Schunk

NTM: Historie a budoucnost automatické identifikace

Sdružení GS1 Czech Republic a Národní technické muzeum (NTM) v Praze zvou čtenáře na ojedinělou výstavu. Muzeum elektrotechniky a médií NTM připomene 30. výročí prvního načtení standardního čárového kódu EAN v československém maloobchodě ve speciální expozici, která bude k vidění 26. 11. 2015 – 26. 2. 2016. Na její přípravě se podíleli pamětníci, experti ze současné praxe i vizionáři. Součástí výstavy bude audiovizuální prezentace, interaktivní část i vědomostní soutěž.  

 

Píp, píp, píp, píp, píp…
Povědomé pípnutí čtečky čárových kódů denně po celém světě zaznívá odhadem pětmiliardkrát.
Zajímá vás, kdy a kde byl čárový kód sejmut poprvé? Co se za ním skrývá? Kdy byl EAN načten poprvé u nás? Kdy vyrazil od kas obchodů na pomoc logistice, průmyslu, zdravotnictví a dalším oborům lidské činnosti? Jak se dostává z obalu výrobku na displej našich telefonů? A jaká je jeho budoucnost?

1985: EAN poprvé na československé pokladně
Před 40 lety vznikl v USA standard pro označování spotřebního zboží. Americkou normu UPC (Universal Product Code) brzy doplnil její evropský protějšek EAN (European Article Numbering).
V roce 1983 byl tento standard zaveden v ČSSR jako v prvním státě východního bloku, o dva roky později se s kódem EAN setkali první českoslovenští spotřebitelé. Tento standard je využíván dodnes... a rozumí si s tím americkým.
Teprve nedávno byly oba systémy standardů sloučeny v jediný, celosvětově platný Systém GS1, spravovaný jedinou organizací GS1 (Global System One). Denně se s prvky Systému GS1 setkává naprostá většina populace planety.
Zákazníkovi dnes přijde samozřejmé, že může snadno získat vybraný produkt třeba z druhého konce zeměkoule, rychle ho zaplatit a bez obav konzumovat či používat. Výrobci, obchodníci a jejich logističtí partneři si vzájemně vyměňují miliony standardních elektronických zpráv ročně. V případě defektu produktu je možno identifikovat a vysledovat zboží, které je nutné stáhnout z trhu. Pacienti jsou chráněni před nesprávnou medikací, radiofrekvenční čipy umožňují výrazně zvýšit přesnost, přehled a efektivitu nejen v průmyslové výrobě… To vše a mnohem, mnohem více je umožněno díky čtyřicetiletému vývoji standardů Systému GS1!

Interaktivní sekce a soutěž
Historii, současnost i budoucnost automatické identifikace a sdílení dat v dodavatelském řetězci pro maloobchod, zdravotnictví, ale také např. humanitární sektor nastíní společná výstava sdružení GS1 Czech Republic (nástupnická organizace EAN Československo, resp. EAN Česká republika) a Národního technického muzea v Praze. Kromě dvaceti čtyř informačních panelů a řady trojrozměrných exponátů bude pro návštěvníky připravena audiovizuální část a jako hlavní lákadlo - interaktivní sekce s kvízy a hrami. Návštěvníci se pak budou moci zúčastnit vědomostní soutěže o hodnotné ceny.

O GS1
GS1 je mezinárodní neziskové sdružení s národními členskými organizacemi ve více než 110 zemích světa (správa Systému GS1 ve zbylých státech světa spadá pod Global Office GS1 sídlící v Bruselu). Hlavní činností GS1 je tvorba a implementace globálních standardů a řešení, jejichž cílem je zvyšování efektivity a přehlednosti logistických řetězců po celém světě a napříč průmyslovými sektory. Systém GS1 je celosvětově nejrozšířenějším souborem standardů v oblasti výroby, obchodu a logistiky. GS1 nabízí širokou škálu standardů, služeb a řešení. Systém je integrovaným souborem norem pro jednoznačnou identifikaci a komunikaci informací o produktech, hmotném majetku, službách i společnostech v globálním logistickém řetězci. Z tohoto pohledu je jedinečným a proto
nejvíce používaným standardem svého druhu na světě. Představuje základ pro aplikace a technologie, které hrají rozhodující roli v budování efektivně fungujících vazeb a procesů na globálním trhu.
 

 
Publikováno: 19. 2. 2016 | Počet zobrazení: 1233 článek mě zaujal 202
Zaujal Vás tento článek?
Ano