its murr Schunk

Německo začalo skladovat energii větru

V německé Mohuči byl uveden do provozu unikátní projekt Energiepark Mainz, který disponuje systémem umožňujícím přeměnit momentálně nadbytečnou elektřinu na vodík a „uskladnit“ ji k pozdějšímu použití. Němečtí energetici doufají, že tento způsob akumulace nadbytečné energie s možností zpětného zpracování vodíku na elektřinu a teplo může pomoci řešit dosavadní problémy německé „Energiewende“. 

 

Při přechodu z konvenčních na obnovitelné zdroje se totiž stále častěji naráží na potíže s nestabilitou elektrizačních soustav, kterou z velké části způsobují větrné elektrárny. Ty v 1. pololetí 2015 vyrobily v průměru asi 40,5 TWh elektřiny, což je o 39 % více než ve stejném období roku 2014. Přitom např. v lednu stoupla produkce díky orkánům během bouří Elon a Felix na 10,40 TWh, v únoru ale klesla na 5,85 TWh, tedy zhruba na polovinu (dle údajů Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme).
Pilotní projekt firem Stadtwerke Mainz AG, Siemens, Linde Group a vysoké školy Hochschule RheinMain zkoumá možnosti regulace dodávek elektřiny z obnovitelných zdrojů. Energetický park, který disponuje momentálně nejvýkonnějším PEM elektrolyzérem na světě a skladem „zeleného“ vodíku, stál kolem 17 mil. eur a byl vybudován v rámci rozvoje technologií skladování energie.
Podstatou procesu je elektrolýza, při níž se voda působením elektrického proudu v upraveném vodném roztoku rozkládá na vodík a kyslík. Na rozdíl od starších typů alkalické elektrolýzy však spuštění elektrolyzérů s protonově výměnnou membránou (PEM) nezávisí na provozní teplotě. Nové zařízení je proto daleko flexibilnější a v případě přetlaku v síti může okamžitě zahájit výrobu vodíku. Energetický park je propojen s několika větrnými elektrárnami v okolí a PEM elektrolyzér zpracuje v období nadprodukce až 6 MW jejich výkonu. Energeticky úspornou kompresi vodíku zajišťují inovativní iontové technologie stlačování plynu. Vodík bude v cisternách rozvážen do čerpacích stanic pro vodíková auta, přidáván do distribuční sítě zemního plynu, nebo uskladněn.
Z hlediska skladování energie ve formě vodíku představuje projekt Energiepark Mainz nadějnou alternativu pro energetiku obecně. Stavba vodíkových úložišť totiž není omezena výběrem lokality, jako tomu je v případě přečerpávacích vodních elektráren.
Spolková země Porýní-Falc a tedy i její hlavní město Mohuč, mají plně přejít na energii z OZE do roku 2030. Více jak dvě třetiny by měly dodávat právě větrníky.

 

 
Publikováno: 5. 10. 2015 | Počet zobrazení: 1443 článek mě zaujal 300
Zaujal Vás tento článek?
Ano