Schunk

„Ještě optimalizujete nebo jste se již rozhodli?“

Pod tímto heslem vystoupila společnost STILL na logistickém kongresu v Berlíně na konci října. Představila  další evoluční stupeň moderního řízení flotil, funkci OptiTruck v systému FleetManager 4.x. Jde o aktivní management, který optimalizuje nasazení flotil.   

 

Pomocí systémů řízení flotil bylo doposud možné regulovat přístupová práva k jednotlivým vozíkům, nyní již s novou funkcí OptiTruck určí manažer flotily, jaký vozík se přidělí kterému řidiči pro daný úkol. Návštěvníci logistického kongresu se mohli podrobněji seznámit o nové funkci Still OptiTruck systému FleetManager 4.x i o jejím praktickém pilotním využití ve firmě Hella. Dodavatel automobilových komponent, společnost Hella, dokázal využitím aktivního řešení řízení flotil OptiTruck redukovat flotilu vozíků v pobočce Erwitte z původních 160 vozíků o přibližně 20 % při stejném, popř. větším rozsahu práce. Výrazně tak dokázali snížit náklady.
Zřízením centrální stanice pro přebírání a vracení vozíků je umožněn rychlý přístup k volným strojům. Systém také nabízí dokonalou transparentnost v disponibilitě a době využívání jednotlivých vozíků. „Aktivním přidělováním vozíků a rovnoměrným vytížením vozového parku se nám podařilo kromě investic snížit zejména servisní a provozní náklady,“ řekl Markus Brunnen, vedoucí oddělení intralogistiky společnosti Hella Distribution GmbH. Velká výhoda spočívá v aktivním přidělování vozíků a omezení řidičů na přidělený vozík. Každý řidič má v daném okamžiku vyhrazený pouze jeden vozík a nemá rezervovaný žádný jiný, což v souhrnu umožňuje zmenšení flotily. Manager flotily stanoví kritéria pro výběr vozíku a může tak efektivně řídit celou flotilu s ohledem na její rovnoměrné využívání – např. tím, že systém jako první vybere stroj s nejmenším počtem motohodin nebo nejmladší vozík vhodný pro daný úkol.
Funkce OptiTruck pracuje stejně jako FleetManager 4.x v internetovém rozhraní a lze ji ovládat centrálně přes více poboček. Uživatel má ke zvoleným funkcím přístup po krátké on-line aktivaci přes PC nebo mobilní zařízení, jako např. telefon nebo tablet.
Systém nabízí s přehledem Cockpit a obsáhlými hlášeními mnoho ovládacích funkcí a možností vyhodnocování, například vytížení vozíku, doby a způsobu nasazení. Jako hardware slouží terminál s touchpadem pro průmyslové využití s integrovanou čtečkou karet, na kterém každý řidič po přihlášení svým průkazem dostane přidělený vozík. Kromě toho musí být každý vozík vybaven čtečkou karet, která se může namontovat dodatečně. Uživatelé, kteří již využívají kontrolu oprávněnosti přístupu v systému FleetManager 4.x nepotřebují žádné další vybavení vozíků. Při převzetí může řidič po krátké kontrole stroje nahlásit také možná poškození. Tím systém nabízí kromě rozpoznávání šokových událostí prostřednictvím senzorů také další možnost evidence poškození vozíku. Pokud je vozík poškozený, dostane servis nebo zodpovědný technik ve firmě okamžitě hlášení a vozík může být systémem zablokován, dokud nebude opraven. Tímto způsobem dokáže manažer flotily poprvé přesně zjistit také disponibilitu každého stroje. Díky přesné evidenci času při přidělování zakázek, uvádění do provozu a vracení se poprvé také přesně eviduje dobu vytížení vozíku, díky čemuž je případně možné objevit další možnosti optimalizací.
FleetManager 4.x a Still OptiTruck je možné použít nejen pro flotily se stroji Still, ale také s vozíky jiných výrobců. Provozovatelům navíc systémy umožňují kontrolované využívání vozíků podle předem definovaných kritérií a řízenou správu vozíků. V současnosti optimalizuje pomocí systému FleetManager 4.x nasazení svých vozíků přibližně 900 zákazníků STILL s celkovým počtem cca 14 000 vozíků.
 

 
Publikováno: 19. 2. 2016 | Počet zobrazení: 1095 článek mě zaujal 219
Zaujal Vás tento článek?
Ano