asseco Aimtec murr

Velké podniky musí k povinným energetickým auditům, mnozí o tom nevědí

Společnosti nad 250 zaměstnanců musí zpracovávat každé čtyři roky energetické audity nebo certifikovat svůj management pro hospodaření energií dle norem ISO, jinak jim hrozí miliónové pokuty. Přitom stovky českých poboček zahraničních firem si ale myslí, že se jich nová povinnost netýká. Velké nejasnosti panují také u energetických auditů pronajatých prostor, v nichž podniky působí. 

 

Jak upozorňuje v souvislosti s novelou zákona o hospodaření energií Jakub Kejval, generální ředitel inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas: „Zejména české pobočky zahraničních podniků žijí v mylném přesvědčení, že se na ně energetické audity nevztahují, protože mají méně než 250 zaměstnanců. Ve skutečnosti však musí ze zákona připočítat také pracovníky své mateřské společnosti. Při posuzování statutu velkého podniku je totiž nutné posoudit i vztah k propojeným podnikům v rámci EU. Při výpočtech záleží na výši vlastnického podílu. Toto se dotkne stovek českých poboček, které nejsou na novou povinnost vůbec připravené.“ Zákon se dále vztahuje na všechny firmy s obratem vyšším než 50 milionů eur a současně s bilanční sumou roční rozvahy vyšší než 43 milionů eur.

Nejasnosti ohledně pronajatých prostor
Firmy si dále nejsou jisté, zda auditovat rovněž budovy sloužící k podnikání, které sice nejsou jejich majetkem, ale užívají je v pronájmu. Zákonná povinnost se týká všech užívaných budov neboli energetických hospodářství bez ohledu na vlastnictví. Podle Jakuba Kejvala se mohou v praxi objevit tři takové případy:
- vlastník energetických hospodářství (EH) není malým nebo středním podnikatelem a pronajímá EH podnikateli, který je malý nebo střední, poté se povinnost vztahuje na vlastníka,
- vlastník EH je malým nebo středním podnikatelem a nájemce jím není. Povinnost se v takovém případě vztahuje na uživatele - nájemce EH,
- oba dva subjekty, vlastník i nájemce, nejsou malými nebo středními podnikateli a tudíž se povinnost vztahuje na oba dva a je pouze na dohodě mezi těmito stranami, jak tuto povinnost naplní.
„V případě, že si firma pronajímá pouze části budov, převládá právní názor, že se nejedná o energetické hospodářství, neboť EH je soubor technických zařízení a budov sloužících k nakládání s energií,“ dodává Jakub Kejval.

Do kdy je povinnost?
Velké podniky jsou povinny zpracovat energetický audit či si certifikovat systém podle ISO 50001 do 5. prosince 2015. Pokud má firma energetický audit, který byl zpracován v období tří let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 7. 2015), musí si nechat udělat nový energetický audit až k 30. 6. 2019. Jinak se právnická osoba dopustí správního deliktu a může jí být uložena pokuta až do výše 5 mil. korun. Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce.
 

 
Publikováno: 9. 12. 2015 | Počet zobrazení: 2597 článek mě zaujal 532
Zaujal Vás tento článek?
Ano