its murr Schunk

2D i 3D rentgenové přístroje pomáhají pečovat o „zdraví“ automobilů

Nedílnou součástí kontrolních procesů při výrobě automobilů je zkoumání výrobků pomocí počítačem řízených digitalizovaných rentgenových přístrojů. Specializované rentgenové přístroje, spojovány většinou s lékařskou péčí, dnes používají specialisté na odhalování skrytých, okem neviditelných vad uvnitř součástí.  

 

Již od roku 2002 využívá tuto rentgenovou technologii jedna z největších automobilových společností, Ford Motor Copany. Adaptace rentgenových přístrojů pro použití v automobilovém průmyslu se přirozeně neobešla bez jistých komplikací. Lidská kůže, kosti, svalstvo a vnitřní orgány mají jinou hustotu než plasty, pryže, pěny a další různé materiály, které se vyskytují v automobilech. V principu ale dělají technici totéž co doktoři v nemocnicích. 
„Technologie byla vyvinuta z medicínských aplikací,“ říká Glenn Austin, rentgenolog v materiálové laboratoři Technického střediska Ford v britském Duntonu. „Většina softwaru, veškeré předváděcí sady, návody k obsluze, to všechno se týkalo výhradně lékařského rentgenování. Pokud jsme věděli, neexistovala tehdy žádná aplikace ve strojírenství“.

2D rentgen slouží k nedestruktivnímu zkoumání materiálových vad v reálném čase
Dvojrozměrný (2D) rentgen nahrazuje tradiční typ rentgenu s filmovými deskami, jejichž zpracování bylo pro automobilový průmysl příliš zdlouhavé. Operátor přístroje může přiblížit či oddálit obraz zkoumané součásti, otáčet jím a také regulovat hustotu rentgenových paprsků. K nalezení vady je ale zapotřebí vycvičeného oka, podobně jako v medicíně, kde se lékař musí nejprve naučit, jak ze snímku poznat frakturu kosti nebo stín na plicích.
Tento typ přístroje zobrazuje zkoumanou součást v reálném čase, proto je ideální k vyhodnocování prototypů palubních desek, kol z lehkých slitin nebo dokonce i oken. Používá se ale rovněž ke zkoumání sériových dílů, u nichž se vyskytla nějaká závada. Technik může například nalézt spálenou pojistku v drobném elektronickém čipu, aniž by musel riskovat jeho poškození mechanickým otevřením, jako tomu bylo, dokud se tento druh kontrol prováděl pod mikroskopem.  

 

3D skenování vytvoří virtuální prostorový model
Druhou možností je trojrozměrná počítačová tomografie, označovaná zkratkou 3D CAT (Computer Aided Tomography). Tento přístroj v principu vytvoří 720 dvojrozměrných rentgenových řezů zkoumané součásti a poté je za pomoci výkonného počítačového programu složí do virtuálního trojrozměrného modelu. Výsledný 3D obraz lze na monitoru libovolně natáčet a zkoumat ho i zevnitř, například při hledání překážek v palivovém vedení.
Díky tomu, že model byl získán pomocí rentgenových paprsků, lze v počítači oddělit elementy s odlišnou hustotou a zkoumat je samostatně. „Můžeme například odstranit neželezné prvky jako měď, plast nebo pryž a rozložit tak celou součást na jednotlivé díly”, vysvětlil Austin. „Stejně tak můžeme najít dutiny v odlitcích. Tímto způsobem lze „vytáhnout“ bublinu vzduchu z porézního odlitku a změřit její tvar i rozměry“.

Rentgenové přístroje v materiálové laboratoři pomáhají nejen při vývoji nových komponentů, ale také pro včasné odhalování potenciálních problémů. „Pokud se k nám nějaký díl vrátí z výroby nebo dokonce z již kompletního vozu, znamená to, že jsme ve své práci chybovali. Spolehlivost automobilů se v posledních několika desetiletích skokově zvyšuje a my věříme, že naše práce má na neustálém zdokonalování kvality a spolehlivosti vozů Ford významný podíl“, doplnil Austin.
Medicína poskytla automobilkám další mocný nástroj k zajištění klidu a jistoty jejich zákazníků. Samozřejmě se může stát, že řidič někdy nedorazí do cíle kvůli poruše, ale díky rentgenovým přístrojům je takováto pravděpodobnost stále menší. Slovy lékařů: „prevence je lepší než léčba“/pk/

Obr.1 U 2D může operátor přiblížit či oddálit obraz zkoumané součásti, otáčet jím a také regulovat hustotu rentgenových paprsků, ale k nalezení vady je zapotřebí vycvičeného oka
Obr.2 Digitální rentgenový přístroj
Obr.3 Pomocí trojrozměrné počítačové tomografie lze v obraze oddělit elementy s odlišnou hustotou a zkoumat je samostatně.

www.ford.cz

 

 

 
Publikováno: 18. 10. 2011 | Počet zobrazení: 2343 článek mě zaujal 500
Zaujal Vás tento článek?
Ano