murr Schunk

Automatizovaná budoucnost evropské elektromobility

Volkswagen s firmou Bosch a významnými evropskými univerzitami připravuje projekt V-Charge neboli „Valet Charge“ (pohodlné dobíjení), jehož cílem je vytvořit systém pro inteligentní automatizované parkování a samočinné dobíjení elektromobilů.  

 

Výzkumný projekt EU V-Charge, v jehož rámci vyvíjí šest mezinárodních partnerů společně nové technologie, je zaměřen zejména na automatizaci procesu vyhledání parkovacího místa a nabíjení elektromobilů. Vozidlo pak nejen dokáže automaticky vyhledat vhodné parkovací místo, ale také nalezne volné stanoviště s nabíjecí infrastrukturou, kde dobije akumulátory vozidla a poté vůz nabíjecí stanoviště uvolní automaticky jinému elektromobilu. Podstatné je, že projektované řešení V-Charge klade jen minimální požadavky na infrastrukturu parkovacích budov.

V-Charge: společné dílo univerzit i firem
Vedoucí roli v mezinárodním výzkumném konsorciu zastává švýcarská polytechnická vysoká škola v Curychu (ETH), která má na starosti vizuální lokalizaci, plánování pohybu a řízení vozidla (oblast „Autonomous Systems Lab“), kalibraci kamer, 3D rekonstrukci z kamerových obrazů a rozpoznávání překážek (oblast „Computer Vision and Geometry Lab“). Technická univerzita v Braunschweigu, druhý z akademických partnerů, zpracovává problematiku správy parkovacích míst a komunikace mezi vozidly a technickým okolím („V2I – Vehicle-to-Infrastructure“). Univerzita v Parmě se věnuje oblasti rozpoznávání objektů a Oxfordská univerzita sestavování detailních navigačních map parkovacích ploch (semantic mapping concept). Z řad komerčních průmyslových partnerů jsou do projektu zapojeny hlavně  firmy Robert Bosch (přispívá svým know-how v oblasti senzorového snímání) a Volkswagen (dodává technické vybavení, bezpečnostní a řídicí moduly, systémy pro statické snímání okolí, rozpoznávání objektů a automatizované parkování).

Auta, která se o sebe postarají sama
Inspiraci našli výzkumníci v systému označovaném jako pohodlné parkování (Valet Parking), populárním zejména v USA, kdy je vůz zaparkován obsluhou navštíveného podniku a při odchodu je vozidlo obsluhou opět přistaveno. Řidičům tak odpadá časově náročné hledání parkovacího místa. Projekt V-Charge si po tomto vzoru stanovil jako cíl vyvinout plně automatizované vyhledání parkovacího místa v definovaných odstavných zónách (např. v parkovacích budovách).
Díky funkci V-Charge má řidič možnost zastavit přímo před vchodem, vystoupit a prostřednictvím příslušné aplikace v chytrém telefonu vytvořit spojení se svým vozem. Do plně automatizovaného vozidla je přenesena digitální mapa, podle níž vůz automaticky dojede k volnému parkovacímu místu v parkovacím areálu nebo parkovací budově. Pokud se jedná o elektromobil, upřednostní systém odstavnou plochu s automatizovaným nabíjecím zařízením. Chodci, cyklisté a ostatní vozidla jsou rozpoznávány prostřednictvím integrovaných kamer a ultrazvukových senzorů. Vozidlo se díky tomu může pohybovat v tzv. „smíšeném provozu“. Zvolený parkovací areál nemusí být ani uzavřený, ani není vyžadováno náročné technické vybavení.
Pokud se elektromobil blíží k svému cíli, rozpozná systém podle lokálních senzorů, zda je přidělené parkovací místo obsazeno či nikoli, a v případě, že je volné, zahájí vůz zcela automatický parkovací manévr a přistaví vozidlo přesně nad zařízení pro indukční nabíjení. Po ukončení nabíjecího procesu vozidlo automaticky opustí nabíjecí stanoviště a vyhledá si konvenční parkovací místo, a uvolní nabíjecí stanici pro další elektromobily. Pokud se řidič vrátí do parkovací budovy, přivolá si vozidlo do výchozího místa jízdy prostřednictvím aplikace V-Charge. Řidič tak vůbec nemusí vstupovat na parkoviště nebo do parkovací budovy.

Funguje již dnes
Technické předpoklady jsou již většinou splněny, takže v počáteční fázi bylo možné použít senzorovou a kamerovou techniku, která se dnes už nachází v sériově vyráběných vozech. Zkušební prototyp V-Charge, který vychází z modelu VW eGolf, je však na rozdíl od běžných vozidel za účelem automatizované jízdy vybaven také rozsáhlou sítí technických prostředků pro vnímání okolí – v podstatě technických smyslových orgánů. Bezpečné snímání a rozpoznávání okolí vozidla zajišťují čtyři širokoúhlé kamery a dvě 3D kamery, dvanáct ultrazvukových senzorů, digitální mapové podklady a tzv. technologie „Car2X“ pro komunikaci vozidla s infrastrukturou a dalšími objekty. Rozsah jejich úkolů je komplexní a mimořádně rozmanitý, ať jde o identifikaci chodců, vozidel a překážek, rozpoznávání a zjišťování rozměrů parkovacích míst nebo vytváření celkového obrazu z proudu dat v reálném čase. Nicméně systém V-Charge je tak funkční již dnes, jak dokládají průběžné testy v rámci výzkumného projektu. Lokalizace uvnitř budov nezávislá na GPS, určování rozměrů parkovacího místa s přesností na centimetry a rozpoznávání okolí v rozsahu 360° fungují stejně spolehlivě, jako reakce na chodce a vozidla nebo zohledňování provozu v podélném i příčném směru.

 

 
Publikováno: 9. 11. 2015 | Počet zobrazení: 1287 článek mě zaujal 264
Zaujal Vás tento článek?
Ano