Schunk

Vývoj moderních kolejových vozidel Siemens vzniká v Česku

V ČR postupně roste vývojové centrum kolejových vozidel světového významu. Koncern Siemens zásadním způsobem rozšiřuje aktivity svého českého střediska v Praze a Ostravě. V roce 2009 zaměstnávala 55 vývojových pracovníků, v současné době v nich pracuje 105 vývojářů a do roku 2012 hodlá firma jejich počet až zdvojnásobit, čímž se české centrum stane třetím největším vývojovým střediskem v rámci koncernu Siemens na světě.   

 

Když nedávno společnost Siemens uzavírala provoz výroby kolejových vozidel na pražském Zličíně, vzedmula se vlna emocí. Ovšem prakticky bez povšimnutí zůstala informace, která aktivity firmy u nás staví do poněkud jiného světla: Engineering divize Mobility zřizuje v ČR špičkové moderní středisko pro vývoj a konstrukci moderních kolejových vozidel, kde našla uplatnění řada pracovníků ze zrušené továrny. Do Česka se soustředí vývojové kapacity koncernu v tomto oboru a čeští inženýři jsou zodpovědní za vývoj moderních kolejových vozidel pro celý svět.  Siemens se rozhodl učinit z Česka jednu ze svých pěti světových vývojářských základen a vedle klasických výrobních aktivit tak do ČR stále více přesouvá i náročné pracovní činnosti s vysokou přidanou hodnotou a mezinárodním přesahem.

Výzkum stírá národní hranice
Siemens se zabývá  i vývojem a výrobou kolejových vozidel pro městskou i železniční dopravu. S cílem dosáhnout vysokou vývojovou vyzrálost, tj. funkční dokonalost, provozní produktivitu a spolehlivost při trhem přijatelných cenách, jsou vozidla vyvíjena v produktových platformách, použitelných v nadnárodním (minimálně evropském) měřítku. Pouze náležitě početná výroba (stovek až tisíců kusů) totiž dokáže vyvážit náklady na vývoj sofistikovaných vozidel. Proto prakticky ve všech zemích skončila v minulosti obvyklá národní orientace výzkumu, vývoje a výroby kolejových vozidel a vznikly nadnárodní systémy tvorby a užití hodnot. Siemens má v současnosti v oblasti kolejových vozidel 6 produktových platforem:
tramvaje Avenio, metro Inspiro, regionální trakční jednotky Desiro, vysokorychlostní trakční jednotky Velaro, netrakční jednotky Viaggio a lokomotivy Vectron.
Jejich vývoj zajišťuje úsek Engineering, který sdružuje několik pracovišť, rozmístěných v různých koutech světa včetně českých lokalit v Praze a Ostravě. Nutnou podmínkou tohoto stylu práce jsou moderní komunikační technologie. Denně putují po internetu mezi Evropou, Asií a Amerikou stovky výkresů a datových souborů. Prostorové poměry a rozhranní jsou kontrolovány pomocí vzájemně propojených stanic virtuální reality.

