Schunk

Výhody zkoušení materiálu ultrazvukem metodou Phased Array

Zjišťování stavu materiálu z pohledu přítomnosti vad a to jak přípustných, tak nepřípustných je důležitou položkou v oblasti zkoušení a diagnostiky výrobků, výrobních zařízení, dopravních prostředků, konstrukcí atd. V nedestruktivním testování ve zkratce NDT, má nezastupitelné místo zkoušení ultrazvukem.   

 

Ultrazvuk se standardně používá pro kontrolu základního materiálu, svarových spojů, návarů a měření tloušťek stěn. Klasické zkoušení, tak jak je používáno desítky let, je prováděno prakticky stále stejným způsobem, pouze díky digitalizaci došlo k jeho značnému vylepšení. V posledních letech ale dochází k nástupu zcela nových technologických možností a tedy i nové vypovídací schopnosti umocněné počítačovým zpracováním pomocí výkonného softwaru – zkoušení ultrazvukem metodou Phased Array.

Metoda Phased Array používaná v technickém zkoušení není zcela neznámá ani pro část laické veřejnosti, tedy přesněji té části, která podstoupila nějaké lékařské vyšetření ultrazvukem. Zcela běžné je ultrazvukové vyšetření budoucích maminek a obrázek, který je výsledkem vyšetření, je vlastně podobný tomu, co vidíme při testování materiálu. Jestliže vám tedy lékař dokáže například ukázat nejen hlavu ale i prsty nenarozeného miminka, jistě si dokážete s určitou nadsázkou představit, že něco podobného je možné i v případě „kusu“ železa. Samozřejmě ale nelze zaměňovat lékařské a defektoskopické technologie a také nelze plně porovnávat výsledky.
Základní výhodou Phased Array oproti klasickému ultrazvuku je proměnlivý úhel, pod kterým se ultrazvukový paprsek vysílá materiálem. Dosud používané „jednoduché“ sondy umožňují vysílání paprsku vždy pod jedním konkrétním úhlem - např. sondy 0°, 45°, 60° nebo 70°. Původní technologie a zkušební předpisy jsou postaveny na tomto základě. Sondy Phased Array však neobsahují pouze jeden konkrétní měnič jako sondy „jednoduché“, ale obsahují celé pole malých měničů, jejichž postupným spínáním se dosahuje příslušného úhlu ultrazvukového paprsku. Takto lze, v jednom cyklu, vyslat postupně paprsek v širokém rozmezí úhlů a zároveň výkonným softwarem zpracovat výsledky. Dosáhneme tím prozkoumání celého průřezu materiálu a je-li zároveň zajištěn pohyb sondy např. pomocí manipulátoru, lze získat i prostorové zobrazení vad v materiálu.

Přínosy metody

Společnost TEDIKO, s.r.o., používá několik druhů přístrojů pro kontrolu materiálu metodou Phased Array. Kontrolují se například svarové spoje a stěny tlakových nádob i potrubí, hřídele, lopatky turbin. Metoda se významně osvědčuje pro zkoušení výrobků, kde je složitá konfigurace a nelze běžným ultrazvukem zkoušet – např. složitě tvarované svařence a obvyklým způsobem nepřístupná místa. Měřicí/vyhodnocovací software umožňuje vložení nákresu kontrolované části, který je možné vytvořit například v programu AutoCad. Výstupem měření je záznam uložený v paměti přístroje či na pevném disku počítače, se kterým je možné dále pracovat – přehrávat a analyzovat získaný obraz, provádět řezy měřenou částí a zobrazovat různé pohledy.
Nové možnosti měřicího systému umožňují našim specialistům přesněji interpretovat výsledky měření než v minulosti tj. – lokalizovat polohy jednotlivých vad nejen vůči povrchu ale i vůči sobě navzájem, lépe od sebe rozlišit co je vada a co ne, sledovat průběh a rozšíření vad v materiálu, poskytnout komplexní podporu pro výpočet životnosti. Zákazníkům je možné poskytnout prostorové zobrazení. Toto vše představuje významný  přínos pro programy řízeného stárnutí a prodlužování životnosti zařízení.

Manipulátory

Naše společnost používá pro měření manipulační prostředky, částečně dodané renomovanými výrobci jako např. Olympus, částečně vyvinuté na míru přímo ve společnosti. Tyto prostředky umožňují urychlit a zpřesnit kontrolu svarových spojů trubek od Ø 25 do 600 mm, kontrolu plochy 0,5 x 0,5 m na jednu instalaci atd.
Zabýváme se destruktivními a nedestruktivními zkouškami materiálů, diagnostikou stavu a sledováním životnosti výrobního zařízení v energetice, teplárenství, chemickém průmyslu včetně rafinérií a dalších průmyslových oborech, zajišťováním revizí a zkoušek tlakových a plynových zařízení, termovizních a geodetických měření, přejímkami investičních celků ve výrobních závodech a během stavebně montážních prací, poradenskou, konzultační a školící činností.
Zavádění nových metod, jako je například Phased Array, patří mezi základní principy společnosti v závazku poskytovat svým zákazníkům služby vynikající kvality, které budou plně uspokojovat jejich požadavky a očekávání nejen současná, ale i budoucí.
 

www.tediko.cz

 

 
Publikováno: 18. 10. 2011 | Počet zobrazení: 3023 článek mě zaujal 538
Zaujal Vás tento článek?
Ano