OnRobot Schunk

METAV - výroba a měřitelnost kvality

„Ze zkušební místnosti přímo do výroby“ – tak zní heslo pro zaměření vývoje techniky měření, s cílem zkracovat doby cyklů a zvyšovat produktivitu. Přitom musí být zajištěna přesnost a co nejvyšší kvalita zpracování. To vše patří k mezinárodnímu veletrhu technologií obrábění kovů METAV 2016, který se bude konat od 23. do 27. února 2016 v Düsseldorfu. 

 

Do spektra 19. ročníku veletrhu METAV spadají obráběcí stroje, výrobní systémy, přesné nástroje, automatizovaný tok materiálů či průmyslová elektronika. Pokračující automatizace výroby a propojování výroby do sítí rovněž podněcuje inovace v technice měření. Data jsou stále rychleji a přesněji předávána nadřazeným systémům. Fungují pak jako základna pro moderní automatizaci procesů. Proto hraje technika měření a testování klíčovou roli v průmyslu 4.0 v inteligentní továrně.
K veletrhu METAV nyní přibyla nová témata, jako je Moulding (lisování do formy), Medical (zdravotnictví), Additive Manufacturing (aditivní výroba) a Quality (kvalita).

Propojení mezi výrobou a zajištěním kvality
Organizátoři veletrhu vyšli vstříc výrobcům techniky měření a testování a dali do popředí sekci měření pod názvem Quality Area. Ta umožňuje zvýšit synergie mezi výrobou a kontrolou kvality. METAV nabízí zákazníkům možnost informovat se na jediné platformě obsáhle o tom, jaké řešení techniky měření se nejlépe hodí k jejich výrobkům, strojům a procesům. Quality Area je nedílnou součástí veletrhu METAV a předvádí celou šíři techniky měření a testování i systémů zajištění kvality a hodnocení.
Pro výrobce techniky měření z toho vyplývají nové úkoly. „Díky našim výrobkům registrují zákazníci velmi mnoho jednotlivých informací během zpracování i po něm a ty jim pak umožňují vyvozovat závěry o stavu výroby,“ vysvětluje Rainer Lotz, jednatel společnosti Renishaw. „To umožňuje prozíravou údržbu, která zabraňuje případným odstávkám. Díky detailnímu řízení procesu lze výrazně snížit i množství zmetků,“ doplňuje Rainer Lotz.
Ať jde o velmi přesné měření délek, trojrozměrnou optickou kontrolu povrchů, bezkontaktní ultrazvukové testování v kombinaci s robotickými systémy - zajištění kvality pracuje s nejrůznějšími postupy podle potřeby použití. Automobilový průmysl, výroba letadel a strojů, zdravotnická technika, sportovní průmysl, potravinářství, logistická centra a mnoho dalších - všechna tato odvětví sázejí při své výrobě na inteligentní systémy zajištění kvality.
„Technika měření a testování je jádrem získávání německé pečeti kvality“, vysvětluje Markus Heseding, jednatel Odborného svazu pro techniku měření a testování při Německém svazu výrobců strojů a zařízení (Fachverband Mess - und Prüftechnik im VDMA), který je také partnerem Quality Area na tomto prestižním veletrhu METAV.
Kvalita je důležitým základem pro trvalou spokojenost zákazníků, a proto je naprosto nezbytná. Tím více je zapotřebí intenzivní vzdělávání a jeho rozvíjení, aby se do závodů dostávaly aktuální odborné znalosti a metodické kompetence pro operativní zajištění kvality. Dalším partnerem Quality Area je Německá společnost pro kvalitu (DGQ, Deutsche Gesellschaft für Qualität) z Frankfurtu nad Mohanem. Na veletrhu budou mít workshopy a přednášky vystavovatelům i návštěvníkům z klasického strojírenství i automobilového průmyslu. METAV je dokladem toho, jak jsou výrobní procesy a zajištění kvality navzájem těsně technicky propojeny. /ks, foto: Metav/
 

 
Publikováno: 5. 10. 2015 | Počet zobrazení: 1096 článek mě zaujal 191
Zaujal Vás tento článek?
Ano