murr Schunk

Termopasty zlepší design, výkon i parametry

Explozivní růst inteligentních zařízení, připojených modulů typu „mobilní-k-mobilnímu“ a stále rostoucí množství dat a hlasového provozu generovaných jejich použitím, jsou klíčovými faktory pro potřebu rozšířit globální sítě a jejich přenosové kapacity.  

 

Společnost Sabic proto vyvinula nové řešení, která pomáhají výrobcům antén základnových stanic - zejména interních komponent, jako jsou fázové posouvače - splnit tento požadavek s novým portfoliem sloučenin Thermocomp. Ty byly navrženy tak, aby splňovaly specifické výkonové požadavky tam, kde jsou lepší než dva v současnosti používané materiály - keramika a desky s plošnými spoji (PCB). Tato sada nových materiálů byla optimalizována pro přenosové podmínky v pásmech od 900 MHz do 3GHz a vyšších. Nabízí možnosti různých kombinací dielektrické konstanty Dk, která určuje dosah signálu a dielektrického ztrátového činitele Df (dielectric dissipation factor), specifikujícími ztrátu signálu. Požadavky na dielektrické parametry se lehce liší na různých frekvencích od 900 Mhz až 3 GHz a také v závislosti na teplotě při různých teplotních rozmezích.
„Zjistili jsme, že průmysl postrádá specifické výkonové materiály, což je důvod, proč jsme se přijali výzvu vytvořit nové možnosti. Protože jde o termoplastické materiály, mohou poskytnout větší pružnost designu a vyšší výrobní výtěžnost než tradiční materiály, jako keramika nebo desky s plošnými spoji (PCB), což přispívá k potenciálně nižším nákladům, kromě splnění specifických požadavků na sílu nebo dosah signálu", uvedl Alan Tsai, ředitel sekce Technologie a inovace pro spotřební elektroniku firmy Sabic Innovative Plastics.
V rámci konstrukce každé základnové stanice je použito více antén, které obsahují fázové transformátory, jež (v závislosti na provozu) buď dodají větší výkon, což znamená menší pokles přenosového signálu, větší rozsah, což znamená širší oblast pokrytí, nebo obojí.
Obecně platí, že ve srovnání s keramikou a PCB mohou materiály Sabic poskytnout lepší rovnováhu dielektrických vlastností s extrémně nízkou Df, až do 0,001, a širokou škálu Dk 3 -13,9 v závislosti na frekvenčních požadavcích. Pro srovnání: běžné PCB pro všeobecné použití jsou schopny pokrýt Df do 0,005.
Kromě toho materiály na bázi termoplastů mají dobré mechanické vlastnosti, které nabízejí řadu výhod pro výrobce OEM komponent základnových stanic, jako je např. rozměrová stabilita a nízké tření (což je důležité, protože fázové přepínače jsou v neustálém pohybu), lepší odolnost proti ohni a stabilní Dk v klimatických podmínkách v rozmezí od -40 C do + 55 C s 55% vlhkostí. A protože materiály jsou termoplastické, na rozdíl od keramiky nebo PCB umožňují utvářet komplexní geometrii a provádět miniaturizaci. Výrobce Sabic dosáhl těchto výsledků díky své schopnosti vyvíjet vynikající směsové materiály na základě využití hlubokého pochopení molekulární struktury základních pryskyřic a plnicích materiálů, čímž se získají požadované výsledky výkonových parametrů. Portfolio dielektrik Sabic tvoří sloučeniny vyrobené s použitím různých základových pryskyřic, včetně polykarbonátového materiálu Lexan, polyfenylenoxidové pryskyřice Noryl, nebo polyethylenové pryskyřice s vysokou hustotou (HDPE), která rozšiřuje možnosti výrobců komponentů nebo systémových integrátorů.
 

 
Publikováno: 9. 11. 2015 | Počet zobrazení: 1347 článek mě zaujal 310
Zaujal Vás tento článek?
Ano