rosler murr Schunk

PosiTector SmartLink - nová podoba měřicího přístroje

Měření tloušťky povrchových úprav je důležitou součástí kontroly kvality jejich provedení. K měření se využívají již vesměs elektronické přístroje s řadou pokročilých měřicích a vyhodnocovacích funkcí, které usnadňují vlastní měření a zjednodušují a urychlují jeho vyhodnocení. Novým trendem v průmyslové měřicí technice je využití široce rozšířených mobilních zařízení.  

 

Mobilní zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety, již neslouží jen ke komunikaci a procházení internetu. Díky jejich výpočetní výkonnosti a vybavenosti bezdrátovými rozhraními je možné z nich vytvořit virtuální měřicí přístroje. Tuto myšlenku jako první přivedl do průmyslové podoby americký výrobce DeFelsko Corp., který více jak 40 let vyvíjí a vyrábí světově známé přístroje PosiTector.

PosiTector SmartLink
Malé zařízení PosiTector SmartLink a příslušná bezplatná mobilní aplikace umožní bezdrátové spojení široké škály sond PosiTector a zvoleného chytrého zařízení. Tím je umožněno využití všech výhod těchto zařízení, jako je klávesnice, mikrofon, kamera, přístup k internetu a další pro zjednodušení měřicích postupů a jejich obohacení o nové možnosti. Přitom zůstává zachována návaznost na použití klasických přístrojů PosiTector, takže uživatelé mohou využít všechny předchozí zkušenosti s touto technikou. PosiTector SmartLink je aktuálně kompatibilní se všemi sondami povlakoměru PosiTector 6000, se sondami měřidla klimatických podmínek PosiTector DPM a sondami přístroje pro zjišťování profilu povrchu PosiTector SPG a RTR-H.

PosiTector SmartLink komunikuje s chytrým mobilním zařízením bezdrátově pomocí rozhraní Bluetooth Smart (také nazývané BLE – Bluetooth Low Energy). Přitom není nutný proces párování. Stačí aktivovat rozhraní Bluetooth na chytrém mobilním zařízení a udělat několik následujících kroků.
- stáhnout a instalovat aplikaci PosiTector, např. pomocí QR kódu.
- k zařízení PosiTector SmartLink připojit požadovanou měřicí sondu.
- po spuštění aplikace je vyhledáno zařízení v dosahu do 10 m a na displeji mobilního zařízení se zobrazí příslušné uživatelské rozhraní pro použitou sondu (6000, DPM, SPG, RTR-H).
Zařízení PosiTector SmartLink se zapíná podsvětleným tlačítkem, jeho modré blikání značí nespojení s chytrým mobilním zařízením, při trvalém svitu je navázáno spojení. Zelené bliknutí potom signalizuje úspěšné měření.
Naměřené hodnoty jsou ukládány do paměti mobilního zařízení, které, pokud je připojeno k internetu, mohou být výsledky měření manuálně nebo automaticky ukládány prostřednictvím internetové aplikace PosiSoft.net. V aplikaci je pak možné vytvářet měřicí protokoly nebo naměřená data exportovat do vlastních aplikací.

Pro vlastní měření není nutné, aby chytré mobilní zařízení bylo připojeno k internetu. Pokud je spojeno pomocí Bluetooth Smart se zařízením PosiTector SmatrLink, je možné měřit a ukládat naměřené hodnoty a vytvářet přímo na mobilním zařízení snadno a rychle měřicí protokoly, které mohou být doplněny snímky pořízenými kamerou mobilního zařízení a textovými nebo hlasovými poznámkami pomocí klávesnice nebo mikrofonu mobilního zařízení a do kterých lze jednoduše vložit statistické a grafické vyhodnocení provedeného měření.

Pokud chcete aplikaci PosiTector na chytrém mobilním zařízení poznat, není nutné si hned pořizovat zařízení PosiTector SmartLink. Aplikace umožňuje otevřít dávku připravených vzorových naměřených dat, kterou je možné využít pro seznámení se s touto výkonnou měřicí aplikací.

