Vyplatí se měnit firemní kulturu, když se firmě daří?

Jak a proč měnit firemní kulturu v době, kdy se firmě daří? To bude hlavní téma přednášky Vladislava Sywaly, jednatele společnosti Messer Technogas a Davida Brože, majitele společnosti Versalis na Manufacturing Management Foru. Přečtěte si, jak Vladislav Sywala hodnotí dosavadní proces přestavby ve své firmě.  

 

A co vlastně Messer Technogas s.r.o. dělá? Společnost je předním výrobcem a dodavatelem průmyslových a medicinálních plynů včetně souvisejícího vybavení a služeb v ČR. Je dceřinou společností Messer Group, největšího privátního subjektu v tomto oboru na světě, řízeného přímo vlastníkem. Těžištěm aktivit Messer je Evropa a Čína, na český trh firma vstoupila v roce 1991.
Podobně jako řada jiných rodinných společností, Messer má specifickou firemní kulturu, vyznačující se vysokou loajalitou zaměstnanců k zaměstnavateli, kterým je konkrétní osoba. V konečném důsledku to znamená velmi nízkou fluktuaci pracovníků. Klíčoví pracovníci pracují pro Messer zhruba 20 let, velmi dobře znají tuzemský trh a společnost Messer Technogas má tak dlouhodobě dobré výsledky. Tento stav přináší logicky u většiny zaměstnanců pocit uspokojení.

„Tuto situaci jako jednatel považuji osobně za nebezpečnou pro dlouhodobý vývoj firmy, z důvodu hrozící stagnace. Myšlenku změny firemní kultury ve mně povzbuzovaly i signály, které ke mně vysílali i někteří další pracovníci, uvědomující si stav věcí,“ doplňuje Vladislav Sywala.
Myšlenku změny posílil v jednateli seminář na téma změny firemní kultury, organizovaný firmou Versalis s.r.o. a konkrétní setkání s Dr. Brožem. „Následovalo konkrétní jednání na dané téma, které vyústilo v dohodu o podpoře Versalis vedení Messer Technogas při formulaci vize společnosti a firemních hodnot“ popisuje Vladislav Sywala.
Prvotní implementace pak dle jeho slov proběhla v průběhu roku 2014 ve třech fázích, od definice vize jednatelem až po postupné zapojeni vedoucích pracovníků druhé a třetí linie v rámci interního workshopu na téma firemních hodnot.     
„Během postupu se potvrdilo, jak je důležité, aby všichni zaměstnanci věděli, kam firma směřuje a aby chápali svoji úlohu při realizaci změn. Obtížné úkoly a výzvy je možné mnohem snáze splnit tehdy, fungují-li mezilidské vztahy a otevřená komunikace. Našli možnost podívat se na náš byznys jinýma očima a využít mnoha jejich zkušeností,“ dodává.
Změnový proces, který Messer Technogas nastartoval, odpovídá platformě mateřské Messer Group, která klade důraz na vysokou angažovanost a flexibilitu zaměstnanců a úzký vztah s klienty.                
Výstupem popsaného procesu je nejen řada konkrétních úkolů, které vedení Messer Technogas stanovilo jako prioritní a pravidelně je vyhodnocuje, ale zejména základní zásada pro dlouhodobé fungování společnosti a to je poskytování perfektní služby klientovi (ve smyslu interním i externím) v čase a kvalitě.

„Jsem přesvědčen o tom, že se jedná o absolutně nezbytnou podmínku udržení našeho tržního podílu a vlastníkem požadované rentability: v naší branži jsme vystaveni ostré konkurenci, na našem trhu je činných řada nadnárodních firem. Vedení společnosti v praxi striktně vyžaduje dodržování výše uvedené zásady angažovanosti a flexibility. Je logické, že uvnitř společnosti existuje silná rezistence, a to z důvodu dlouhodobého dosahovaní nadprůměrných výsledků“, uvádí Sywala.

 

Vladislav Sywala vystoupí společně s Davidem Brožem, majitelem společnosti Versalis v rámci konference Manufacturing Management Forum začátkem listopadu s přednáškou na téma: Jak a proč měnit firemní kulturu v době, kdy se firmě daří? Zároveň si rozhodně nenechá ujít úvodní panelovou diskuzi na téma: Český průmysl vs. Ekonomika ČR. Buďte u toho také!

 

 
Publikováno: 9. 12. 2015 | Počet zobrazení: 954 článek mě zaujal 151
Zaujal Vás tento článek?
Ano