murr Schunk

TOP destinací zájmu českých exportérů je Rusko

I když je Rusko někdy prezentováno v souvislosti s českým exportem jako téměř „okrajová“ země, pokud jde o objem vývozu, v praxi Ruská federace mezi českými exportéry stále dominuje. Poptávka o informace z tohoto trhu je mezi nimi největší ve srovnání s ostatními destinacemi. Vyplývá to z průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) mezi firmami během konzultací firem s ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří agentury CzechTrade.  

 

Na dvoudenní akci, které se pravidelně účastní na 400 zástupců firem, se letos registrovalo dokonce 468 účastníků, kteří si zažádali o celkem 3130 individuálních schůzek. A právě podle počtu přihlášených exportérů o informace z dané země byl vyvozen zájem o konkrétní teritorium, přičemž potenciál zájmu o ruský trh se blíží 30 % průmyslových firem. O zájmu českých exportérů svědčí i letošní šetření Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, podle něhož do Ruska plánuje rozšířit export 15 % menších firem.
Mezi první desítkou nejvíce poptávaných exportních destinací patří země BRIC, Vietnam, Kazachstán, Turecko a Saudská Arábie, ale jen dvě členské země EU, a to Německo a Polsko. Ukrajina, která se dosud držela v první desítce, se letos ocitla až na 14. místě, přesto zájem o informace z tohoto trhu zůstává poměrně velký, a je vyšší než např. o USA, Ázerbájdžán, JAR, Izrael, Koreu nebo Chile.
Na destinace v zemích bývalého Sovětského svazu, v oblasti Dálného Východu, Latinské Ameriky a Afriky se letos zaměřily dvě třetiny žádostí o schůzky s ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade, zatímco minulý rok stejné destinace tvořily pouze 55 % všech žádostí o schůzky.
SP ČR vyjádřil také obavy z krácení prostředků na podporu veletrhů a výstav a uzavírání zastupitelských úřadů ČR z důvodu úsporných opatření rozpočtu. Podle SP ČR je nutné naopak spíše posilovat zastoupení státu v zemích bývalého Sovětského svazu, v regionu Latinské Ameriky a v Číně. „Stát by měl prioritně směrovat své proexportní aktivity zejména do zemí mimo EU, kde je potřeba posílit síť ekonomických diplomatů a zahraničních kanceláří CzechTrade. Bylo by chybou si myslet, že pokud s některými zeměmi vykazujeme malou obchodní výměnu, tak není třeba v těchto zemích posilovat ekonomickou síť. Opak je pravdou. Nedostatečné ekonomické zastoupení v těchto zemích je většinou příčinou menšího zájmu exportérů o tyto destinace,“ uvedl viceprezident SP ČR Radek Špicar.
 

 
Publikováno: 11. 11. 2015 | Počet zobrazení: 1471 článek mě zaujal 280
Zaujal Vás tento článek?
Ano