murr Schunk

Zvýhodněné průmyslové zóny budou i v Česku

Vláda schválila v červenci návrh ministra průmyslu a obchodu, kterým představil konkrétní lokality zvýhodněných průmyslových zón. Koncept využití tzv. ekonomických zón, které v řadě zemí úspěšně fungují již desítky let, je v ČR novinkou, kterou do českého právního řádu zavedla novela zákona o investičních pobídkách s účinností od letošního května.  

 

Mezi zvýhodněné průmyslové zóny budou zařazovány plochy určené k podpoře konkurenceschopnosti a oživení hospodářského růstu státu. Vybrané oblasti získají na základě novely zákona o investičních pobídkách větší podporu, a investoři v nich budou moci získat širší spektrum investičních pobídek, které však budou i nadále poskytovány maximálně do výše regionální podpory. Oproti ostatním regionům bude však dostupná vyšší hmotná podpora na jedno nově vytvořené pracovní místo, a to až do výše 300 000 Kč. Vyšší podpora by měla přinést více pracovních míst.
Se souhlasem zastupitelstva obce, v níž se průmyslová zóna nachází, pak bude možné pozemky a stavby na území těchto zón osvobodit od daně z nemovitých věcí až na dobu 5 let.
Byly již vybrány pilotní oblasti, které statut zvýhodněných průmyslových zón získají jako první. „Lokality jsou vybírány velmi pečlivě. Doufáme, že statut zvýhodněných průmyslových zón spolu s benefity, které se k tomu pojí, pomůže přilákat investory i do jindy opomíjených regionů. Naším hlavním cílem je podporovat vyvážený a dynamický vývoj hospodářství naší republiky," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
V první fázi budou mezi zvýhodněné průmyslové zóny zařazeny již existující průmyslové zóny, které byly podpořeny státem v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Všechny navrhované oblasti mají připravenou infrastrukturu, výměru větší než 150 ha a více než 40 % volných ploch.
Pro pilotní projekt schválila vláda na základě návrhu MPO tyto lokality:
- Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov,
- Strategická průmyslová zóna Holešov,
- Strategická průmyslová zóna Most-Joseph.
Další lokality navrhne MPO ČR po skončení pilotního projektu a jeho vyhodnocení. Současně bude probíhat průběžná analýza volných ploch ve stávajících státem podporovaných průmyslových zónách s ohledem na aktuální vývoj v jednotlivých částech ČR.
 

 
Publikováno: 6. 10. 2015 | Počet zobrazení: 2314 článek mě zaujal 381
Zaujal Vás tento článek?
Ano