
Publikováno: 23. 2. 2016 | Počet zobrazení: 2060 článek mě zaujal 416
Zaujal Vás tento článek?
Ano