Atraktivní šance i pro studenty
Engineering divize Mobility společnosti Siemens v ČR se podílí na vývoji moderních kolejových vozidel pro mnohé země světa. Ve spolupráci s partnerskými pracovišti v Německu a v Rakousku zajišťuje vývoj a konstrukci kolejových vozidel pro železniční i městskou osobní dopravu. Vytváří konstrukční návrhy skříní vozidel, vnitřního vybavení vozů, dveřních systémů, ventilace a klimatizace, tvorbu a ověřování SW řídicího systému vozové úrovně, vedení kabelových a pneumatických rozvodů, pevnostní výpočty, bezpečnostní procesy a další související činnosti.
Pražské pracoviště Engineeringu zodpovídá u přidělených projektů za vybrané skupiny mechanické části (vozové skříně, brzdy, dveřní systémy, vnitřní vybavení, atd.) a elektrické části (konvenční řízení, softwarové řízení, elektroinstalace, apod.). Ostravské pracoviště se zase specializuje na vnitřní vybavení vozidel (interiéry, klimatizace, sanitární systémy, kuchyně, stanoviště strojvedoucího, apod.). Zvládají nejen techniku konvenčních železnic, ale i špičkovou techniku vysokorychlostních železnic (350 km.h-1).
Obě vývojové pracoviště spolupracují na projektech jako je vysokorychlostní jednotky Siemens Velaro (například Velaro D pro Německo, Velaro UK pro Eurostar, Velaro CRH3 pro Čínu či Velaro RUS pro Rusko), regionální jednotky Siemens Desiro (soupravy Desiro RUS, určené pro olympiádu v Soči apod.), osobní lůžkové vozy pro Rusko, metro (mj. vozy metra pro Bangkok), tramvaje (např. nízkopodlažní tramvaj Siemens Avenio).
Ing. Jan Maj, ředitel divize Mobility skupiny Siemens v ČR říká: „I když jde o atraktivní zaměstnání s mezinárodním přesahem, získat v Česku v tak krátkém časovém horizontu tolik vývojářů není vůbec jednoduché. Spolupracujeme proto i s vysokými technickými školami v Praze, Ostravě a Pardubicích na výchově nadaných studentů.“
Je potřeba nejen absolventů, ale i zkušených konstruktérů. Nově příchozí absolventi škol pracují proto společně se staršími kolegy, kteří je zacvičují. Po určitém čase a po absolvování odborných, jazykových i CAD kursů, postupně získávají potřebnou kvalifikaci.  Účast v celosvětově působících konstrukčních týmech je podmíněna vysokou kvalifikací pracovníků v Praze a v Ostravě.
Mezi základní požadavky na uchazeče pro nové vývojářské centrum patří zejména kvalitní vysokoškolské vzdělání, technická zdatnost, schopnost týmové práce, morální předpoklady a svědomitý přístup k práci a komunikativní znalost německého nebo anglického jazyka. Absolventi jsou přijímáni divizí Mobility společnosti Siemens v ČR na pozici konstruktér junior a svůj další profesní růst si mohou zvolit buď po linii odborné, nebo po linii projektové. Absolventům se nabízí možnost profilovat se v širokém spektru technických prací při vývoji moderních vozidel. Jedná se jak o systémovou integraci vozidla jako celku, tak i o návrh dílčích skupin a systémů mechanické i elektrické části vozidla.  
Důležitou roli v činnosti střediska hraje proto spolupráce se studenty. Firma má propracován motivační program se zaměřením na kolejová vozidla. V souvislosti s přípravou budoucích konstruktérů Siemens dlouhodobě a systematicky podporuje vzdělávání ve strojírenských a elektrotechnických oborech a motivuje studenty českých vysokých škol ke studiu náročných oborů. Zaměřuje se na vysokou kvalitu vzdělání, a proto talentovaným studentům nabízí prospěchově závislé motivační stipendium, odborné konzultace, motivační a odborné přednášky, exkurze, prázdninové praxe a zajímavá témata ročníkových projektů a diplomových prací.
Personální rozvoj je založen na dlouhodobé systematické spolupráci s vysokými školami jako je např. ČVUT Praha, Univerzita Pardubice, Technická univerzita Ostrava, Univerzita Žilina apod., která má několik fází, mezi něž patří např. propagace náročného technického vysokoškolského studia na středních školách, motivační přednášky pro studenty nižších ročníků, odborné přednášky pro studenty vyšších ročníků, vedení ročníkových projektů a diplomových prací, víkendové semináře, odborné konzultace, či prázdninové praxe. Firma  nabízí  motivační stipendia (výše měsíčně poskytované částky závisí na prospěchu), pracovníky se snaží motivovat ke studiu v zahraničí, a také k odpovědnosti za rozvoj svého vzdělání.           

 

www.siemens.cz
 

 

 
Publikováno: 28. 6. 2011 | Počet zobrazení: 3317 článek mě zaujal 571
Zaujal Vás tento článek?
Ano