Schunk

Konvergence automobilového oboru s technologickým sektorem

Podle nové studie společnosti DHL, poskytovatele logistických služeb, je stoletý model podnikání v automobilovém průmyslu již překonán. Autoprůmysl prochází revolučním procesem konvergence s technologickým odvětvím, což přinese transformaci způsobu řízení dodavatelských řetězců. 

 

Ve zprávě se uvádí, že konvergenci obou průmyslových odvětví urychluje rostoucí podíl systémů ze světa high-tech v konstrukci vozidel, který odráží rostoucí požadavky zákazníků na produktové inovace.
Studii pro DHL s názvem Tichá revoluce: Konvergence a budoucnost automobilového dodavatelského řetězce připravila Lisa Harringtonová, prezidentka společnosti lharrington group LLC. Jejím cílem bylo identifikovat globální výzvy a příležitosti v automobilovém průmyslu.
Konvergence směřující k potenciálnímu vytvoření jednoho super odvětví souvisí s nárůstem počtu velkých globálních dodavatelů, protože 82 % komponentů, používaných výrobci automobilů, je nyní outsourcováno. Tato zvýšená závislost (před 30lety byl tento podíl jen 56 %) mění hierarchii, jejímž základem byli dosud samotní výrobci automobilů. Autoprůmysl nyní vyžaduje větší standardizaci, přehled a řízení rizik v dodavatelských řetězcích, aby si udržel konkurenceschopnost. K tomu Lisa Harringtonová uvedla: „Starý způsob podnikání v automobilovém průmyslu, kdy měl výrobce automobilů dodavatele výhradně z autoprůmyslu, je překonaný. Současný průměrný vůz střední třídy má přibližně 40 až 50 systémů řízených mikroprocesory, které vyžadují více než 20 milionů řádků softwarového kódu (pro porovnání - Boeing 787 má méně než 15 mil. řádků softwarového kódu).“
To je jasná ukázka toho, jak složitě propojená, a tím i závislá, se stala obě průmyslová odvětví. Zatímco spotřebitelé chtějí výhody stále inteligentnějších a technicky vyspělejších vozů, výrobci se musejí potýkat s větším rizikem a nejistotou ve svých dodavatelských řetězcích. Podniky musí být aktivnější a spolupracovat s dodavateli, aby byly dodavatelské řetězce připraveny na moderní provoz a nedocházelo k narušování podnikových procesů.
Nový automobilový dodavatelský řetězec je postaven na třech hlavních pilířích: standardizaci, přehlednosti a řízení rizik. Průmysl musí pracovat na standardizaci řízení fyzických a informačních dodavatelských řetězců. To umožní výrobcům automobilů a jejich dodavatelům zeštíhlit své provozní činnosti, a snížit tak celkové náklady. Pro mnoho společností je tato cesta ke standardizaci jádrem jejich strategických plánů směřujících k přeměně jejich globálního dodavatelského řetězce.
Druhý pilíř - přehlednost - má základ v nejmodernějších aplikacích informačních technologií v rámci dodavatelského řetězce. IT může zlepšit přehlednost prostřednictvím systémů pro analýzu a sledování, které zaznamenávají každou transakci v dodavatelském řetězci. Tento druh přehledu umožňuje firmám přesně a nepřetržitě sledovat, co se děje v jejich globální síti. Přehlednost umožňuje realizovat efektivnější řízení rizik, které představuje třetí pilíř, snižováním nejistoty v dodavatelském řetězci.
Michael Martin, viceprezident divize DHL Supply Chain, odpovědný za strategický vývoj vztahů s globálním automobilovým průmyslem, k tomu řekl: „DHL má bohaté zkušenosti, protože po desítky let spolupracuje jak s automobilovým, tak i technologickým průmyslem. Sledujeme proces konvergence obou odvětví a bezprostředně vidíme i rizika a nejistoty, které může způsobit. Příchod nových dodavatelů do automobilového odvětví zvyšuje důležitost a složitost řízení rizik v dodavatelských řetězcích v automobilovém průmyslu. Pro dodavatele vzniká nové riziko v podobě konkurence s ostatními odvětvími, v neposlední řadě v rámci technologického sektoru pro technologické dodávky. Výrobci automobilů musejí diverzifikovat svoji dodavatelskou základnu tak, aby měli zajištěny lokální dodávky nebo dodávky z blízkých regionů. Tím sníží závislost a zajistí se proti rizikům.“
„Společnosti musejí také zajistit, aby využívaly nejmodernější řešení pro řízení rizik, která jim umožní zachovat si konkurenční náskok. Mezi tato řešení patří řídicí věže dodavatelského řetězce, které poskytují kompletní přehled a kontrolu nad rozšířeným dodavatelským řetězcem. Jde např. o nástroje pro posuzování či řízení rizik, jako je softwarová aplikace DHL Resilience360, což je nové řešení pro řízení rizik, které umožňuje podnikům přeměnit narušování dodavatelského řetězce a globální ekologickou a sociálněpolitickou nestabilitu v konkurenční výhodu, protože jim poskytuje holistický a komplexní pohled na celé dodavatelské řetězce i přehled o rizicích v reálném čase,“ dodal Michael Martin. /im/
 

 
Publikováno: 19. 2. 2016 | Počet zobrazení: 1152 článek mě zaujal 201
Zaujal Vás tento článek?
Ano