Zařízení PosiTector SmartLink je aktuálně kompatibilní se všemi chytrými mobilními zařízením, která mají operační systém iOS 7 a novější. Ve vývoji je aplikace pro platformu Android.

Sondy pro PosiTector SmartLink
PosiTector SmartLink akceptuje všechny sondy pro měření tloušťky povlaků na feromagnetických i neferomagnetických kovech, které jsou běžně používány přístrojem PosiTector 6000. Sondy zahrnují standardní typy a mikrosondy v přímém i úhlovém provedení a několik modelů sond pro měření vyšších tlouštěk povlaků. Celkem je k dispozici 25 provedení sond. Dále jsou se zařízením kompatibilní sondy pro měření klimatických podmínek a profilu povrchu.
Sonda FXS Xtreme má měřicí vlastnosti a provedení standardní sondy s kabelem, tedy umožňuje měření neferomagnetických povlaků na feromagnetických kovech v rozsahu do 1500 µm, které mají povrchovou teplotu až 250 °C a drsný povrch. Její odolnost je zaručena použitím materiálu Alumina na čele sondy. Je tedy zejména vhodná pro skenovací měření.

Sonda DPM v novém ergonomickém provedení měří povrchovou teplotu povlakovaného materiálu do 190 °C, teplotu okolního vzduchu do 80 °C a relativní vlhkost. Z těchto údajů je určena hodnota teploty rosného bodu a rozdílová teplota. K dispozici jsou dvě provedení sondy: kompaktní s vestavěnou kontaktní teplotní sondou a odnímatelné s kabelem propojenou teplotní sondou, která umožňuje magnetické upnutí. Doplňkové teplotní sondy jsou určeny do hůře přístupných míst, k nalepení na měřený povrch a pro měření teploty kapalin.

Sonda SPG pro měření profilu povlakované plochy je nyní dostupná ve dvou verzích, v kompaktním provedení a v provedení s kabelem. Obě provedení jsou ještě odolnější vůči opotřebení díky nové pracovní ploše z materiálu Alumina, přičemž měřicí hrot je z karbidu wolframu. Kompaktní verze má rozsah 500 µm, verze s kabelem má dva rozsahy do 500 µm a do 1500 µm. Měření profilu povrchu je důležité zejména pro stanovení tloušťky povlaku abrazivně upravovaných povrchů.

Sonda RTR-H představuje pohodlný nástroj pro stanovení profilu povrchu pomocí replikační pásky. Profil povrchu je charakterizovaný hodnotou výšky vrcholů H (Peak Height), která je průměrem výšek vrcholů získaných měřením tloušťky replikační pásky. Dotykový mikrometr sondy změří tloušťku pásky s otiskem povrchu, přičemž nestlačitelná tloušťka polyesterového podkladu replikační pásky je automaticky odečtena. Sonda RTR-H umožňuje také určit linearizovanou hodnotu výšky vrcholů HL, která kompenzuje nelinearitu replikační pásky. Toto vyhodnocení má výhodu, že není nutné používat dvě nebo více replik, protože rozšiřuje měřicí rozsah každého druhu replikační pásky.

Přístrojový systém PosiTector včetně zařízení PosiTector SmartLink dnes představuje komplexní soubor měřicí techniky, která umožňuje změření a vyhodnocení všech významných veličin při posuzování kvality povrchových úprav. Kombinace měření tloušťky povlaků i podkladů, sledování klimatických podmínek a hodnocení profilu povrchu spolu s širokými a dokonalými možnostmi vytváření podrobné měřicí dokumentace a s bezpečnou archivací dat při možnosti využití funkčních vlastností mobilních zařízení poskytuje zcela nový a příkladný uživatelský komfort při práci s přístroji PosiTector.
 

 
Publikováno: 5. 10. 2015 | Počet zobrazení: 2156 článek mě zaujal 396
Zaujal Vás tento článek?
Ano