Schunk

Konkurenční souboj v drsném stylu

Škoda Transportation letos finalizuje homologaci technicky unikátní třísystémové lokomotivy 109E, která se má stát vlajkovou lodí plzeňského výrobce. Homologační proces však zkomplikoval nečekaný problém: Rakouské úřady na žádost německo-kanadského uskupení Bombardieru škodováckou lokomotivu zabavily při provádění homologačních testů na rakouských drahách.    

 

Nová lokomotiva je ve finálním stadiu zkoušek dle norem TSI a rakouských národních předpisů, nutných pro uvedení do běžného provozu v Rakousku, Německu, ČR, Slovensku, Polsku a Maďarsku. Díky plánovanému získání osvědčení operability v řadě evropských zemí se může stát vážným konkurentem pro více západních výrobců, mj. i pro firmu Bombardier. Ta, ačkoli srovnatelnou lokomotivu nedodává, napadá Škodovku z neoprávněného užití know-how, a nyní uplatnila velmi nekonvenční řešení: Právníci Bombardieru si na základě rozhodnutí vídeňského soudu sami prostřednictvím dvou exekutorů vynutili odstavení lokomotivy v průběhu úspěšného testování na rakouských kolejích. Na žádost Bombardieru byla na základě předběžného opatření odtažena na nádraží soukromého dopravce, kde se Škoda Transportation k lokomotivě nemůže dostat a nemá jakoukoliv kontrolu nad pohybem kolem ní, protože je v uzavřené hale.

Výrobci ve sporu
V roce 2002 podávala Škoda Transportation přihlášku do tendru na dodání lokomotiv pro ČD, které měly být vyrobené v rámci licence Bombardieru. Soutěž však byla zrušena a smlouva vypovězena, a do nové soutěže ČD se Škoda Transportation hlásila již samostatně s vlastním vyvíjeným výrobkem. Po kanadském výrobci požadovala vrácení části zaplacených peněz za licenci, která nebyla naplněna, na což Bombardier reagoval požadavkem na zaplacení více než dvojnásobku žádané částky za vypovězení smlouvy.
O oprávněnosti tohoto požadavku se nyní vede soudní spor u rakouských soudů, které ještě nijak nerozhodly. V souvislosti s informací o testování lokomotivy Škoda 109E právníci Bombardieru vznesli požadavek u vídeňského soudu na vydání předběžného opatření na zadržení lokomotivy pro případ, že by soud rozhodl v jejich prospěch a lokomotiva má sloužit jako záruka na zaplacení požadované částky. Škoda však upozorňuje, že spor je veden o částku v jednotkách milionů korun (pohybuje se kolem 10 mil. Kč), tedy zlomek hodnoty zabavené lokomotivy a označuje případ za šikanózní krok, který má zpomalit uvedení lokomotivy 109E na trh, protože je nemožné předpokládat, že by Škoda Transportation nedostála případným závazkům, které by vzešly z vedeného soudního sporu.
Právníci Škodovky se snaží ve Vídni rozhodnutí soudu zvrátit. Škoda zvažuje i podání stížnosti u Evropské komise na postup Bombardieru, který pokládá za nekalou soutěž a snahu Bombardieru poškodit českého konkurenta. Škoda Transportation také důrazně nesouhlasí s vyjádřením Bombardieru, že ze strany kanadsko-německého výrobce byla snaha o mimosoudní přátelské urovnání. Právníci Škody dostali sice ze strany Bombardieru několik návrhů, ty však byly podle plzeňského výrobce naprosto nepřijatelné a rozhodně nešlo o reálnou nabídku urovnání sporu.

Horká novinka je nyní v rukou konkurence
Rychlíkovou lokomotivu ŠKODA 109E pro České dráhy připravovali vývojáři, technici a výzkumníci 4 roky. Třísystémový stroj umožňuje plynule přejíždět území s rozdílnými napájecími systémy, a to se střídavým napětím 25 kV/50 Hz, stejnosměrným napětím 3 kV nebo 15 kV/16,7 Hz, který používají v Německu a Rakousku. Jako první na světě splňuje nejnovější podmínky certifikace bezpečnosti TSI a je významným úspěchem českého průmyslu, který se vrací na evropskou špičku v tomto oboru.
„Obáváme se, aby se několikaletý výsledek práce týmu stovek českých techniků nedostal do rukou některého z našich největších konkurentů. „Stodevítka“ je nejmodernější vysokorychlostní interoperabilní lokomotiva, která bude v příštích letech v Evropě uvedena do provozu na železnicích ve výše uvedených zemích. Je to jediný vysokorychlostní stroj splňující nejvyšší standardy TSI, který bude současně schválen pro provoz v uvedených zemích. Je naprosto nepřijatelné, aby se k ní některý konkurent mohl dostat ještě předtím, než jí uvedeme na trh“, protestuje proti kroku Bombardieru a rakouských úřadů předseda představenstva Škody Transportation Tomáš Krsek.
Okolnosti poněkud dramatického přerušení homologačních testů však nasvědčují, že podle všeho se však právě něco takového děje: Lokomotiva je na základě předběžného opatření uzavřena v hale soukromého dopravce, kde se k ní Škoda Transportation nemá přístup. „Nejvíce nás zarazil fakt, že přes opakované žádosti nebyla lokomotiva zapečetěna a ani od ní nemáme klíče. Není tak zabráněno přístupu k technice, do které čeští technici investovali 270 000 pracovních hodin a jejíž vývoj přišel na 380 milionů korun. Naše obavy vzrostly ve chvíli, kdy jsme dostali do rukou fotografie, podle kterých je v areálu soukromého dopravce servisní místo Bombardieru, dokonce viditelně označené cedulí.
Praktiky kanadsko-německého gigantu, hodné spíše divokého západu, nás zaskočily, ale uděláme vše pro to, abychom přesto dotáhli homologaci až do úspěchu ve férovém tendru,“ říká generální ředitel Škody Transportation Josef Bernard,.
Technici Škody Transportation, kteří na testech nové lokomotivy 109E v Rakousku pracovali, popsali po návratu zpět do Česka sled událostí, který napovídá, že šlo o předem dobře připravenou akci. Rakouské orgány měly podle jejich slov už nachystanou lokomotivu k odtažení, pronajatý prostor v hale na uzamčení „stodevítky“ před pracovníky Škody, sjednané pojištění na český stroj a z dokumentů předložených při zabavení vyplynulo, že po celou dobu pobytu v Rakousku byli i s lokomotivou sledováni, protože se „na území Rakouska nemuseli zdržet příliš dlouho“.

Dorazí „messerschmitt“ na trh včas?
Přerušení homologačních testů v Rakousku může odsunout nasazení lokomotivy pojmenované v železničářském žargonu podle jejího typového označení po legendární německé stíhačce z dob druhé světové války do provozu a ohrozit i účast Škody Transportation v řadě připravovaných zahraničních tendrů. „Stodevítka je naším trumfovým esem pro řadu připravovaných tendrů v západní Evropě. Dnes je například aktuální připravovaný tendr na dodávku 300 lokomotiv, který chystají Německé dráhy. Před týdnem u nás byl tým německých auditorů, kteří prověřovali naše kvalifikační předpoklady pro tento tendr. Auditem jsme prošli úspěšně. Jakékoli zpoždění homologace nás ale může vážně poškodit,“ dodává Tomáš Krsek, předseda představenstva a spolumajitel Škody Transportation.

 

 
Publikováno: 28. 6. 2011 | Počet zobrazení: 2950 článek mě zaujal 653
Zaujal Vás tento článek?
Ano