Schunk

Nová generace informačních systémů Byznys ERP pro střední a větší firmy

Pod názvem Byznys EVO uvádí společnost J.K.R. na trh novou generaci podnikových informačních systémů Byznys ERP. Jde o komplexní software, který je postaven na nejmodernějších technologiích, postupech a zkušenostech. V současnosti jde o jediný nový systém vyvinutý od základu na „zelené louce“ se všemi výhodami, které to přináší.

 

S rozvojem podnikání se mění i software a nový podnikový informační systém Byznys EVO proto přináší nové poznatky a postupy. Inspiruje firmy a motivuje je k tomu, aby inovovaly své klíčové obchodní procesy, držely krok s dobou a byly lepší než konkurence. Rozvíjejí se technologie, mění se podnikatelské prostředí a také se mění zákazníci. Není tedy pochyb, že se musí měnit i podnikové informační systémy ERP, které tyto procesy podporují a pomáhají řídit.

Moderní ERP pro moderní dobu – všestranný a přizpůsobivý
Byznys EVO je nástrojem pro komplexní řízení podniků, sjednocení podnikové agendy a sledování ekonomických případů. Nabízí řešení pro plánování a řízení všech klíčových podnikových procesů, a to na všech úrovních. Rozsahem funkcí a vysokou variabilitou dokáže Byznys EVO pokrýt potřeby organizací různého oborového zaměření, od obchodních společností až po výrobní firmy. Systém je řešením nejen pro společnosti s vysokými požadavky na funkčnost, ale i pro firmy s velkými objemy dat.
Nový podnikový informační systém je určen především pro středně velké a velké organizace, které kladou důraz na obchodní procesy, soustředí se na kvalitní péči o zákazníky, mají stovky zaměstnanců a desítky až stovky uživatelů v informačním systému. Míří tak o třídu výš než předchozí generace systému, který byl určen primárně pro středně velké organizace s desítkami až stovkami zaměstnanců a desítkami uživatelů systému.
Byznys EVO nabízí bezkonkurenční míru přizpůsobení na míru každé společnosti. A to od klíčových obchodních procesů přes napojení na další součásti podnikové infrastruktury, až po konkrétní uživatele a konkrétní formuláře a nabídky v rámci ERP systému. Otevřenost systému je maximální, a to jak na úrovni datových struktur, tak i vzhledu formulářů a výstupů, včetně možnosti ovlivnění chování systému, validačních kontrol a rozšíření nabídek.

Šest let vývoje, čtvrtstoletí zkušeností
Práce na novém systému začaly v roce 2009, od roku 2011 se naplno rozběhl vývoj jádra ERP systému a modulů, souběžně probíhaly testy a optimalizace. V roce 2014 pokračoval vývoj klíčových modulů a funkcionalit, probíhala první nasazení řešení do ostrého provozu. Systém byl vyvíjen s důrazem na jednoduchost, flexibilitu, ergonomii a snadné používání. Patrná je inspirace designem kancelářských aplikací Microsoft Office, které jsou etalonem uživatelsky přívětivého podnikového softwaru. Vývoj ergonomie probíhal s přispěním odborníků z akademické sféry. V systému se snoubí zkušenosti společnosti J.K.R. s vývojem ERP aplikací a s poznatky z několika tisíc úspěšných projektů od roku 1991. Díky tomu všemu má Byznys EVO potenciál plně uspokojovat potřeby firem v následujících 10-20 letech.
Novinka je koncipována jako vysoce škálovatelné řešení díky třívrstvé architektuře a možnosti rozložení zátěže mezi databázovým a aplikačním serverem. Posílením hardwaru serveru je možné zvyšovat výkon aplikace pro všechny klienty, také je možné rozprostřít zátěž v serverovém clusteru. Řešení je plné přizpůsobené pro práci v cloudu – na koncovém zařízení je umístěn pouze malý klient, veškerá byznys logika a datový server je v cloudu, např. v prostředí Microsoft Azure.
/kap/
 

 
Publikováno: 9. 12. 2015 | Počet zobrazení: 1223 článek mě zaujal 249
Zaujal Vás tento článek?
Ano