Schunk

Jedinečné příležitosti pro lehké sklápěcí korby

Dá se v dnešní době vyrobit ocelová konstrukce sklápěče, která má téměř stejnou hmotnost, jako by byla z hliníku, avšak se stejnou odolností a pro víceúčelové využití sklápěčů, a přitom dosáhnout významných úspor při jejich výrobě?   

 

Ruukki nabízí řešení, které pomáhá koncovým uživatelům vyrábět stále více odlehčená řešení, zejména kvůli využití jedinečných materiálů z produkce Ruukki, jako jsou právě velmi tenké oceli DQ (s dobrými tažnými vlastnostmi), zvyšující mnohostrannost použití díky vhodnosti pro laserové svařování.  
Odběratelé společnosti Ruukki tak mohou využívat komponenty připravené pro svařování, které jim umožní zrychlit výrobní procesy. 
                                                                        
Vysokopevnostní ocel + ocel odolná proti opotřebení – nejširší nabídka dostupná na trhu 

Lehčí konstrukce je jedním z hledisek, které se v dnešní době výrazně podílí na provedení sklápěcích koreb, a tak napomáhá snižovat spotřebu paliv během dopravy a tím i zmenšovat nepříznivý dopad na životní prostředí. Ruukki má velmi širokou řadu výrobků, pomocí nichž splňuje všechny požadavky výrobců při výrobě lehkých konstrukcí sklápěcích koreb.
Ruukki je jediným dodavatelem velmi tenkých ocelí Raex odolných proti otěru, počínaje tloušťkou 2,5 mm a až po tvrdost 500 HB. Vysokopevnostní uzavřené profily Optim společně s otevřenými profily doplňují nabídku plochých ocelí až do meze průtažnosti 960 N/mm2.

Tenké, široké, laserem svařované plechy u sklápěčů – jasné úspory nákladů pro konečné uživatele  

Vedoucí uživatelských aplikací Ruukki odpovědný za segment řešení odolných proti opotřebení, Kari Salin, vysvětluje řešení určené pro výrobce sklápěcích koreb: „U koncepcí sklápěcích koreb Ruukki jsou boční stěny zhotoveny s použitím laserem svařovaných širokých plechů nařezaných na délku z tenkostěnné otěruvzdorné oceli Raex. Tyto komponenty je také možno ohýbat dle specifikací zákazníků. Laserem svařované díly Ruukki také umožňují sestavení různých jakostí oceli a tloušťek materiálů do jednoho svařitelného celku.“
„Nahrazení tradičních tlustých kvarto plechů za tenčí materiály, je vytvářen lehčí konečný produkt. Výhody plynoucí pro konečné uživatele jsou větší užitečné zatížení a také úspory na spotřebě paliv. Použitím tenkých laserem svařovaných plechů z ocele Raex dosahují naši odběratelé úspory na hmotnosti přes 10 %“, pokračuje Salin.

Úspory dosahované na dílenských výrobních postupech znamenají nižší náklady na výrobu

Použitím otěruvzdorných materiálů ušetří naši odběratelé na výrobních nákladech díky vynikajícím vlastnostem při ohybu a dále kvalitnímu povrchu, který nevyžaduje náročné ošetření před jeho finalizací konečným nátěrem. Jestliže dojde ke zmenšení tloušťky materiálu, je možno také dosáhnout další úspory při svařování a na svarových kovech.
 
Vyšší výrobní efektivita s použitím prefabrikovaných komponentů Ruukki určených ke svařování 

Tak zvaná „Ruukki ocelová servisní centra“ posouvají Ruukki z pozice pouhého dodavatele materiálu do role skutečného výrobního partnera svých zákazníků.  Nabízí v nich totiž širokou paletu servisu při zpracování ocelí s výstupem v podobě předvýrobních komponentů (výpalky, svařence, apod.).
Naši odběratelé se díky tomu mohou zaměřit již jen na své hlavní výrobní aktivity jako je montáž nebo dokončovací operace. Ocelové trubky, profily, plechy, pláty nebo svitky je možno v těchto centrech přesně nadělit na velikosti a tvary dle požadavků odběratelů. Zákazník tak může profitovat tím, že díky dodávkám našich laserových svařenců minimalizuje objem svařování při montáži a tím ušetří mnoho souvisejících nákladů, stejně jako starostí.
Například španělský výrobce sklápěcích koreb VCA dokázal poté, co začal používat Ruukki materiály ke svařování, snížit své výrobní náklady až o 20 %. 

Nové inovace určené pro odběratele

Otěruvzdorné sendvičové panely Ruukki jsou příkladem inovace dosažené svařením oceli různé kvality do jednom celku, který vykazuje excelentní parametry užitné hodnoty. Tyto panely se dají používat u konstrukcí podlah sklápěcích koreb - jde o velmi lehké a současně odolní a tuhé řešení.

Vypočítejte si svoje úspory pomocí kalkulátoru efektivity Ruukki
O kolik více užitečného zatížení může uvést například sklápěčka, jsou-li pro její konstrukci požity speciální oceli společnosti Ruukki – Raex a Optim?  
Jaké jsou úspory ve spotřebě paliva po celou dobu životnosti mého vozidla?
Odpověď v češtině najdete na: www3.ruukki.com/efficiencycalculator

Další informace požadujte na: info.metals.cz@ruukki.com


www.ruukki.com

 

 
Publikováno: 28. 6. 2011 | Počet zobrazení: 2929 článek mě zaujal 568
Zaujal Vás tento článek?
Ano