its murr Schunk

Rozšíření firmy PTS Josef Solnař, s.r.o. o zkušební středisko

Na počátku roku 2011 jsme si stanovili jako další postupný cíl ve vzdělávaní NDT personálu, vybudovat zkušební středisko pro 1. a 2. stupeň a specifické činnosti zaštítěné akreditovaným certifikačním orgánem pro certifikaci osob (č. 3197) TÜV NORD Czech, s.r.o.  

 

Vlastním úsilím a s využitím spolupráce našich externích spolupracovníků z řad významných specialistů v NDT, se nám podařilo během prvního pololetí roku 2011 toto zkušební středisko dle požadavků normy ČSN EN 473/ISO 9712 kompletně zrealizovat. Tuto skutečnost potvrdil závěrečný audit TÜV NORD Czech, s.r.o. za asistence Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (dále ČIA) a audit TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG.
Nyní je firma PTS Josef Solnař, s.r.o. oprávněna nabídnout nejen kvalifikační kurzy, ale i kvalifikační zkoušky NDT v metodách:

•    AT – zkoušení akustickou emisí
•    ET – zkoušení vířivými proudy a rozptylovými toky
•    RT – zkoušení radiografické
•    PT – zkoušení kapilární
•    MT – zkoušení magnetické práškové
•    UT – zkoušení ultrazvukem
•    VT – zkoušení vizuální
 
Účastníci našeho vzdělávání a zkoušek po splnění všech kvalifikačních kritérií definovaných normou ČSN EN 473/ ISO 9712 mohou získat certifikát u certifikačních orgánů: TÜV NORD Czech, s.r.o. a nebo u Certifikačního sdružení pro personál APC.

Děkujem všem spolupracovníkům, kteří se na budování zkušebního střediska podíleli, velice si toho vážíme.
                                                                                   
    
www.ptsndt.com
 

 

 
Publikováno: 18. 10. 2011 | Počet zobrazení: 1969 článek mě zaujal 457
Zaujal Vás tento článek?
Ano