its murr Schunk

Inspekce metodou MMM

MMM (Metal Magnetic Memory) – je NDT metoda založená na měření a analýze rozložení zbytkových magnetických polí v kovových materiálech odrážejících technologickou historii materiálu. Využívá se pro určení SCZ (Stress Concentration Zones), poruch a heterogenity v mikrostruktuře materiálu a svarových spojů.   

 

Magnetická paměť materiálu reprezentuje jev, který nastává v materiálu ve formě zbytkové magnetizace vlivem procesu výroby, tepelného zpracování, ochlazování, tváření, ohýbání, tvarování, lisování, sváření apod. v prostředí zemského magnetického pole a vlivem provozního zatížení. Principem metody je scanování intenzity magnetického pole Hp těsně nad povrchem materiálu pomocí scanovacího zařízení – jde o vozíček, na kterém jsou upevněny snímací sondy, opatřený kolečky pro snímání vzdálenosti Lx a příslušnou elektronikou pro zesílení a digitalizaci signálů ze sond.
Scanovacích zařízení je více typů a liší se hlavně počtem a umístěním sond (např. pro inspekci potrubí). Speciální vysoce citlivé scanovací zařízení je určeno pro inspekci potrubí (např. vodovodní, naftovod, plynovod) v zemi v hloubce 1 až 2 m. Scanovací zařízení je propojeno kabelem s Měřičem koncentrací napětí
TSC-3M-12, který umožňuje sejmutá data graficky zobrazit na displeji, uložit do paměti a později přenést do PC, ve kterém je speciální software pro analýzu dat.
Na displeji Měřiče koncentrací lze zobrazit scanované hodnoty intenzity Hp, nebo gradientu magnetického pole dHp/dx v číselné, nebo grafické podobě (tzv. magnetogram), data uložit, přečíst, smazat, přenést do PC atd.
    
MMM metoda se používá k:
- určení míst/oblastí s vysokou koncentrací napětí SCZ (Stres Concentration Zones), detekce materiálových vad a defektů v makro i v mikrostruktuře na povrchu i v hloubce materiálů u konstrukcí, zařízení či jednotlivých komponentů
- inspekci svarových spojů
- inspekci kritických míst tlakových nádob, potrubí a konstrukcí
- sledování procesů při únavových materiálových zkouškách a destrukčních testech
- zvýšení účinnosti a spolehlivosti inspekce kombinací s konvenčními metodami (např. AE, UT)

Oblasti využití:
- potrubní systémy včetně potrubí v zemi (1 - 2m)
- kotle
- tlakové zásobníky
- kulové zásobníky
- cisterny
- ocelové konstrukce
- turbíny (lopatky, rotory)
- hřídele strojů
- koleje
- detaily dopravních prostředků (auta, železnice, lodě, letadla)
- svařované konstrukce
- mosty
- zdvihací zařízení

Výhody metody MMM:
- nedestruktivní metoda
- rychlost měření
- inspekce je možná i za provozu
- není třeba úprava povrchu měřeného materiálu
- včasná diagnostika únavového poškození
- snadné rozpoznání nových a použitých strojních součástí
- AE a vibrace nemají vliv na měření
- doplněním a porovnáním výsledků s jinými metodami lze významně zvýšit kvalitu inspekce
Omezení: (vlivem vysoké citlivosti)
- nelze použít  na uměle zmagnetované kovy a nemagnetické materiály
- přítomnost cizích magnetických materiálů v těsné blízkosti kontrolovaného objektu, přítomnost externího magnetického pole, nebo elektrického svařování do vzdálenosti 1m.

www.preditest.cz
 

 

 
Publikováno: 18. 10. 2011 | Počet zobrazení: 2858 článek mě zaujal 523
Zaujal Vás tento článek?
Ano