Schunk

Rentgenová kontrola – základ defektoskopické kontroly

Mezi základní defektoskopické metody pro kontrolu vnitřních vad materiálu patří rentgenová kontrola. Sleduje se tak např. jakost svarů a odlitků, ale i kvalita velmi malých dílů konstrukcí, elektronické součástky, součástky při výrobě letadel atd.   

 

Metoda se nazývá průmyslová radiografie a spočívá v prozařování materiálu rentgenovými či gama paprsky a zachycování prošlého záření na speciální rentgenový film. Cílem je najít skryté vnitřní nebo povrchové vady. Po ozáření a vyvolání filmu se jeví vady jako tmavší (někdy i světlejší) místa. Při kontrole materiálů nebo výrobků rentgenovým zářením nedochází k jejich poškození nebo porušení – metoda zkoušení je nedestruktivní.
Foma Bohemia spol. s r.o. je jediným českým výrobcem fotografických materiálů s dlouholetou tradici. Založení firmy se datuje do roku 1921, kdy se ve firmě s názvem Fotochema vyráběly fotografické desky a zpracovatelské chemikálie. Výroba radiografických filmů pro nedestruktivní defektoskopii s obchodním označením Indux R5 a R7 začala v roce 1986. Dobrá technická úroveň filmů byla potvrzena v roce 1998 nezávislou mezinárodní zkušebnou BAM Berlín (Bundesanstalt fur Materialforschung und Prufung). V současné době se dokončuje certifikace materiálů Indux v této celosvětově uznávané zkušebně.
I v dnešní době Foma Bohemia nabízí svým zákazníkům ucelenou řadu filmů Indux pro průmyslovou radiografii (Indux R2 – Indux R8). Široký rozsah citlivostních tříd  a adjustačních variant umožňuje uživateli nalézt film vhodný pro prakticky každý druh prozařovacích prací s využitím jak RTG záření tak i záření gama.
Filmy Indux jsou vyráběny oboustranným nanesením světlocitlivé emulzní vrstvy a ochranné vrstvy na polyesterovou modře probarvenou podložku tloušťky 0,175 mm. Emulzní vrstva o síle cca 0,010 mm, jejímž základem je želatina a mikrokrystaly směsných halogenidů stříbra, je proti mechanickým vlivům, působícím během expozice a vyvolávání, chráněna další, tzv. ochrannou želatinovou vrstvou s antistatickými vlastnostmi.
Obecně u fotografických materiálů platí, že čím nižší je citlivost filmu, tím menší je zrnitost a vyšší rozlišovací schopnost. Totéž platí i u filmů pro průmyslovou radiografii. Proto je důležitá správná volba druhu filmu s ohledem na délku expozice, tloušťku prozařovaného materiálu a energii záření.

Filmy pro NDT se vyrábějí ve všech požadovaných citlivostech a dodávají se ve všech běžných rozměrech. Existuji tři základní druhy balení filmů:

1)  komorové balení - prokládané formáty bud´ po 50 nebo 100 listech v krabici. Po dohodě lze dodávat i jiné atypické formáty. Film je nutno pro práci uložit do světlonepropustné kazety v temné komoře.

2) denní balení - FOMAPAK - vakuované jednolistové balení s olověnými foliemi v krabici po 50 listech. Toto balení zajišťuje optimální kontakt filmu s folii, nepropustnost obalu pro světlo, vzduch a vlhkost.

3) Fomadux Rollfilm - denní balení filmu šíře 70 a 100 mm, v délce 90 m. Tento film, buď bez olověných nebo s olověnými foliemi tloušťky 0,025 mm, je navinut na papírovém jádru a uložen v kartónové transportní krabici. Samotný film společně s Pb folií je zabalen do ochranné obálky.

Na kvalitu a standardnost filmových materiálů pro NDT jsou kladeny vysoké nároky. Filmy se vyhodnocují při vysokém zčernání a pro dobré rozlišení vad je požadován vysoký kontrast výsledného snímku a jeho minimální zrnitost. Součásti požadavků je také stabilita výsledného snímku, umožňující jeho archivaci po dobu, která je často srovnatelná s životnosti defektoskopicky prověřované součásti nebo konstrukce. Spolehlivost a kvalita materiálů je samozřejmostí, která šetří nemalé náklady spojené s nutnosti opakované expozice.
Po expozici filmu (resp. detekci záření) se v citlivé vrstvě vytvoří tzv. latentní obraz, který není okem viditelný. Jeho zviditelnění zajistíme procesem zpracování, které může být provedeno ručně anebo strojně ve vyvolávacím automatu. Celý proces se skládá z následujících částí:

- Vyvolání, při kterém se ionizované krystaly halogenidů stříbra promění v kovové stříbro. Při vyvolání „zčerná“ vždy celé zrno. Hodnota zčernání (optická denzita) závisí na počtu osvětlených a vyvolaných zrn.          
- Přerušení, které má za úkol zastavit účinek vyvolávacích látek neutralizací.
- Ustálení,  kdy dochází k rozpuštění neosvětlených zrn AgBr, případně i k dotvrzení ochranné vrstvy, aby se zabránilo možnému poškození filmu při manipulaci.
- Praní je prováděno v tekoucí vodě, následuje sušení buď zavěšením v sušicím boxu anebo ve válečkovém zařízení.

Zpracovaný film je pak možno prohlédnout, ale vzhledem k vysoké hodnotě zčernání, je to možné pouze s využitím tzv. negatoskopu, což je zařízení umožňující dostatečné prosvětlení zpracovaného filmu. Operátor vyhodnotí snímek a rozhodne jak o kvalitě radiogramu tak i o kvalitě prozářeného výrobku.
Stabilita zpracovaných radiogramů závisí na dokonalém ustálení a vyprání filmu. Při dodržení předepsaných podmínek zpracování je zaručena minimální doba skladovatelnosti 10 let. U důkladně zpracovaných snímků je teoretická životnost snímku až 500 let.   

www.foma.cz
 

 

 
Publikováno: 18. 10. 2011 | Počet zobrazení: 2855 článek mě zaujal 531
Zaujal Vás tento článek?
Ano